Gündem Haberleri

  İthalatta haksız rekabeti önleyici karar yürürlükte

  ANKARA (A.A)
  01.01.2006 - 11:38 | Son Güncelleme:

  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Kararda “önlemlerin etkisiz kılınmasının engellenmesi”ne ilişkin maddede yapılan değişikliğe göre, yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi halinde, dampinge karşı vergiler ile telafi edici vergiler, önleme konu ülkeden benzer mallar ya da parçaları ile bunların üçüncü ülkelerden ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanabilecek. Daha önceki düzenlemede “önleme konu ülke” yer almıyordu.

  Ayrıca, “Dampinge karşı vergi ya da telafi edici verginin önleme konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçıların belirtilmesi suretiyle ayrı olarak tespit edildiği hallerde, ayrı miktar veya oranlara tabi olan firmalar için uygulanan dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, o ülke için geçerli en yüksek oran ya da miktardaki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiyi geçmeyecek şekilde yükseltilebir” ifadesi de “önlemlerin etkisiz kılınmasının engellenmesi” ile ilgili maddeye eklendi.

  Aynı maddede yer alan, yürütülecek soruşturmalar süresince, soruşturma konusu malların ithalatının kayda alınabiliyor olması da değiştirilerek, yürütülecek soruşturmalar süresince, soruşturma konusu malların ithalatının, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminata bağlanması kararlaştırıldı.

  Öte yandan, aynı maddenin 2. bendinde “Kesin önlemlerin ihraç fiyatlarını düşürmek suretiyle etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi halinde, belirlenen yeni damping marjına göre dampinge karşı vergi yeniden tespit edilir. Bu fıkraya göre yürütülecek soruşturmaların, normal değerin yeniden incelenmesini de kapsaması halinde, soruşturma konusu malların ithalatı soruşturma süresince kayda alınabilir” bölümünde yer alan “soruşturma konusu malların ithalatı soruşturma süresince kayda alınabilir” ifadeleri ”soruşturma konusu malların ithalatı soruşturma süresince, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminata bağlanabilir” olarak değiştirildi.

  Aynı maddenin 3. bendinde yer alan “Soruşturma konusu malların ithalatının kayda alınması ve bilahare soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde; söz konusu önlem, kayda alınma tarihinden başlamak üzere uygulanır” ifadesi ise “Soruşturma konusu malların ithalatının teminata bağlanması ve bilahare soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde, karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farka tekabül eden teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir. Karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farktan fazla olan teminat iade edilir, az olan kısım için ise tahsilat yapılmaz. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına kara verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilir ve alınan teminatlar iade edilir” olarak değiştirildi.

  Öte yandan Karar'ın tanımlarla ilgili maddesinde de değişikliğe gidildi. “Önlemlerin Etkisiz Kılınması”na ilişkin düzenlemeye ”Türkiye ile üçüncü ülke”nin yanına “Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar” eklendi.

  Buna göre, “Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisi azaldığında veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu haller önlemlerin etkisiz kılınmasını ifade edecek.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı