Kadınlar, daha iyi yönetici çıktı

Hürriyet Haber
17.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Haftalık BussinessWeek dergisinin son sayısında yer alan bir araştırmaya göre, ‘‘kadın yöneticiler, her açıdan erkeklerden daha üstün’’ durumda bulunuyor. Buna göre, ABD'de birçok yönetim danışmanı şirketlere, ‘‘Başarılı olmak için kadın yönetici çalıştır’’ diyor.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) binlerce yönetici arasında yapılan araştırmalar kadın yöneticilerin her açıdan erkeklerden daha üstün olduğunu gösterdi. Haftalık BusinessWeek dergisinin araştırma dosyasında ele alınan konuda ABD'li danışman ve uzmanların görüşlerine yer verildi.

Araştırma sonuçlarının ele alındığı makalede, şu ilginç saptamalar yer aldı:

Kadınların iş yaşamında yönetici olmaya başladığı günlerde, kadın yöneticiler erkek gibi olmaya çalışırdı. Erkek meslektaşlarının tavırlarını taklit eder, erkek gibi giyinirlerdi. Oysa yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha iyi yönetici olduğunu gösterdi. Yönetim guruları şimdi üretimi patlatmanın, işletmeyi en verimli şekilde değerlendirmenin yolunu biliyorlar ve gurular patronlara başarı için şunu öneriyorlar: ‘‘Kadın yönetici çalıştır.’’

Aslında uzmanlar ilk olarak kadınların erkeklerden daha iyi yönetici olduklarını keşfetmiyorlar. Çünkü eğitim değerlendirmelerine bu açıdan bakmıyorlar. Ancak sonuçlar dikkatle incelendiğinde kadınların daha başarılı olduğu görülüyor.

Yapılan araştırmalarda varılan sonuçlara göre, kadınlarla erkekler arasındaki fark çok büyük değil. Hatta stratejik ve teknik yetenekler konusunda erkekler biraz daha avantajlı. Ancak toplam sonuca bakıldığında kadınların belirgin farkla önde olduğu görülüyor.

EKİP ÇALIŞMASINDA İYİLER

Sanayi psikolojisi alanında uzman olan Shirley Ross, 425 üst düzey yönetici arasında yapılan araştırmaya göre 52 uzmanlık alanının 42'sinde kadınların erkeklere oranla daha yüksek notlar aldığını söylüyor.

IBM Global Servis Başkanı Douglas Elix, ‘‘Kadınlar şirket için ne yapabileceği konusunda erkeklerden daha iyidir’’ yorumunu yapıyor.

Harvard İş İdaresi Okulu öğretim görevlisi Profesör Rosebeth Kanter de 20 yıllık eğitim deneyimi sonucunda şunları söylüyor:

‘‘Kadınlar bilgi çağında başarıya ulaşmak için gerekli olan ekip çalışması ve işbirliği gibi konularda yüksek ortalamalara sahip bulunuyorlar.’’

EZİCİ SONUÇ

Dergideki makaleye göre, bazı yöneticiler işe elaman alırken biribirine yakın özellikleri olan kadın ve erkeklerin arasında seçim yaparken kadınları tercih ediyorlar. Bu tercihi yaparken kadınları iş yaşamında daha ileriye götürmek gibi bir amaçla hareket etmiyorlar, sözkonusu işlerde kadınların daha başarılı olacağına inanıyorlar.

Kaliforniya Yönetim Danışmanlığı Şirketi Uzmanı Janet Irwin, yaptıkları araştırmaların sonucunda kadınların yöneticilik açısında 31 değerlendirme kategorisinin 28'inde erkeklerden iyi olduğunu belitiyor. Irwin bu kategorileri şöyle sıralıyor:

-Yüksek kalitede iş üretimi

-Hatırlama

-Yeni düşünceler

-Üretme ve bunları yaşama geçirme

Kadınların özellikle dikkat, hassasiyet ve koordinasyon isteyen işlerde erkelere göre daha başarılı olduğu vurgulanıyor.

KARŞI GÖRÜŞ

Kadınlar yüksek not alır, iyi yönetemez

BAZI uzmanlar, kadınların yapılan sınavlardan daha yüksek notlar aldığını, ancak bunun uygulamada her zaman kadınların erkeklerden üstün olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. ‘‘Personel Decisons’’ adlı şirketin Başkan Yardımcısı Susan Gebelein, araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların her zaman pratik anlamı olmadığını söylüyor. Gebelein konuya şöyle açıklık getiriyor:

‘‘Çünkü danışmanlık firmaları binlerce kişi üzerinde araştırma yapıyor ve binlerce küçük farkı bir araya getirerek bu farkı büyükmüş gibi algılıyor. Gerçek hayatta fark bu kadar büyük değil. Eğer öyle olsaydı kadınların şirket içerisinde her konuda erkeklerin önünde olması gerekirdi.’’

Bin dev şirketten altısı kadına teslim

KADINLARIN çeşitli açılardan erkek yöneticilerden üstün olduğu ispat edilse bile Amerika'nın büyük şirketlerinin çok azında kadın yönetici bulunuyor. ABD'nin en büyük 1000 firmasının sadece 6'sının başında kadın yöneticiler var ve bunların en çok tanınanları Hewlett Packard (HP) CEO'su Carly Fiorina ve Avon'un CEO'su Andrea Jung.

Ancak, Amerikan İş İdaresi okullarından son 15 yılda mezun olan binlerce genç kadın şu anda Amerikan şirketlerinde orta düzeyde yönetici olarak çalışıyor. Amerikan şirketlerinde kadınların, başarılı olsalarda en tepeye çıkamamaları şirketlerdeki yerleşik alışkanlıklarla açıklanıyor.

Geçmiş dönemde kadınların şirket içersindeki başarıları gözardı ediliyor ya da ödüllendirilmiyordu. Bugünün şirketlerinde daha demokratik davranılıyor ve artık kadınların yöneticilik yetenekleri açısından erkeklerden daha iyi olduğu fikri kabul görüyor.

Yıllar boyunca Amerikan şirketlerinin kadınları sadece işgücü olarak görmesi ve kadınların en tepeye ulaşmasının engellenmesi eleştiriliyor.

WebMD Şirketinin Genel Müdürü Lyn Andrews, kadınların en yükseğe çıkmasına izin verilmediğini bu nedenle kadınların kendi işlerin kurmaya yöneldiğini veya aile işletmelerinde çalıştığını belirtiyor. Bugün ABD'de kadınların patron olduğu 9 milyon irili ufaklı şirket bulunuyor.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı