İtibarlı ve büyük olan gümrüğe uğramayacak

Hürriyet Haber
14 Ekim 2003 - 01:59Son Güncelleme : 14 Ekim 2003 - 01:59

Gümrük Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile büyük ve itibarlı şirketlerin gümrük çilesi bitiyor. Artık bu şirketler gümrüklere hiç uğramadan doğrudan fabrikadan ithalat ve ihracak yapabilecek.

BÜYÜK sanayi kuruluşları için ‘‘gümrük’’ler kalkıyor ve doğrudan fabrikadan ihracat ya da fabrikaya ithalat yolu açılıyor.

Gümrük Müsteşarı Nevzat Saygılıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu değişiyor. Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun taslağı, 248 maddeli Gümrük Kanunu'nun 79 maddesinde değişiklik öngörüyor.

Bu şekilde Kanun, hem AB mevzuatına uyumlu hale getiriliyor hem mevcut Kanunun yarattığı bazı sıkıntılar ortadan kaldırılıyor hem de işleyişin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İTİBARLI FİRMALARA YOK

Taslağın yasalaşmasıyla birlikte hayata geçirilecek en temel düzenlemelerden birini, kayıt yoluyla rejime giriş-çıkış sistemi oluşturuyor.

Söz konusu hüküm uyarınca fabrikalar ya da gümrük idaresinin uygun göreceği antrepolardan, gümrükleme işlemleri de yapılabilecek. Mal, gümrüğe hiç uğramadan doğrudan fabrikadan ya da antrepodan çıkış yapacak. Ya da ithal edilen bir mal hiç gümrüğe sokulmadan, doğrudan fabrikaya indirilecek. Bu sistemde gümrük beyannameleri fabrika ya da antrepoda doldurulacak. Daha sonra da ihracat işlemi gerçekleştirilecek.

Gümrük Müsteşarı Nevzat Saygılıoğlu, mevcut Gümrük Kanunu'nda bu alanda genel bir çerçeve çizildiğini, yeni düzenlemede ise buna ilişkin altyapının oluşturulduğunu ve fiili uygulamaya imkan tanındığını belirtti. Saygılıoğlu, bu konuda şu açıklamada bulundu:

‘‘Kanunun hemen ardından uygulama yönetmeliğini de çıkararak hayata geçireceğimiz bu düzenleme, güvenilir firmalara, büyük firmalara yönelik olacak ve bu kuruluşlara dış ticarette çok büyük kolaylık sağlayacak. Gümrük İdaresinin onayladığı kişi ve kuruluşlar bu işlemi yapabilecek. Örneğin A şirketimiz, ürettiği televizyonlar, buzdolapları için fabrikasında gümrük beyannamesi dolduracak. Elektronik ortamda bu bize iletilecek. Ardından mal tırlara, gemilere yüklenip gidecek. Ya da, bir otomotiv firmamıza yurtdışından gelecek yedek parça, hiç gümrüğe girmeden doğrudan fabrikaya inecek.’’

Bir diğer düzenlemeyle de, serbest bölgelerde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine kadar Gümrük Kanunu yerine serbest bölgeler mevzuatı geçerli olacak. Mevcut Gümrük Kanunu, bütün Türkiye'yi gümrük bölgesi kabul ediyor. Serbest Bölge Rejimi açısından ise bu bölgeler, Türkiye sınırları dışında sayılıyor. Saygılıoğlu, serbest bölgelerle ilgili 2 ayrı mevzuatın özellikle yabancı yatırımcılar açısından problem yarattığını, yeni düzenlemede bunu da çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Bürokrasi azalıyor

GÜMRÜK Kanunu'nda yapılacak bazı değişiklikler şöyle:

Elektronik ortamda beyanname verildiğinde, diğer belgeleri de buna ekleme şartı kalkacak. Mükellef, istenildiğinde sunmak kaydıyla bu belgeleri saklayacak. Bu şekilde dış ticaretteki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefleniyor.

Vergileri ödenerek ya da teminata bağlanarak gümrük işlemleri bitirildiği halde 30 gün içinde geçici depolama yerinden kaldırılmayaneşya için tasfiye hükümleri işletilecek.

1.1.2006 tarihi itibariyle ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanım izni konusunda gümrük idareleri yetkili olacak.

Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen eşyaya da, aynı rejim hükümleri uygulanacak.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı