"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Kamu İhale Kurumu nedir, ne değildir

KAMU İhale Kurumu Neden Maliye’ye Bağlanır-İhalesiz İhale” (29.7.2009) başlığı ile yayınlanan bölümde, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan’ın, görüş ve yorumlarına yer verilmektedir.

Yazıda özetle, Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’ye 5917 sayılı kanunla eklenen “Genel ekonomik politikalar ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak” hükmünden hareketle ‘Kamu İhale Kurumu’nun tüm yetkilerinin Maliye’nin onayına tabi kılındığı, içeriğinin boşaltıldığı, alanının daraltıldığı, denetim-şeffaflık konularında işlevsiz hale getirildiği” gibi değerlendirmeler yer almaktadır.

Son yapılan düzenlemenin temel gerekçesi, çeşitli alt unsurları olan kamu alımları alanındaki çalışmaların daha koordineli bir şekilde yürütülerek AB ile uyum sürecinin kolaylaştırılmasıdır. AB Müktesebatı’nda kamu alımları, klasik kamu alımları, belli sektörlerde (enerji, su, ulaştırma ve posta) faaliyet gösteren kuruluşların alımları, imtiyazlar ve Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) gibi alanlardan oluşmaktadır. Türkiye’de ise sayılan bu alanlardaki mevzuatı düzenleyen ve uygulayan kurumlar farklıdır. Kamu İhale Kurumu halen sadece klasik kamu alımları alanından sorumlu olan bir kurumdur.

GÜNÜN SÖZÜ
SAHİL yolu düşüncesi, Doğu Karadeniz ulaşımı için akla gelebilecek en saçma ve en pahalı düşünceydi. Ama iyi düşünülmüş en ekonomik projeleri bile yendi. Samsun ilçelerinden Batum sınırına uzanmayı hedefleyen bu düşünce için ‘proje’ bile diyemiyoruz. Çünkü böyle bir yol projesi yoktu; hiç olmadı. Siz yerleşim yerleri arasında kısım kısım ihaleye açılan ve kısım ihalesi kazanan her müteahhide “Projeyi de sen yap!” denen bir kamu yatırımı duydunuz mu hiç?”
(Prof. Mümtaz Soysal)

Bu çerçevede, kamu alımları başlığı altında yer alıp farklı kurumların yetki alanlarına giren konularda AB ile müzakereleri yürütmek ve bu alandaki koordinasyonu sağlamak amacıyla söz konusu düzenleme yapılmıştır. Kanunla Maliye Bakanlığı’na verilen yetki, ülkemiz kamu alımlarına ilişkin temel politikaların oluşturulması ve ilgili kurumlarca bu kapsamda hazırlanacak kanun tasarılarında koordinasyonun sağlanmasıyla sınırlıdır.

Yapılan bu düzenlemenin çıkış amacına ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin sınırlarına bakıldığında, klasik kamu alımları alanında düzenleyici ve ihtilaf çözücü olarak görev yapan, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu’nun “tüm yetkilerinin Maliye’nin onayına tabi kılındığı, içeriğinin boşaltıldığı, alanının daraltıldığı, denetim-şeffaflık konularında işlevsiz hale getirildiği” algılamaları gerçekdışı bir yorum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu, Maliye Bakanlığı’nın bağlı bir kurumu değildir. Kamu İhale Kurumu, eskiden olduğu gibi bugün de kendi görev alanında yürüttüğü çalışmalarda bağımsızlığını ve özerkliğini korumaktadır.

Dr. Hasan GÜL
Kamu İhale Kurumu Başkanı

Ehli tarikattan olursan ‘götür’

ANKARA İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nevzat Ersan “Kamu kaynaklarının yandaş çevrelere peşkeş çekilmesinin önü bir an önce kapanmalıdır. Kamunun kaynakları topluma aittir ve bu kaynakları yönetenler hiçbir kesimin finansörlüğüne soyunmamalıdırlar” demiş.

Nafile!.. “Atı alan Üsküdar’ı geçti.”

7 yıldır bu böyle ve de tarikatizmin ekonomik altyapısını oluşturdular.

‘Demokratik haklar’ diyenler, hukuk devleti anlayışında olanlar yolun kenarına konuldu.

Sözgelişi, Karayolları’ndan bir iş mi alacaksın, mesela bir dolgu alanını doldurma işi olsun, malzeme ocağının yerini kendin bulacaksın. Bulsan da, “Hayır uygun evsafta değil”dirle karşılanırsın. ‘Ehli tarikat’tan isen hemen “Kenardan al koy” (nakliye olmaksızın)...

Gel de iş al, iş alsan bile gel de yap! Mümkün mü?

İşte bu nedenle koca makine parkı... Satıldı.

Muhalefet mi?.. (Söyledik, yazdık ama) Uyuyor... Yani yok.
Ali METİN-ANTALYA

Bayrak logo oldu    

Kamu İhale Kurumu nedir, ne değildirKamu İhale Kurumu nedir, ne değildir
KIRKLARELİ Üniversitesi logosunun, Çin’in, Hong-Kong’un batısındaki özerk bölgesiyle ünlü kumar merkezi Makao’nun bayrağı ile aynı olduğu ortaya çıktı. Kırklareli’ndeki yerel gazete ve internette yer alan haberlere göre, ikinci kez yarışma sonucu Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç’ın “Bu amblem bize çok yakışacak” dediği logonun, üniversitenin resmi yazışmalarında da kullanıldığı ortaya çıktı. ‘Logo şoku’ karşısında üniversite henüz bir açıklama yapmadı.

‘Sert gazeteciler’

HÂKİM ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Ali Suat Ertosun, kurulun toplantıları ile ilgili basın toplantısı yaptı ve iktidar medyası tarafından topa tutuldu.
10 yıl önceki ‘hayata dönüş’ operasyonları dahil çok çeşitli kasıtlı suallere muhatap oldu. Bu ‘sert gazeteciler’in, malına mülküne yargı kararı ile el konan eski RTÜK Başkanı’nın basın toplantısında hangi soruları sorduklarını hatırlayan var mı acaba? Türkiye giderek ayrışıyor, bölünüyor... Gücü eline geçirdiklerini zannedenler, ‘ötekileştirdiklerine’ ağır baskı uygulamaya teşebbüs ediyorlar.

Baskıcı, otoriter bir rejimin ayak sesleri belirgin hale gelmeye başlıyor. Herkesin dikkatli ve sorumlu davranması gerekmiyor mu?

X