İSO, HÜKÜMETTEN VERGİ TATİLİ İSTEDİ

Hürriyet Haber
05.10.2005 - 12:56 | Son Güncelleme:

İSO, HÜKÜMETTEN VERGİ TATİLİ İSTEDİ

-İSO, HÜKÜMETTEN VERGİ TATİLİ İSTEDİ-İSO’nun raporunda, uluslararası doğrudan yatırımları ülkelerine çekmekte başarılı olan ülkelerde yaygın biçimde kullanılan vergi tatili uygulamasının, Türkiye’de de büyük ölçekli yatırımların teşviki amacıyla kullanılması önerildi.-İSO, devlet yardımlarına yönelik politikaların yeniden ele alınması gerektiğini bildirdi.İstanbul Sanayi Odası (İSO), uluslararası doğrudan yatırımları ülkelerine çekmekte başarılı olan ülkelerde yaygın biçimde kullanılan vergi tatili uygulamasının, Türkiye’de de büyük ölçekli doğrudan yatırımların teşviki amacıyla kullanılmasını önerdi.Ankara’da temaslarda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara yatırım ortamına ve teşvik sistemine yönelik olarak bir rapor sundu. Raporda, devlet yardımları konusunda Türkiye’de 1970’li yıllardan beri ağırlıklı olarak vergisel desteklerden oluşan ve bazı istisnalar dışında belli ölçeğin üstündeki tüm yatırım projelerinin yararlandığı bir sistemin uygulandığı hatırlatıldı.Bu sistemin sektörel ve bölgesel yönlerdirme gücünü ve seçiciliğini kaybettiği belirtilen raporda, devlet yardımlarına yönelik politikaların, yöntem, görev alanı ve kullanılacak yatırım araçları yönünden tümüyle yeniden ele alınması istendi.Raporda, AB’de devlet yardımları konusunda temel hükümlerin yer aldığı AT Anlaşması’nın üye ülkeler arasında rekabeti ve dengeyi esas aldığına dikkat çekilerek, "Her ne kadar devlet yardımları genel anlamda rekabete aykırı olarak değerlendirilse de, doğal afetler ile oluşan zararların tazminini, az gelişmiş bölgelerin gelişmesini ve üye ülkeler arasındaki refah seviyesi farklılıklarının giderilmesini hedefleyen devlet yardımları ile topluluğun ortak menfaatlerine yönelik projelere verilecek yardımlar toplulukla bağdaşır kabul edilmektedir" denildi."VERGİ TATİLİ UYGULAMASI"Raporda, 49 il için uygulanan teşvik araçlarının, diğer teşvik araçları ile birlikte her yörenin hammadde ve insan kaynakları ile sektörel gelişme potansiyeli dikkate alınarak uygulanması gerektiği belirtilerek, "Uluslararası doğrudan yatırımları ülkelerine çekmekte başarılı olmuş ülkelerde yaygın biçimde kullanılmakta olan vergi tatili uygulamasının, ülkemizde de büyük ölçekli doğrudan yatırımların teşviki amacıyla etkin bir araç olarak kullanılması önerilmektedir" denildi."TEŞVİK SİSTEMİNİ KAMU-ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE GELİŞTİRMELİ"İSO’nun sanayinin ve KOBİ’lerin uluslararası piyasada rekabet gücünü artırmayı, üretimi ve istihdamı özendirmeyi hedefleyen yeni bir teşvik sisteminin çerçevesini çizen bir rapor hazırladığı kaydedilen raporda, şöyle devam edildi:"İSO, bu raporda önerilen yatırım teşvik sistemini, ekonomi politikalarını oluşturan ve uygulayan kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin birlikte geliştirmeleri gerektiği düşüncesindedir. Raporumuzda, yatırım teşvik sisteminin bir sanayi stratejisi çerçevesinde oluşturulması, sanayi stratejisinin de uluslararası sınıflama sistemine uygun, güncel ve kolay erişilebilir bir sanayi envanterine dayanması gerektiği belirtilmiştir. Çalışmamızda; yeni teşvik sisteminin, politika geliştirme ve uygulamadan sorumlu özerk bir kurum tarafından yeni bir yasa kapsamında oluşturulmasının; yerel idareler ve meslek kuruluşlarının da politika belirleme ve mevzuat oluşturma çalışmalarına katkı sağlamalarının gereği vurgulanmıştır. Raporda, yerel idarelerin ve meslek kuruluşlarının teşviklerin temel uygulayıcısı konumunda olmalarının ve sistemin denetiminin bağımsız kuruluşlarca yapılmasının önemine değinilmiştir."Raporda, teşvik araçlarının vergi indirimi ve muafiyeti, istihdam teşviği ve sosyal güvenlik yüklerinin hafifletilmesi, kredi desteği, hibe yardım, arsa tahsisi ve enerji indirimlerinden oluşması gerektiği vurgulanarak, yatırım projesinin bu teşviklerin hangisinden ne miktarda veya oranda yararlanacağının somut ve ölçülebilir kriterlerle oluşturulacak şeffaf bir değerlendirme sistemiyle belirlenmesi önerildi.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı