Kamu bankaları için komisyonlar kuruldu

Hürriyet Haber
13.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Özelleştirilecek 3 kamu bankası için ayrı ayrı olmak üzere, "Yeniden Yapılandırma Komisyonları" oluşturuldu. 5 kişilik yeniden yapılandırma komisyonları, bankaların yeniden yapılandırılma ve özelleştirmeye hazırık işlemlerini tamamlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılmalarını sağlayabilmek ve özelleştirmeye hazırlık işlemlerini tamamlayabilmek amacıyla, her bir banka için ayrı ayrı olmak üzere, ''Yeniden Yapılandırma Komisyonları'' oluşturuldu.

Komisyonlar çalışmalarına bir ay içerisinde başlayacaklar. Üç kamu bankasının özelleştirilmesi sürecinde bankaların yeniden yapılandırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar çerçevesinde, her bir banka için ayrı ayrı olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve bankalardan birer asil, birer yedek ile Hazine Müsteşarlığı'nca Müsteşarlık dışından seçilecek bir asil, bir yedek üye ve bankalar tarafından banka dışından seçilecek bir asil, bir yedek üye olmak üzere 5 kişilik''Yeniden Yapılandırma Komisyonları'' oluşturuldu.

Kurumları temsilen seçilen kurum mensubu üyelerin, en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşdüzey kamu görevlisi olması zorunlu olacak. İlgili kuruluşlar komisyonlarda aynı kişileri görevlendirebilecek. Komisyonlara Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen seçilen üye başkanlık edecek. Komisyonların sekreterya işleri Hazine Müsteşarlığı'nca yürütülecek.

Komisyonlar kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacaklar. Komisyonların çalışmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye ve bu konuda tebliğ çıkarmaya Komisyon'un kararı üzerine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan ile bankaların ilgili olduğu Bakan müştereken yetkili olacak.

Her banka için oluşturulan Komisyonlar gerektiğinde ve istişari mahiyette birlikte toplantı yapabilecek, bu toplantının başkanlığını ise Hazine Müsteşarlığı temsilcisi yürütecek. Komisyonlar çalışmalarına bir ay içerisinde başlayacak.

Bütçeden ve uluslararası finans kuruluşlarından kaynak sağlanacak

Bakanlar Kurulu kararına göre yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık işlemleri için ihtiyaç duyulan kaynak, bu amaçla genel bütçeden ve uluslararası finans kuruluşlarınca finanse edilebilecek projeler için temin edilecek mali kaynaklardan sağlanacak. Komisyon, yeniden yapılandırma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin olarak yerli veya yabancı danışman istihdam edebilecek.

Komisyonlar bankaların hisse satış işlemlerinin tamamlanması için öngörülen süreyi dikkate alarak, bankaların yeniden yapılandırılma ve özelleştirmeye hazırlık işlemlerini tamamlayacaklar.

Komisyonlarca, her bir banka için ayrı ayrı hazırlanacak yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık planları, ilgili bankaların genel kurullarında onaylanmasından sonra Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacak.

Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesini takiben söz konusu planlarda yer alan işlemlerin ilgili bankalarca ve ilgili kuruluşlarca belirlenen zamanlarda uygulamaya konulması zorunlu olacak. Söz konusu planlarda belirtilen işlemler Hazine Müsteşarlığı'nca ilgili kuruluşlara tebliğ edilecek.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı