İstihdam piyasasında büyük dönüşüm

Hürriyet Haber
17.10.2017 - 14:55 | Son Güncelleme:

DÜNYA Ekonomik Forumu (WEF), kapsamlı bir araştırmayla dijital sanayinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde istihdam piyasası üzerinde nasıl bir etki yaratacağını ortaya koydu. Araştırmada, Türkiye’ye ilişkin detaylı değerlendirmeler de yer aldı. Buna göre Türkiye’deki mesleklerin yüzde 50’si otomasyona karşı oldukça duyarlı mesleklerden oluşuyor. Başka deyişle Türkiye’de istihdam piyasasının yarısında dönüşüm öngörülüyor.

WEF’in “Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Meslek ve Becerilerin Geleceği” raporuna göre, Kuveyt'teki tüm iş faaliyetlerinin yüzde 41'inin otomasyona duyarlı olduğu tahmin ediliyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşıyor. Örnek vermek gerekirse bazı diğer ülkelerde otomasyona duyarlılık oranları ise şöyle: Bahreyn'deki iş faaliyetlerinin yüzde 46'sı, Suudi Arabistan'da yüzde 46, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 47, Mısır'da yüzde 49, Katar'da ise yüzde 52'lik bir oranla otomasyona yatkınlık söz konusu.

TÜRKİYE’DE ORAN YÜZDE 50
Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bölgedeki iş otomasyonunun potansiyel etkisi de zorlu olabilir. Türkiye'de tüm iş faaliyetlerinin yüzde 50’sinin otomasyona duyarlı olduğu tahmin ediliyor ki bu da oldukça yüksek bir oran. Aslında son araştırmalar, inovasyonun daha yüksek işsizliğe yol açtığına yönelik endişelerin, özellikle MENA bölgesindeki iş dünyası liderleri arasında telaffuz edildiğini gösteriyor; bu da bölgenin zaten genç işsizlik yükü olduğu düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Ek olarak, işler küçülse de, sabit kalsa da ya da büyüme gösterse de, beceri profillerinde büyük değişiklikler yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun ‘Future of Jobs’ analizine göre, 2020 yılına gelindiğinde, 2015’e kıyasla Türkiye’de tüm mesleklerde ihtiyaç duyulan çekirdek becerilerin yüzde 41’i farklı olacak. Aynı zamanda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi boyunca, bir dizi sektörde, beceri düzeyinde ve çalışma biçiminde yüksek katma değerli resmi sektör işleri yaratmak için önemli bir potansiyel var. 2030 yılına gelindiğinde, bölge yükseköğretime dayalı yetenek havuzunu yüzde 50 oranında genişletmeye hazırlanıyor. Bu eğitim biçimi bölge genelinde yetersiz kalmasına rağmen, bölgedeki birçok ülke, özellikle Mısır ve Türkiye, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim konularında yatırım yapıyor.

İLAVE 410 MİLYAR DOLAR GSYİH
Daha ekolojik olarak sürdürülebilir bir ekonomik modele geçiş, MENA bölgesinde de olmak üzere küresel olarak milyonlarca yeni iş yaratma potansiyeline sahip. Örneğin, enerji verimliliği sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde yeni iş yaratma bakımından en büyük sektör olması ve 2030’a kadar 65 binden fazla iş yaratması bekleniyor. Yeni iş biçimleri, sektör veya meslek ne olursa olsun bireylere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor. MENA bölgesinde de dâhil olmak üzere online platform işi küresel olarak artıyor. MENA genelinde online yetenek platformları, işsizlik oranını resmi olmayan işlerden resmi işlere kaydırarak, daha önce istihdam edilmeyen veya inaktif kişilerin işgücüne katılımını arttırarak, ek saatler çalıştırarak ve iş arama süresini kısaltarak önemli yararlar yaratma potansiyeline sahip. Bunun sonucunda 2025 yılına gelindiğinde, Mısır'da 945 bin ilave tam zamanlı eşdeğer iş ve 2 milyar dolar GSYİH artışı ortaya çıkarabilir. Bu rakamların Türkiye’de ise 799 bin ilave iş ve 410 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.  Rapora göre, başka ülkelerde olduğu gibi, MENA'daki işletmelerin, dağıtık ve sanal işgücünü yönetmeyi, sanal serbest çalışanları entegre etmeyi ve online çalışmayla ilgili zorlukları hafifletmeyi öğrenmeleri gerekecek.

 

 

Leyla Alaton "Eğer globalleşip ihracat yapmazsan o baloda dans edemezsin" | Ofis Dışında

 

Etiketler: Dijital Sanayi , GE

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı