Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Kayıt dışı telefonlar 15 günde 2 kez uyarılıcak

  ANKARA (A.A)
  18 Ekim 2005 - 10:02Son Güncelleme : 18 Ekim 2005 - 10:02

  Kayıt dışı cep telefonu kullanıcılarına, GSM operatörleri aracılığıyla 15 gün içinde 2 defa kayıt yaptırmaları için uyarıda bulunulacak.

  Telekomünikasyon Kurumu'nun hazırladığı “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Yönetmelik, kayıt dışı telefonların 13 Aralık 2005 tarihine kadar kayıt başvurularının yapılmasını öngörüyor. Yönetmeliğe göre, işletmeci adına iş yapan temsilciler, abone kayıt işlemleri sırasında bireysel kurumsal ve yabancı uyruklu abonelerin kimlik belgelerinin birer suretini abone sözleşmesi ile birlikte muhafaza edecek. Telekomünikasyon Kurumu, oluşturacağı veri tabanıyla cep telefonlarını “Kara”, “Gri” ve “Beyaz” listeler şeklinde izleyecek.

  Piyasaya arzına izin verilen cihazların elektronik kimlik bilgilerine ait güncel liste “Beyaz Liste” olarak nitelendiriliyor. Kimlik bilgilerinde herhangi bir sorun olmayan tüm cihazlar bu listede yer alacak.
  Hizmet dışı bırakılması gereken cihazlar Kara Liste'de bulunacak. Beyaz ve Kara listelerin kapsamı dışında kalan cihazlar ise Gri Liste'de yer alacak. İşletmeciler, “Kara Liste”de yer alan cihazları hizmet dışı bırakarak, bu cihazları kullanmaya teşebbüs edenler hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına esas olmak üzere bu abonelerin bilgilerini her gün Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı'na (MCKS) gönderecek.

  İşletmeler, “Gri Liste”de yer alan cihazların Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (UMCK/IMEI) bilgilerini de resmi tatil günleri hariç olmak üzere her haftanın birinci işgünü MCKS'ye gönderecek ve aboneye cihazın beyaz listede yer almadığına dair kısa mesaj iletecek. Gri listede bulunan cihazların kaçak, taklit veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olduğunun tespit edilmesinin ardından bu cihazları kullananlar hakkında Telekomünikasyon Kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, bilgiler her hafta MCKS'ye gönderilecek.
  İşletmeciler, kendi şebekelerindeki elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait bilgileri her hafta MCKS'ye gönderecek.

  Tüm şebekelerdeki elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların tespit edilebilmesi açısından da Kurum tarafından belirlenerek işletmecilere bildirilecek zaman dilimi içindeki tüm abonelerinin UMCK, abone kimlik ve iletişim bilgileri, tarih ve konum bilgileri benzer şekilde MCKS'ye bildirilecek.

  BİLGİ VE İHBAR MERKEZİ

  Aboneler, çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkması ihtimaline karşı cihazlarının haberleşme şebekesinden hizmet almasının engellenmesi için, öncelikle Kurum bilgi ve ihbar merkezine bu cihazdan kısa mesaj göndererek kayıt yaptıracak.

  Rızası dışında elinden çıkan cihazlarını haberleşmeye kapattırmak isteyen aboneler, kurumun bilgi ve ihbar merkezine kayıt yaptırmışlarsa, doğrudan ihbar merkezini aramak suretiyle, önceden kayıt yaptırmamışlarsa, Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla başvuruda bulunacaklar.

  Kurum kayıtlarında yer almayan ancak, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş, standartlara uygunluk açısından Kurum tarafından onaylanmış marka ve modeldeki cihazlar için ise cihazın faturasına sahip olan cihaz sahipleri ya da kullanıcıları, faturaları ile birlikte Kurum ya da Kurum Bölge Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla müracaat etmek suretiyle, kayıt ücreti ödemeksizin cihazlarını beyaz listeye kaydettirebilecek.

  Yurtdışından yolcu beraberinde veya kesin dönüşle getirilen veya bireysel olarak ithal edilen veya posta ile gelen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz sahipleri ya da kullanıcıları, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş, standartlara uygunluk açısından Kurum tarafından onaylanmış marka ve modeldeki cihazlar için; yurtdışı faturası ile birlikte cihaz bilgilerini işletmecilerin abone kayıt merkezleri aracılığıyla kayıt altına aldıracak, işletmeciler de güncellenen cihaz bilgilerini beyaz listeye kaydedilmek üzere MCKS'ye gönderecekler.

  KAÇAK CEP TELEFONLARINI KAPATILACAK

  Yurda kaçak, izinsiz ve benzeri kanuni olmayan şekilde 12 Temmuz 2005'ten sonra ithal edilen ve bu sebeple Kurum kayıtlarında yer almadığı veya elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen veya Kurum tarafından onaylanmamış marka ve modeldeki cihazlar, bir daha kullanıma sokulmamak üzere başvuru süresi sonu itibarıyla elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kesilerek, devre dışı bırakılacak ve ilgililer hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

  İşletmeciler, Kurum tarafından elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da kayıt dışı cihaz kullandığı belirlenen abonelere bugünden itibaren 15 gün içerisinde ve 13 Aralık 2005'e kadar en az 2 defa kısa mesaj gönderecek. Ayrıca elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği belirlenen cihazların UMCK (IMEI) numaraları başvuru süresi içerisinde yetkilendirilen kuruluş aracılığıyla düzeltilerek, 5 YTL karşılığında Telekomünikasyon Kurumu'nun beyaz listesine kayıt edilecek.

  Başvuru süresi dahilinde yurtdışında bulunmaları, tedavi görmeleri, cezaevinde bulunmaları gibi mücbir sebeplerle kayıtlarını yaptıramamış bulunanlar, durumlarını belgelendirerek, Kurum ya da Kurum Bölge Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla müracaat ederek, 5 YTL karşılığında cihazlarını beyaz listeye kaydettirebilecek.
  Başvuru süresi dahilinde mahkemelerden gelen kararlarla kara listeye alınan cihazlar, “Beyaz Liste”ye kaydedilemeyecek.

  Başvuru süresi dahilinde ilgili Kurum ve kuruluşların yasal takip istem ve kararları ile kara listede yer alan elektronik kimlik bilgilerinin çakışması hallerinde, işletmeci kara listedeki UMCK numarasına sahip cihazın haberleşme şebekesinden bağlantısını kesmeyip, kanuni takibinin sonlanmasını müteakip cihazın haberleşme bağlantısı kesecek.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı