Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İstifa eden memur ikramiye alabilecek

BİR milyonu aşan eski memur ile bunların dul ve yetimlerine müjde!..

Bunların dışında “memuriyetine son verilenler” ve askerliğini “yedek subay” olarak yapanlar ile mirasçılarına da müjde!..

Bu köşede ısrarla dile getirdiğimiz, haksız bir uygulama daha düzeltiliyor. Anayasa Mahkemesi, Ana Muhalefet Partisi’nin yaptığı başvuru üzerine, 12 Mayıs 2011 Perşembe günü yaptığı toplantıda; istifa eden ya da görevine son verilen memurlara, ikramiye ödenmesini engelleyen yasa maddesindeki düzenlemeyi iptal etti.

OLAY NEYDİ?

Yürürlükteki Emekli Sandığı Yasası’nda yer alan düzenleme uyarınca; memuriyetten istifa edip, özel sektörde SSK’lı olarak çalışanlar ile kendi işini kurup Bağ-Kur’lu olarak çalışanlara, SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olduklarında, TC Emekli Sandığı’na tabi geçmiş hizmetleri için ikramiye ödenmiyordu.

Daha açık bir anlatımla “Arkadaş sen daha önce 10 yıl veya 20 yıl memuriyet yapmış olsan bile, son olarak TC Emekli Sandığı’na tabi görevlerde çalışmakta iken emekli olmadıysan, sana ikramiye mikramiye yok” deniliyordu.

Anayasa Mahkemesi 12 Mayıs 2011 tarihli toplantısında, ikramiye ödenmesini engelleyen bu düzenlemeyi iptal etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hükümetin bu iptal kararı doğrultusunda, istifa eden memurlara ikramiye ödenmesine olanak sağlayan yasal bir düzenleme yapması gerekiyor.

Bu da seçimlerden sonra olabilecek.

Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı ve Anayasa’nın üstünlüğü ilkesi karşısında, iptal edilen kurala yeni bir yasa ile geçerlilik sağlanamaz. İptal edilen düzenlemenin benzeri yeni bir yasa çıkartılması ise Anayasa’nın 153. maddesine aykırılık oluşturur. Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasındaki “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı” ilkesi buna engeldir. Kaldı ki yasama organının, iptal edilen kuralın aynını veya benzerini yasalaştırması durumunda, Anayasa Mahkemesi kararlarının etkinliği ortadan kaldırılmakta ve yasaların yargısal denetimi anlamını yitirmiş olmaktadır.

Nitekim 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararına aykırı düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nce 12 Mayıs 2011 tarihinde iptal edildi.

MAHKEMELER BEKLETİYORDU

Binlerce vatandaş, önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu. Kurum’un reddi üzerine de Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava açtı (Dilekçe örneklerine 2 Ağustos 2010 tarihli “İkramiyezedeler” başlıklı yazımızın ekinde yer vermiştik).  İdare Mahkemeleri, dilekçelerle ilgili olarak “bekleme” kararı alıp, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını beklediler.

Şimdi, iptal kararı doğrultusunda, dava açanlar lehine karar verilmesi bekleniyor.

Ancak, yüzbinlerce vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na tek tek dilekçe vermesi ardından İdare Mahkemesi’nde dava açması gibi “işkence” yerine, Başbakan’ın bu konuda bir açıklama yapıp “Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılacağı” müjdesini vermesi, en anlamlı yol olarak gözüküyor.
X