Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kaçakçılık yapan çocuk ve yaşlılara hapis cezası yok

BURADA sözünü ettiğimiz kaçakçılık, herhangi bir kaçakçılıkla değil vergi kaçakçılığıyla ilgili.

Merak edenler için kısaca açıklayalım.

HAPİS CEZASI

Vergi ile ilgili hapis cezasını gerektiren kaçakçılık suçları ve cezaları, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alıyor.


A- 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası:


1. Muhasebe hileleri yapmak,


2. Gerçekte ve işlemle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak,


3. Çift defter tutmak,


4. Defter, kayıt ve belgelerin tahrifatı veya bunların gizlenmesi,


5. Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları kullanmak,


6. Defter ve belgeleri, verilen süreye rağmen vergi inceleme elemanına ibraz etmemek,


3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Bu süre daha önce, 1 yıldan 3 yıla kadardı.


B- 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası :


Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;


1. Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek,


2. Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak,


3. Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen “sahte” olarak düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak,


3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Mükellefin suçlu bulunması halinde, genellikle asgari süre olan 3 yıllık hapis cezasına hükmolunuyor (Bu konuda daha ayrıntılı açıklama için Bkz. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT - Av. Zuhal KIZILOT, Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları, Genişletilmiş İkinci Baskı, Kasım 2009).

HAPİS CEZASINDAN KURTULMA


1. Ceza mahkemesinin, mahkûmiyet kararı vermediği durumlarda doğal olarak hapis cezası olmuyor.


2. Bir yıla kadar olan hapis cezaları, para cezasına çevrilebiliyor (Türk Ceza Kanunu Md.50/1). Ancak, yukarıdaki fiillere uygulanan ceza 3 Temmuz 2009 Tarihinden itibaren 18 aydan başladığı için, paraya çevrilme söz konusu olmuyor.


3. İki yıl ve daha az süreli hapis cezaları ertelenebiliyor (TCK. Md. 51/1). Bu duruma göre, yukarıda (A) bendinde sıralanan fiiller için “erteleme” söz konusu olabiliyor.


Ancak, önümüzdeki dönemde, 18 aylık asgari cezanın yükseltilmesi ve hapis cezasının ertelenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.


4. 65 yaşından büyük olanlar ile 18 yaşını doldurmayanların 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebiliyor (TCK Md. 51/1). Böyle olunca, kaçakçılık suçu sayılan fiilleri işleyen ve 3 yıl ve daha altında hapse mahkûm olunan 65 yaşından büyükler ile 18 yaşını doldurmayanların, hapse girmeleri söz konusu olmuyor. Yaşı 15-18 arasında olanlara ayrıca 1/3’lük ceza indirimi var. Ertelemede, hükmün verildiği tarihteki değil, suçun işlendiği tarihteki yaş esas alınıyor.

Diğer fiillerde olduğu gibi, vergilerle ilgili olaylarda da hapis cezası sevimsiz bir olay.


Mükelleflerin özellikle belge alırken sahte veya yanıltıcı belge olma durumuna dikkat etmeleri, ödemeleri banka aracılığıyla yapmaları, her şeye rağmen gözden kaçan bir belge alınmışsa, bunun da pişmanlıkla beyan edilip, korkulu rüya görülmemesinde yarar var.

X