Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İsterseniz çözüm kolay

BİZ bildiğimizi söyleyelim de kulak veren versin, vermeyen de burnunun doğrusuna gitsin. Bildiğimiz şu:

Yaşamın her aşamasında olduğu gibi politikada da vefakárlık iyidir, takdir edilecek bir erdemdir.

Ama onun da bir derecesi, yani bir sınırı vardır. Yoksa, sonra fena halde yük olur. Bedelini de vefakárlığın ölçüsünü kaçıran öder.

Neden mi söylüyoruz bunları?

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Kadıköy ve Beykoz ilçe kongrelerine katılmış. Burada, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gazetelerdeki haber ve yorumlara gönderme yaparak;

"Bir resim karesi üzerine bina inşa etmek isteyenler var. Hatta o resim karesini bulamadıkları zaman da fotomontaj bile yapı(lı)yor. Bizler tanıdığımız, bildiğimiz dost ve arkadaşlarımızı bunlara yedirmeyiz (...)" dediği bildiriliyor. (30 Ocak 2006 Hürriyet)

Bu vefa dolu sözler bize ister istemez buna benzer bir olayı anımsatıyor:

Bir tarihte (1950’lerde) hükümet üyelerinden -merhum- Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol hakkında, aynen Unakıtan gibi çok söz söylenmeye başlanmıştı. Adnan Menderes de Erdoğan gibi vefalı bir insandı. O yüzden Sarol hakkındaki söylentilere uzun süre aldırış etmedi. Hatta Sarol’u kamuoyu önünde de savundu. Ama söylentiler başedilmez hale gelince çareyi Sarol’dan kurtulmakta buldu.

Yanlış anımsamıyorsak, Sarol hakkında Meclis Soruşturması açılması için o zamanki muhalefet partisi olan CHP önerge verdi ama sonuç alamadı.

Bu birinci nokta... Bizden söylemesi...

İkincisi, Unakıtan olayı bu boyutlara ulaştıktan sonra artık başta Başbakan olmak üzere kimse, tüm parti liderlerini mal varlıklarını açıklamaktan alıkoyamaz. Çünkü bundan böyle açıklamayanın gizlediği bir şey olmalı kanısı yaygınlaşır ve eli ve malı temiz olan dahi zan altında kalır.

O nedenle CHP’nin "Mal Bildirimi" hakkındaki 3628 sayılı yasanın "Mal bildirimindeki bilgilerin gizli tutulacağını" emreden 9’uncu maddesinin, "Mal bildiriminin açık olması" ilkesine göre değiştirilmesini isteyen önerisi, bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da desteklenmeli, hatta öneri iki parti ileri gelenlerinin ortak imzasıyla Meclis’e sunulmalı.

Yeri gelmişken meselenin burada bitmediğini de belirtelim:

Başbakan’ın mal varlığını açıklaması... Öteki liderlerin onu izlemesi... Bunlar bir şey çözmez. Yukarıda sözünü ettiğimiz 9’uncu madde gereğince "mal bildiriminin kamuoyuna açık hale gelmesi" sağlanınca, bir adım daha atılmalı:

Yürürlükteki Bilgi Edinme Hakkı Yasası gereğince artık tüm kamu kurumlarının internet siteleri var. Her kamu kurumu, kendi çalışanlarının verdiği "Mal Bildirimi"ni kendi internet sitesinde yayınlamalı. Böylece bir kamu görevlisinin geliri ile refah düzeyi arasında açıklanması zor bir fark varsa, onu herkes görebilmeli...

Rüşveti, yolsuzluğu gerçekten önlemek mi istiyorsunuz... İşte çözüm.
X

YAZARIN DİĞER YAZILARI