"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

İsen adına uluslararası sempozyum

NEVŞEHİR ÜNİVER-SİTESİ’nde 6-8 Mayıs 2010 tarihleri arasında Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu düzenleniyor.

Sempozyum davetiyesinde Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın imzası var.
Bir de dörtlük yer alıyor:
“Yâdında mı doğduğun zamanlar
Sen ağlar iken gülerdi âlem
Bir öyle ömür geçir ki olsun
Mevtin sana hande, halka matem.”
Yukardaki metin Şirazlı Şadi’ya aittir, çevireni belli olmayan bu dörtlüğün çevirilerinden birini Mehmet Akif Ersoy yapmıştır.
Sempozyumda Mustafa İsen’in Tezkireden Biyografiye(1) kitabı ile Filiz Kılıç’ın hazırladığı Âşık Çelebi’nin Meşa’iri’ş-Şuara’sı(2) katılımcılara armağan edilecek.
* * *
TALÂT SAİT HALMAN’ın yöneteceği birinci oturumda Mustafa İsen, Tezkireden Biyografiye başlıklı konuşmasında, yeni yayımlanan kitabının oluşum sürecini anlatacak.
Filiz Kılıç da aynı oturumda; Çağdaş Biyografi Çalışmalarında Prof. Dr. Mustafa İsen’in Yeri üzerine konuşacak.
Mehmet Kalpaklı’nın konu başlığı ise şöyle: Çağdaş Bir Tezkire Yazarı Olarak Behçet Necatigil.
Sempozyuma katılanlar arasında Günay Kut, Gönül Alpay Tekin, İskender Pala, Osman Horata, Beşir Ayvazoğlu, Turgut Kut, Muhsin Macit bulunuyor.
Yaklaşık 50 civarında bildirinin sunulacağı bu sempozyumda “Türk Biyografi Geleneği” bütün yönleriyle ele alınacak.
İslam uygarlığında çok önemli konumu olan biyografi türü, ustadan çırağa geçen bir zanaat gibi Arap edebiyatından Fars edebiyatına, oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.
Adına sempozyum düzenlenen Mustafa İsen, bu alandaki çalışmalarıyla tanınan bir bilim/edebiyat adamıdır.
* * *
SEMPOZYUM konuşmaları umarım en yakın zamanda kitaplaştırılır.
Bu sayede sempozyuma katılamayanlar da aktarılan bilgilerden faydalanabilirler. Ayrıca kitaplığımız biyografi konusunda önemli bir yapıt kazanacaktır.

(1) Tezkireden Biyografiye, Mustafa İsen, Kapı Yayınları
(2) Aşık Çelebi - Meşa’iri’ş-Şuara, Haz.: Filiz Kılıç, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Klâsik Yapıtlar Dizisi.

X