Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kaçak işçiye yok kaçak olmayana var

BİLİN bakalım ne?<br><br>Bir ipucu verelim, sorduğumuz bir bilmece değil, yasa uygulaması!

Sizi fazla merakta bırakmadan açıklayalım;

-       Kaçak yani sigortasız işçi çalıştıran işverene hapis cezası yok. Buna karşılık, sigortalı işçi çalıştırıp, ücretini düşük gösteren işverene hapis cezası var!..

-       Daha ötesi, sigortasız işçi çalıştıran işverene, bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Sigortalı işçi çalıştırıp, ücretini bordroda düşük gösteren işverene ise üç kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor.

NİÇİN BÖYLE?

Şimdi diyeceksiniz ki; “Niçin böyle?”

Niçin olacak, ilgili yasa böyle diyor da onun için!

-       Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilene;

“Sen kaçak çalıştırdığın işçinin vergisini yatırmadın. Hadi bakalım öde vergisini ve bir kat da vergi ziyaı cezasını” deniliyor (VUK Md. 344/1).

-       Sigortalı işçi çalıştıran ancak bordroda ücretini düşük gösteren işverene;

“Sen muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge (yani bordro) düzenlemişsin. Hadi bakalım, düşük gösterdiğin ücretin vergisi ile üç kat vergi ziyaı cezasını öde de görelim”

deniliyor (VUK Md.344/2).

Olay bununla da bitmiyor.

Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2. maddesinde;

“Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir”

 diye yazıyor. Bu maddeden hareketle;

“Arkadaş sen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (ücret bordrosu) düzenledin. Bunun cezası da 18 aydan üç yıla kadar hapis cezası. Hadi bakalım savcılığa”

deniliyor. 18 aylık asgari hapis cezası, bir yıldan fazla olduğu için paraya da çevrilemiyor.

İşte böyle...

Şimdi anladınız mı “kaçak işçiye yok, kaçak olmayana var” demekle neyi kastettiğimizi?

Hemen belirtelim, yukarıdaki işçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tespit ederse, cezalı sigorta primleri de isteniyor.

TASDİKLİYE VAR TASDİKSİZE YOK

Vergi inceleme elemanı, defterlerinizi 15 gün içinde, incelemeye ibraz etmenizi istedi.

Bu süre geçtiği halde edemediniz ya da etmediniz.

Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz?

-       Defterlerinizin varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde ibraz etmemişseniz, bu fiil “gizleme” sayılıyor.

Yaptırımı, “18 aydan üç yıla kadar hapis”. Bir de takdir olunacak verginin 3 katı “vergi ziyaı cezası” kesiliyor (VUK Md. 30/3, 344/2 ve 359/a-2).

-       Defterleriniz notere tasdik ettirilmemişse ve inceleme elemanına da ibraz edilmemişse, bir gün bile “hapis cezası” yok. Takdir olunacak verginin de üç yerine bir katı “vergi ziyaı cezası” kesiliyor (VUK Md. 30/3, 344/1).

Evet... Ayten Alpman söylüyor, “Bir başkadır benim memleketim...”

   

X