Kamuda enerji verimliliği dönemi

ANKA
25.10.2008 - 11:47 | Son Güncelleme: 25.10.2008 - 11:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem kamu hem de özel sektörde enerji verimliliği uygulamalarını yaşama geçirmek üzere bir düzenleme yaptı.

Özel sektöre enerji yönetimi kurma yükümlülüğü getiren, verimlilik projelerine destek vermeyi öngören düzenleme ile kamuda da sıkı önlemler alınacak. Kaloriferler fazla yakılmazken, ısı kaybının önlenmesi için girişte kullanılacak çift kapıların biri kapanmadan diğeri açılmayacak.

Enerji Bakanlığı’nın, Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirecek. İşletmelerin büyüklüğüne göre fraklı enerji yönetim biçimleri uygulanacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan endüstriyel işletmeler organize sanayi bölgeleri, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu kesimi binaları için en geç 2 Mayıs 2009 tarihine kadar gerekli düzenlemeyi yaptıklarına dair Enerji Bakanlığına bildirimde bulunacaklar. Daha sonraki süreçte yapı kullanım izni alanlar ise 90 gün içinde bildirimde bulunacak.

Mevcut tesislerin işletilmesinde, yeni tesislerin kurulmasında, kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmalarında, belirlenen enerji verimliliği önlemleri alınacak. Enerji verimliliği için kamu tarafından maddi destek de verilecek.

BUZDOLABI, KLİMA VE AMPULLER ETİKETLENECEK

Buzdolabı, klima ve ampuller için belirlenen ölçüler çerçevesinde enerji verimliliği (ENVER) etiketi verilecek.

Binaların ısıtılması amacıyla kullanılan kazanlar ile elektrikli ev aleti üretici ve ithalatçıları, ülke içinde sattıkları ürünlerin enerji etiketi sınıfları bazındaki miktarlarını her yıl Ocak ayı içerisinde Enerji Bakanlığı’na bildirecekler.

Sokak ve yol aydınlatmalarında da enerji verimliliği limitleri uygulanacak. Işık kirliliğinin önlenmesinin birinci derecede önem taşıdığı doğal hayatın korunması gereken alanlardaki ve astronomi gözlemevleri etrafındaki yol, sokak, meydan, alan aydınlatmalarında sadece alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılacak.

Park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerinde yüksek basınçlı civa buharlı ve/veya kompakt floresan lambalar kullanılacak.

Tüp floresan lambalar reklam ve seyir amaçlı aydınlatmalarda kullanılacak. Bu tip lambalar yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatması amaçlı kullanılmayacak.

KAMUDA KALORİFER FAZLA YAKILMAYACAK

Kamu kesimine ait binalarda ısıtma sezonundaki iç ortam sıcaklıkları 220C’nin üzerine çıkmayacak şekilde ayarlanacak. Yeni alımlarda etiket sınıfı en az A olan klimalar arasında seçim yapılacak. Soğutma sistemi ve klimalar dış ortam sıcaklığı 300C’nin altında iken soğutma amaçlı çalıştırılmayacak ve iç ortam sıcaklığı 240C’ın altına inmeyecek şekilde ayarlanacak.

Yine kamuda radyatör arkalarına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilecek; ısı akışını engellememek için radyatörlerin önleri ve üzerleri açık tutulacak.

Pencerelerden hava sızıntılarını önlemek için pencere contası kullanılacak.

Tamamı kamu kesimi tarafından kullanılan binaların ana girişlerinde döner kapı veya çift kapı kullanılacak. Çift kapıların biri kapanmadan diğerinin açılmaması sağlanacak.

Aydınlatmada uygun lambalar kullanılacak.

KIŞLADA VE OKULDA VERİMLİLİK DERSİ VERİLECEK

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) toplu konut projelerinde kojenerasyon ve ısı pompası sistemlerinden ve güneş enerjisinden yararlanma imkanlarını öncelikle analiz edecek. Konut maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamaları yapacak.

Toplumu bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında askeri liseler ile er-erbaş eğitim merkezlerindeki ders ve eğitim programlarında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde enerji verimliliği dersi verilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı