İstifa edene de maaş

A.A.
06.02.2006 - 13:59 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin kamuya yönelik mali denetimlerinde, istifa eden kamu çalışanına maaş ödemesi gibi personel harcamaları, hakedişler ve kamu gelirleriyle ilgili işlemlerde de çeşitli suiistimal olayları ve yanlışlıklar bulunduğu belirlendi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl uygulamaya koyduğu ”Kamu Harcamalarında risk Alanları Tespit Projesi”yle elde edilen bilgiler ışığında kontrolörler, kamudaki personel harcamaları, hakediş ve diğer ödemeler ile kamu gelirlerine yönelik de denetimlerde bulundu.

Bu denetimlerde hakediş ve diğer ödemelerde 4 milyon 898 bin 674 YTL, kamu gelirlerinde 4 milyon 679 bin 474 YTL, personel giderlerinde de 1 milyon 274 bin 671 YTL tutarında hatalı işlem tespit edildi.

PERSONELE EKSTRA ÖDEME

Kontrolörlerin incelemelerinde personel harcamalarıyla ilgili yanlış işlemler en fazla, kamu görevlisine ekstra ödeme yoluyla gerçekleşti.

Denetimlerde personelle ilgili suiistimal ve yanlış işlem yapıldığı sonucuna ulaşılan bazı işlemler şöyle belirlendi:
”-Döner sermayeden tavan ek ödeme tutarı ile net performans puanlarını aşacak şekilde ödeme yapılmış.
-Acil serviste çalışan yardımcı hizmetler personeline, tavan ek ödeme katsayıları yüksek gösterilerek fazla ödeme yapılmış.
-Vergi dilimleri doğru şekilde takip edilmeyerek, eksik vergi kesintisi yapılarak kamu görevlisine fazla maaş ödenmiş.
-Teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda bulunan ancak bu hizmeti fiilen yapmayanlara da zam ve tazminat yoluyla fazla maaş ödenmiş.
-7 günü aşan rapor süreleri, zam ve tazminatlardan kesilmemiş.
-Maliye personeline yersiz fazla çalışma ücreti ödenmiş.

İSTİFA EDENE DE MAAŞ

-İstifa eden ya da ücretsiz izne ayrılanlara yersiz olarak maaş ödenmiş, yersiz ödenen aylıkların tutarları hatalı tespit edilmiş.
-Ücretsiz izin alarak ya da istifa suretiyle görevden ayrılan personele ödenen fazla ödemelerin tahakkuk dairelerince zamanında bildirilmemesi nedeniyle, bunlardan faiz alınması önlenmiş.
-Sözleşmeli öğreticiler için ek ders bordrosuna fazla ek ders saati eklenerek fazla ödeme yapılmış.
-Devlet hastanelerinde personele yersiz nöbet ücreti verilmiş.
-Memur maaşlarından emeklilik keseneği eksik kesilmiş.
-Yasal şartlar oluşmadığı halde memura yiyecek yardımı yapılmış.
-Mutat taşıt dışındaki araçlar için de yol ücreti ödenmiş.
-Yurtiçi geçici görev yollukları fazla ödenmiş.
-Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışmalar personele de ek yan ödemi puanı verilerek, fazla ödeme yapılmış.
-Devlet ve üniversite hastanelerindeki personele fazla katkı payı verilmiş.
-Mesai saatleri içindeki tedavi işlemleri de, mesai saatleri dışında yapılmış gösterilerek fazladan katkı payı alınmış.
-Fazla yabancı dil tazminatı ödenmiş.”

HAKEDİŞLERDE DURUM

Muhasebat kontrolörlerinin tespitlerinde, hakediş ve kamu gelirleri alanında karşılaşılan bazı hatalı işlemler de şöyle sıralandı:
”-Hazine tarafından karşılanan sigorta primleri, firmaların hakedişlerinden mahsup edilmemiş.
-Asgari ücret fiyat farkı fazla ödenmiş.
-Yaklaşık maliyete KDV dahil edilerek fazla ödeme yapılmış.
-İşçilere ödenmesi gereken yol bedeli, işçi bordrolarında gösterildiği halde, sigorta primleri ödenmemiş.
-Onay belgesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmesine karşın, fiyat varmış verilmiş.
-Akaryakıt fiyat farkı ve ilan bedeli fazla ödenmiş.
-Kamu binalarının ısınması için sağlanan jeotermal enerji bedeli, işyerlerine uygulanan tarifeden daha yüksek tutulmuş.

KAMU GELİRLERİ

-Devlet ve üniversite hastaneleri ile döner sermayeler, Hazine payını eksik yatırmış.
-Maaşlar ile ek ders ücretlerinden de eksik gelir vergisi kesilmiş.
-Özel gider indirimine konu olmayacak harcamalar, indirime konu edilmiş.
-İhale kararlarında damga vergisi alınmamış.
-Vakıf ve dernekler tarafından işletilen tıp merkezlerine yapılan ödemelerde, KDV dahil fiyatlar üzerinden ödeme yapılmış.
-Lojman kiraları tahsil edilmemiş.”
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı