Gündem Haberleri

  Kazazedelere ilkyardımı polis yapacak

  A.A
  23.12.2009 - 10:41 | Son Güncelleme:

  İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek “İlkyardımda Polis Projesi” ile kazaya karışan veya herhangi bir nedenle ilkyardıma ihtiyaç duyan insanlara, emniyet görevlilerince bilinçli ve profesyonelce ilkyardım yapılacak.

  İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kamu güvenliği alanında polisin en önemli ve öncelikli görevinin insan hayatının korunması ve güvenli yaşamının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak olduğu hatırlatıldı.
  Bunun için bir çok projenin Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilerek başarılı bir şekilde yürütüldüğü ifade edilen genelgede, meydana gelen kaza ve benzeri olaylar sonrası ilkyardımın hayati ve vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ilkyardım gerektiren kazalar ve değişik olaylar sonucu oluşan ölümlerin yaklaşık yüzde 50'sinin ilk yarım saat içerisinde olduğu ifade edilen genelgede, bu durumun önemli bir bölümünün de ilkyardım yetersizliklerinden kaynaklandığının belirlendiğinin altı çizildi.

  Genelgede, acil sağlık yardımı gelinceye kadar bilinçli ve etkin bir ilkyardım uygulamasının ölümleri ve sakatlanmaları önemli oranda azaltabileceğine dikkat çekildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herhangi bir nedenle yaralama ve ölüme sebep olan kaza, doğal afet ve diğer tüm olaylarda olay yerine ilk giden görevlilerin polis ekipleri olduğu kaydedilen genelgede, olay yerindeki polis ekiplerinin ilkyardım görevinin, tıbbi müdahale sağlayan sağlık personelinin müdahalesi kadar önemli olduğu vurgulandı.

  Genelgede şu ifadelere yer verildi:
  “Bu gerçekten hareketle ilkyardım konusunda yaşanan sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı düşünülen kaza ve benzeri olaylar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardımın yapılmasını kapsayan 'İlkyardımda Polis Projesi'nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 'İlkyardımda Polis Projesi' kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğümüz kazaya karışan veya herhangi bir nedenle ilkyardıma ihtiyaç duyan insanlara, emniyet görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardım yapılabilmesine yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programını uygulamaya koyacaktır.
  Proje çerçevesinde öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amir ve memur yetiştirilmesinde öncü rol alan Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksekokulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Komiser Yardımcılığı Kurs Merkezlerinde mesleki temel eğitim kapsamında ilkyardım eğitimleri verilmekle birlikte halen görev yapan tüm teşkilat mensuplarına da bu eğitimlerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu proje, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal sorumluluk alanında hazırladığı önemli projelerden biri olarak polisin toplum nezdindeki imajına olumlu destek vermekle birlikte, ülkemizin AB uyum sürecine de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.”

  39 İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

  Genelgeye göre, proje kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı, 25 polis meslek yüksekokulu, 10 polis meslek eğitim merkezi müdürlüğü, Bursa Polis Koleji ile İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerinde, Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmelik şartlarına uygun İl sağlık müdürlüklerinden gerekli onayları almak suretiyle toplam 39 İlkyardım Eğitim Merkezi kurulacak. Emniyet teşkilatının tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve fiili görev yapan tüm teşkilat mensuplarının kurulacak İlkyardım Eğitim Merkezlerinde eğitim almaları sağlanacak.

  İlkyardım Eğitim Merkezi bulunmayan iller, yapılacak planlama doğrultusunda belirlenecek bölge merkezlerinden eğitim ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç duyulan personel ataması, ilkyardım eğitmeni yetiştirilmesi ve ilkyardım eğitim merkezlerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması aşamalı olarak yürütülecek.
  Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan İlkyardım Yönetmeliği hükümleri gereğince, ilkyardım eğitimlerinin; ilkyardım eğitimi almış ve Sağlık Bakanlığı tarafından eğitmenlik sertifikası onaylanmış kişiler tarafından yapılması gerektiği, ayrıca kurumlarda istihdam edilen her 20 personel için “ilkyardım sertifikalı” bir personelin bulundurulması zorunluluğunun olduğu gözönünde bulundurularak personel eğitimleri bu esaslara göre düzenlenecek.

  Halen Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet yürütmekte olan İlkyardım Eğitim Merkezinin statüsü, İlkyardım Eğitici Eğitmenliği Eğitim Merkezine çevrilerek kurulacak 39 ilkyardım eğitim merkezinde, eğitimci olarak görevlendirilecek ilkyardım eğitmenleri yetiştirilecek.
  İlkyardım eğitim merkezleri, kuruldukları birimlerin eğitim şube müdürlüklerinin bir alt birimi olarak faaliyet gösterecek. Eğitim programlarının planlanması, tüm merkezlerde standardın sağlanması amacıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordine kurularak yapılacak.

  İLKYARDIMCI POLİSLERE KİMLİK KARTI VERİLECEK

  Eğitim-öğretim kurumlarında öğrenciler için düzenlenecek ilkyardım temel eğitimlerinin dışında öncelikle polis merkezi, asayiş, trafik, özel hareket ve deniz polisi birimlerinde görevli olan personelin bu eğitimi almaları sağlanarak diğer birimlere proje sürecinde yaygınlaştırılacak.

  İlkyardım eğitimi alarak başarılı olan personele ilgili yönetmelik gereği il sağlık müdürlükleri tarafından “İlkyardımcı Kimlik Kartı”nın verilmesi sağlanacak.
  Proje kapsamında, ilkyardım yönetmeliği gereğince eğitimlerde kullanılacak asgari araç ve gereçlerin temini Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek standartlar ölçüsünde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ayrı ayrı olarak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile de koordine kurularak sağlanacak.

  Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliği gereği, eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere hazırlanması gereken “İlkyardım Eğitim El Kitabı”, eğitim sunumu ve benzeri eğitim araç ve gereçlerinin Sağlık Bakanlığından gerekli kullanım onayı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca alındıktan sonra eğitimlerde kullanılacak.

  YILDA EN AZ İKİ KEZ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

  “İlkyardımda Polis Projesi”nin yapılanma ve eğitim süreçlerinin takibi, değerlendirilmesi ve performans ölçümleri, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen Eğitim Takip Sistemine uyarlanacak olan “İlkyardımda Polis Projesi Takip Bilgi Sistemi” kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek. Yılda en az 2 defa olmak üzere “İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürleri” ve “İlkyardımda Polis Projesi Yürütme Kurulu” koordinesinde “İlkyardımda Polis Projesi Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilecek.

  Projenin yürütülmesi ilkyardım eğitim merkezlerinden sorumlu mesul müdürler tarafından, projenin takibi ve değerlendirilmesi ise Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Projeler Genel Koordinatörü başkanlığında oluşturulan “İlkyardımda Polis Projesi Yürütme Kurulu” tarafından sağlanacak.

  İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kaza ve benzeri olaylar sonrası ilkyardım konusunda yaşanan sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı düşünülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardımın yapılmasını hedefleyen “İlkyardımda Polis Projesi”nin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı