Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kedi kuyruğunu görmüş, yılan zannetmiş

HERKES bir káhin, hatta kendi çapında bir peygamberdir. Etrafına bakıp, "bu gidişle" (bu gidiş her ne ise) insanlığın bir felakete sürüklendiğine inanmak mesleğe girişin ilk adımıdır.

Bu adımdan sonra, kendinden emin bir ses tonu ve "bak benden uyarması" edasıyla, gözlemlerini çevreye yaymaya başlamak, káhinliğini ilan etmektir.

Zaten káhinliğinin esası kıyametin er geç patlayacağını kuvvetli bir şekilde vurgulamaktır.

Bu meslek ayağa düşünce adı "kıyamet tellallığı"na dönüşmüştür.

* * *

Günümüzün káhinleri, genelde iktisatçılardır.

Herkes, az çok iktisatçı olduğuna göre, toplumda káhinden bol bir şeye rastlanmaz olmuştur.

Aşk için (amatörce) veya iş ve aş için (profesyonelce) káhinlik taslayanlar, sürekli "kıyamet alametleri" arar ve mutlaka bulur.

Son zamanlarda bu ahir zaman peygamberlerinin yazdıkları kitap ve makalelerle piyasaya sürdüğü ve yerli "Hacivat"ların (malumatfuruşların) yerli yersiz sıkça tekrarladığı kıyamet alametlerinden en önemli ikisini birlikte irdeleyelim.

Bakalım bu iki alamet birbiriyle ne kadar tutarlı?

1. Küresel ısınma.

2. Petrol fiyatlarının artması.

Fizikçilerin dediğine göre, küresel ısınmanın sebebi havanın kirlenmesidir.

Hava kirliliğinin sebebi ise daha fazla enerji üretmek için yakılan fosil yakıtların yanışı sırasında havaya karışan dumandır.

Bilimsel tanımıyla atmosfere salınan karbondioksittir.

Hálbuki daha fazla enerji üretmenin amacı insanlığın daha rahat yaşamasını sağlamaktır.

Káhinlere göre, küresel ısınma sonucunda, dünyanın önemli bir kısmı çölleşecektir.

Hatta bu şimdiden başlamıştır.

Ayrıca kutuplardaki buzlar eriyeceği için deniz seviyesi yükselecek, sahillerdeki ovalar ve yerleşim bölgeleri sular altında kalacaktır.

Bu yüzden gıda maddesi üretimi azalacaktır.

İnsanlar, açlıktan ve kıtlık sebebiyle çıkacak savaşlarda ölecektir.

Sonu kıyamet olan bu kötü gidişi durdurmak için "daha az fosil yakıt, özellikle petrol ve kömür" yakılmalıdır.

Kısaca petrol tüketimi azalmalıdır.

Böylece küresel ısınma duracak ve dünyamız çölleşmekten kurtulacaktır.

* * *

İktisat, maksat kökünden türemiş bir kelimedir.

Maksat, daha az petrol tüketimi ise, iktisadi olan petrol fiyatlarının artmasıdır.

Yani petrol fiyatlarının artması maksada uygundur.

Hálbuki kıyamet alametlerinin ikincisi olarak "petrol fiyatlarının artışı" gösterilmektedir.

Şimdi durup düşünelim.

Acaba içinde yaşadığımız bu evrende, kıyametin patlamasını geciktiren bir otomatik mekanizma mı var?

Bu mekanizma, şimdi de kıyametin en kesin alameti olan küresel ısınmanın çaresini mi ortaya çıkarmıştır?

Bundan 200 yıl önce Malthus adında bir káhin de, nüfusun 2, 4, 8, 16 gibi yüksek bir hızla artarken, gıda üretiminin 2, 3, 4, 5 gibi yavaş hızla artacağını ve bir süre sonra, insanların açlıktan birbirini kıracağını öngörmüştü.

Malthus’un kehaneti çıkmadı.

Çünkü tüm dünyada gıda maddesi üretim hızı, nüfus artış hızını geçti.

Hatta zengin ülkelerin nüfusları azaldı.

İnsanlar, az değil, çok beslenmekten ölür oldular.

Son Söz: Dünün çözümleri, yarının sorunlarına çare olamaz.
X