GeriKelebek 3000 kişiye bir hekim düşecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

3000 kişiye bir hekim düşecek

Türkiye genelinde 2006-2007 yıllarında yaygınlaşması planlanan Aile Hekimliği uygulaması ile 2500-3000 kişiye bir aile hekimi düşecek. Aile hekimi, ilk kayıtta evleri ziyaret ederek, kişilerin sağlık durumlarını tespit edecek.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından, kanunla ilgili yönetmelik taslakları hazırladı.

Aile hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik taslağına göre, Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalayan aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunacak.

Aile hekimi, kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verecek, kişilerin periyodik muayenelerini, ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yerine getirecek.

Aile hekimi, ilk kayıtta ev ziyareti ile kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapacak ve bakanlığın öngördüğü sıklıkta ev ziyaretlerini tekrarlayacak.

Çalıştığı mekanda veya gerektiğinde evde, birinci basamak kişiye yönelik koruyucu sağlık, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini verecek. Birinci basamakta tanı ve tedavisi yapılamayan hastayı sevk edecek, bu hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirecek.

Temel laboratuar hizmetlerini, ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerini verecek veya verilmesini sağlayacak. Aile sağlığı uygulamalarıyla ilgili kayıt tutacak, gerekli bildirimleri yapacak olan aile hekimi, kronik hastalığı olanları gerekli sıklıkta takip edecek, özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütecek, doğum öncesi, sonrası, anne ve bebeği beraber izleyecek.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

Taslağa göre, her hekimin yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalışacak. Aile sağlığı elemanı, çalışma koşullarının özelliğine göre ebe, hemşire veya sağlık memuru olabilecek. Aile sağlığı elemanları, aile hekiminin gözetim ve denetimindeki hastaya yönelik sağlık hizmetlerini ekip anlayışı içinde verecek, hasta kayıtları ve istatistik tutulması gibi işlemleri yapacak. Aile hekiminin görevini yerine getirmesine yardımcı olacak.

Aile sağlığı elemanı, hekim gözetiminde hastalara tavsiye edilen ilaçları uygulayacak, pansuman yapacak, tıbbi alet, malzeme ve cihazların hazır halde bulunmasını sağlayacak. Gerektiğinde basit laboratuar tetkiklerini yapacak.

Gezici sağlık hizmeti veren aile hekimleri, bölgelerindeki dağınık yerleşim birimlerine periyodik olarak ulaşacak ve bu şekilde hizmet verecek. Bu ziyaretlerin uygun görülen kısmı aile sağlığı elemanlarınca da yapılabilecek.

HERKES KAYIT OLACAK

Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması gerekecek. Kayıtlar, başlangıçta il sağlık müdürlüğü tarafından oturdukları bölge göz önünde bulundurularak yapılacak. Daha sonra kişiler aile hekimlerini, bulundukları bölge içinde kalmak suretiyle serbestçe seçebilecek ve isterse 6 aydan daha kısa sürede olmamak kaydıyla değiştirebilecek. Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde, kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimini seçebilir. Gezici sağlık hizmet bölgesinde oturanlar, bu hizmeti almak için başka bir hekime kayıt olmayacaklar.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları, tam gün çalışma esasına göre haftada 40 saat aktif görev yapacak.

ÖDEMELER

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik taslağı da hazırlandı.

Buna göre, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmelerin süresi bir yıl olacak. Sözleşmeli çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu görevleri dışında başka iş yapamayacaklar.

Sözleşmeli aile hekimine, nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü hallerde yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri hizmetleri için ilk 1000 kişiye kadar kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın aile hekimliği uzmanı ise 2 bin YTL, uzman tabip ve tabip ise 1500 YTL aylık brüt olarak ödenecek. Ayrıca, 1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 1 YTL aylık brüt olarak ödenecek. Kayıtlı kişi sayısı 4 binden fazla ise fazla olan kısım için ödeme yapılmayacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle