Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İnternet Alt Kurulu

Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in iyi niyetli bir girişimi olarak kurulan İnternet Üst Kurulu, yine Necdet Menzir tarafından bir an önce lağvedilmeli ve yerine İnternet Alt Kurulu kurulmalı. Neden mi?1- İnternet Üst Kurulu'nun oluşturulacağı Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaklaşık dört ay önce duyurulmuş, oluşturulan kurul 15 Ocak 1998'de ilk toplantısını, 18 Şubat 1998'de ise ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Ve bu iki toplantıda, kurul dişe dokunur hiçbir faaliyet göstermediği gibi koca iki ay boyunca tek bir karar bile alamadı. Türkiye'nin İnternet altyapısının kurulmasında saniye bile kaybedecek vakti olmadığı gerçeği, bizzat Ulaştırma Bakanı tarafından bile kabul edilmişken, koca bir iki ay boyunca laf salatasından başka bir şey üretemeyen bir kurulun işlemediği açıktır.2- İnternet Üst Kurulu kamu ağırlıklı üyelerden oluşturulmuştur. Kurul üyeleri arasında, bu kurulda ne işi olduğu bile bilinmez kamu kuruluşu temsilcileri vardır. Kurul üyelerinin büyük bir çoğunluğu, İnternet'in Türkiye'deki mevcut garabet durumundan sorumlu kişilerden oluşmaktadır. Sakat ve işlemez İnternet altyapısından sorumlu olanlarla, ilgisiz üyeleri çıkartırsanız, İnternet Üst Kurulu gibi bir kurumda olmayı hak eden üyelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.3- İnternet Üst Kurulu, kendi çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak amacıyla kurduğu Ağ sitesini bile yönetmekten acizdir. Bu yazının yazıldığı 5 Mart günü, kurul tarafından hazırlanan Ağ sitesinde 18 Şubat tarihinde yapılan kurul toplantısıyla ilgili tek satırın dahi bulunmaması, bir Ağ sitesini bile yürütmekten aciz bir kurulun sağlıklı bir İnternet altyapısı kurulmasında oynayacağı rol açısından ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Sitenin iki ayı geçkin bir süre boyunca yalnızca 290 kez ziyaret edilmesi, Türkiye'deki İnternet kullanıcılarının da bu kurulun çalışmalarına güvenmediği ve inanmadığının kanıtıdır. İnternet kullanıcıları http://www.birlik.com adresine 37 bin kez bağlanarak, çözümü hükümetten beklediklerini açıkça göstermekte, ancak hükümet sırtını kimsenin güvenmediği bir kurula yaslamakta ısrar etmektedir.4- Sorun üstyapı sorunu değil, altyapı sorunudur. Ancak gerek Türk Telekom, gerekse İnternet Üst Kurulu'nun İnternet'in bugünkü durumundan sorumlu üyeleri altyapıdan çok üstyapıya önem veren geçmiş tutumlarını, İnternet Üst Kurulu toplantılarında da sürdürmektedirler. Sorunun çözümü doğru düzgün işleyen bir data şebekesi bile yokken, kiralık hat alınamaz, telefon hattı bağlanamaz, sağlıklı çalışan data şebekeleri kurulamazken; TT-Net gibi bozuk rayların üzerinde yürümeye çalışacak modern bir lokomotif dizayn etmek değildir.İşte tüm bu nedenlerden dolayı İnternet Üst Kurulu bir an önce feshedilmeli, yerine eski kuruldan sadece birkaç üyenin alındığı, ağırlıklı olarak özel sektör ve kullanıcı kesiminin temsilcilerinden oluşan, altyapı çözümleri üretebilecek bir İnternet Alt Kurulu oluşturulmalıdır.yurtsan@hurriyet.com.tr
X