İSO: Kıdem tazminatında hem işçiyi hem işvereni gözetecek çözüm istiyoruz

Hürriyet Haber
27.10.2011 - 00:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, OECD’nin en katı çalışma mevzuatına sahip ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi ve “Bunda da çok önemli bir etken, kıdem tazminatıdır. Bu sorun, hem işçinin kazanılmış haklarını, hem de işletmenin hayatiyetini gözeten bir yaklaşımla mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) İstihdamı Koruma Endeksine göre, 2008 yılında OECD’nin en katı çalışma mevzuatına sahip ülkesinin Türkiye olduğunu kaydederek, “Bunda da çok önemli bir etken, kıdem tazminatıdır. Bu sorun, hem işçinin kazanılmış haklarını, hem de işletmenin hayatiyetini, rekabet gücünü gözeten bir yaklaşımla artık mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır” dedi. Küçük, ekim ayı İSO Meclis toplantısındaki konuşmasında, küresel krizin, dünyada istihdamı ve işgücü piyasalarını, olumsuz etkilediğini, gelişmiş ekonomiler dahil tüm ülkelerin işsizlik sorunuyla, baş etmeye çalıştığını hatırlattı.

Esnek çalışmaya geçelim

Küçük, çalışma yaşamı gibi çok geniş kapsamlı, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve son derece hassas dengeler üzerinde ilerleyen bir alanda değişiklik yapmanın zor olmasına rağmen son 10 yılda önemli değişiklikleri hayata geçirdiğini kaydetti ve şunları söyledi: “Esnek çalışma sistemine geçişi kolaylaştıracak yasal iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Esnekliğin yanına güvence boyutunun da dahil edilmesi gerekiyor. Alt işverenlik, yaygın deyimiyle taşeronluk sistemi, mutlaka disipline edilmelidir ama bunu yaparken, sistemi neredeyse işlemez hale getiren uygulamalardan, kaçınılmalıdır” dedi.

Taraflarla konuşuruz

İSO’nun meclis toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise, sendikal mevzuatı birleştirerek “Toplu İş İlişkileri Kanunu” adı altında tek yasa haline getirdiklerini, ancak bu ismin de tartışmaya açık olduğunu kaydederek, değerlendirmelerini almak üzere yasa taslağını İSO Başkanı Küçük’e teslim etti. Çelik, kıdem tazminatında hükümetin tavrının net olduğunun altını çizdi ve kazanılmış hakları koruyan, tüm işçilerin yararlanacağı fon esaslı bir çözümün, sosyal taraflarla görüşmeden çıkarılmasının doğru olmadığını, ancak sorunların çözümü konusunda da kararlı olduğunu kaydetti. Çelik, “Taraflarla konuşmadan çıkış yolunun varlığını beyan etmemizin doğru olmayacağını belirtmek istiyorum” dedi. Çelik, istihdamı artırmak için istismara yol açmamak kaydıyla, iş piyasasındaki katılığı gidermek suretiyle esnek çalışma imkanı verecek düzenlemelerden yana olduğunu ifade etti.

Ülke gerçeklerini dikkate alan taslak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları çerçevesinde ve ülke gerçeklerini dikkate alarak hazırlanan taslak konusunda işverenlerin okumadan bir değerlendirmede bulunmalarını doğru bulmadığını ifade ederek, “Taslakta işyerindeki yüzde 50 artı 1 barajı aynen korunuyor, işletme barajı yüzde 40, işkolunda yüzde 10’dan, binde 5’e gerileyen bir baraj anlayışı var. Yüzde 10 işkolu barajı, ILO ve AB normları çerçevesinde olmaması gereken bir baraj olarak Türkiye’nin önüne konan bir bakış açısı. Biz de tüm bu örgütlenmede verileri SGK verilerine endeksledik. Bu düzenlemeyi yapınca sendikal hayatımızın gerçek tablosunu da görmüş olduk. Çalışanların yüzde 57’si sendikalı diye görünüyordu. SGK verilerini esas aldığımızda net bir şekilde görüyoruz ki, böyle bir tablo söz konusu değil.”

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı