Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İşte 2012 yılı vergi cezaları

2012 yılında uygulanacak, yeni vergi cezaları belli oldu.

Buna göre, fatura ya da fiş düzenlemeyen bir esnafa, tüccara ya da şirkete, 180 TL’den 88 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza, serbest meslek makbuzu düzenlemeyen doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satıcıdan fiş, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza kesilebilecek.
FATURA VERMEYENE 88 BİN TL’YE KADAR CEZA
Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkâr, tüccar ya da şirketlere; faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında “özel usulsüzlük” cezası kesilecek. Ancak bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 180 TL’den aşağı olamayacak. Örneğin; 50 bin TL’lik satışa fatura düzenlemeyene, 5 bin TL ceza kesilecek.
2012 yılı içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza tutarı 88 bin TL’yi aşamayacak.
FATURA ALMAYANA DA CEZA VAR
Fatura vermeyene olduğu gibi, almayana da ceza var. 2012 yılında; birinci ve ikinci sınıf tüccarların (yani şirketlerle, işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabının (yani avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müşavirlerin) satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı ne olursa olsun (örneğin 50 TL dahi olsa) fatura almaları gerekiyor.
Almadıkları takdirde, satıcıya kesilen 88 bin TL’yi bulabilen “özel usulsüzlük cezası”nın aynısı, bunlara da kesilecek.
“Tüketici” durumunda olanlar, fatura almadıkları takdirde, bu durumun vergi incelemesine yetkili olanlarca tespitine bağlı olarak, 36 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.
25 KURUŞLUK SAKIZ İÇİN 180 TL CEZA
1 Ocak 2012’den itibaren; yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenlemeyenlere, sinema, konser salonu ve tiyatro gibi eğlence yerlerinde; giriş bileti kesmeyenlere ya da taşımacılık yapıp da yolcu bileti düzenlemeyenlere; düzenlemedikleri her belge için 180 TL “özel usulsüzlük cezası” kesilecek.
Örneğin 5 TL’lik sandviçe ya da 25 Kuruşluk sakıza fiş düzenlemeyen esnafa, her fiş için 180 TL ceza kesilecek. Buna göre 30 adet fiş düzenlenmediği tespit olunan esnafa ya da şirkete 5.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, bir tespitte kesilecek ceza tutarı 8 bin 800 lirayı, bir yılda kesilecek ceza da 88 bin lirayı aşamayacak.
Bu fişleri almayanlar da unutulmadı. Onlara da (vergi incelemesine yetkili olanlarca bu durumun tespiti halinde), örneğin 25 Kuruşluk sakıza fiş almayana da, 36 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.
DOKTORLARA DA CEZA VAR
Doktorlar, hastadan tahsil ettikleri “muayene bedeli” ya da “başka ad altında” aldıkları paralar için, anında pos cihazı fişi ya da “serbest meslek makbuzu” düzenlemek zorundalar.
Aksi halde, doktorun vermediği her belge için en az 180 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz almayan hastaya da 36 TL, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz vermeyen doktora kesilecek ceza, 2012 yılında 88 bin TL’yi geçemeyecek.
ARACINI DURDURMAYANA 660 TL CEZA
- Maliye’nin istediği bilgileri vermeyenlere 280 TL ile 1.170 TL arasında
- Vergi kimlik numarası kullanılmaması durumunda 880 TL
- Maliyecilerin ikazına rağmen aracını durdurmayanlara 660 TL
- Muhasebe standartlarına uymayanlara 4.000 TL
“özel usulsüzlük” cezası kesilecek.

Nakit tahsilat ve ödemeye 880 bin TL’ye kadar ceza

ALIŞVERİŞLERDE 8.000 TL’yi aşan ödeme ve tahsilatların, nakit ödenmesi veya tahsil edilmesi yasak.
Tahsilat ve ödemelerin, banka aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bu yasağa uymayanlara, tahsil ettiği ya da ödediği tutarın yüzde 5’i oranında “özel usulsüzlük cezası” kesilecek. Ancak kesilecek cezanın tutarı 2012 yılı sonuna kadar 880 bin TL’yi aşamayacak (VUK Mük. Md. 355).

Kaçakçılık cezası ve hapis

2012 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;
- Hesaplanan verginin “üç katı” vergi ziyaı cezası kesilecek.
- Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayıtları tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananlara “18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası” uygulanacak. İki yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilecek.
- Sahte belge düzenleyenlere ya da kullananlara, “üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası” uygulanacak.
Bu ceza paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.

Vergi borcunu ödemeyenlere gecikme zammı

2012 yılında, vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1.40 “gecikme zammı” uygulanacak. Ay
kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanacak.

X