Karapara yasasına ‘hortum’ rötuşu

Hürriyet Haber
03 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 03 Aralık 2000 - 00:01

Adalet Bakanlığı, banka patronları ile yöneticilerinin, banka kaynakları kendi lehlerine kullanmalarının ‘‘karapara suçu’’ sayılması için yasa taslağı hazırladı.

Taslak, bu suçu işleyenlerin DGM'de yagılanmasını öngörüyor.

ADALET Bakanlığı, banka hortumlayanların DGM'lerde yargılanmasına ve elde ettikleri haksız kazancın ‘‘karapara sayılmasına’’ ilişkin taslağı tamamlandı. Taslağa göre, ‘‘Banka yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kendi denetim ve sorumlulukları altındaki para veya sair varlıkların zimmete geçirilmesinde sağlanan her türlü menfaat’’ artık, ‘‘karapara’’ sayılarak işlem yapılacak. Bu suçu işleyenler ise DGM'lerde yargıya hesap verecek. Taslak aynen yasalaşırsa, banka hortumlama suçu ekonomiye zarar verdiği için ‘‘Devlete karşı işlenen suç’’ niteliği kazanacak.

İŞTE TASLAK:

Taslağın birinci maddesiyle 4208 sayılı Karaparayla ilgili yasanın ‘‘Tanımlar’’ başlıklı ikinci maddesine bir ekleme yapıldı. Buna göre, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasındaki fiillerle elde edilen ‘‘Para veya sair varlıkların zimmete geçirilmesinde sağlanan her türlü menfaat de karapara’’ sayıldı. Madde gerekçesinde şöyle denildi: ‘‘Özellikle banka yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle diğer mensuplarının görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetim ve sorumlulukları altındaki bankaya ait para veya sair kıymetleri zimmetlerini geçirmeleri’’ ile ‘‘Bu eylemleri bankayı aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle gerçekleştirmelerinin bankacılık suçları içerisinde özel bir ağırlık ve önem taşıdığı.’’

YETKİ DGM'NİN:

İkinci maddede, bu tip suçlara bakma görevi DGM'lere verildi. Taslak aynen yasalaşırsa, ‘‘Bankayı zarara uğratan yöneticiler DGM'lerde’’ yargılanacaklar. Gerekçede, bu suçların nitelikleri ve sonuçlarındaki etkilerin sadece gerçek veya özel tüzel kişilerle sınırlı kalmaması ve devletin ekonomisini yakından ilgilendirmesinin, soruşturma ve kovuşturmanın DGM'lerde görülmesi ihtiyacını doğurduğu ifade edildi.

ANKARA DGM'YE ÖZEL YETKİ:

Üçüncü maddede ise Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan suçlar, ‘‘Yabancı memlekette veya yabancı memlekette bulunanlarla bağlantılı olarak işlenmiş ise bu suçların soruşturma ve kovuşturmasının Ankara DGM'ce yapılacağı’’ öngörüldü. Gerekçede, bu suçların soruşturması ve kovuşturmasında, ‘‘Yetki konusundaki tereddüt ve zaman kaybının önlenmesi için Ankara DGM'ye özel yetki verildiği’’ kaydedildi.

ALTI KANUNDA DEĞİŞİKLİK:

Taslak altı ayrı yasada değişiklik yaptığı için uzun bir ad taşıyor. Hortumcuları DGM'lik yapan taslak şu adı taşıyor:

‘‘Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, Bankalar Kanununda ev Devlet Güvenlik mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı.''

Yurtbank’ın eski müdürü de DGM'lik

YURTBANK'ın eski Genel Müdürü Murat Yanık'ın, bankaya el konulduğu gün, Off-Shore hesaplarda tutulan kendine ait 27 milyar lirayı çektiği öne sürüldü. Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Murat Yanık hakkında başlattığı soruşturma dosyasını, görevsizlik kararıyla İstanbul DGM'ye gönderdi. Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından el konulan Yurtbank'ın yeni yönetiminin, eski Genel Müdür Murat Yanık hakkında bir rapor hazırlayıp, suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, Murat Yanık'ın, bankaya el konulduğu gün, Off-Shore hesaplarda tutulan 27 milyar lirasını vadesinden önce bozup, hesabına geçirdiği iddia edildi. Murat Yanık'ın bankadaki hesabının faiziyle birlikte 50 milyar lirayı aştığı da belirtildi.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı