Gündem Haberleri

GÜNDEM

  İnsan Hakları sonuç bildirgesi

  Hürriyet Haber
  12.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme: 12.12.2000 - 00:01

  İnsan Hakları Üst Kurul Değerlendirme Toplantıları sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye'deki insan hakları konusunda yürütülen iyileştirme çabalarına uluslararası düzenlemelerle geliştirilen standart ve ölçütlerin ışık tutması gerektiği belirtilerek, ''İnsan hakları alanında ulusça çağdaş bir anlayış ve yaklaşım benimsediğimiz bir dönemde, ülke ve insanımızın evrensel insan hakları norm ve standartlarını yakalaması ana hedefimizdir'' denildi.

  İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in başkanlığında, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla Büyük Ankara Oteli'nde 3 gündür devam eden toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 52. yıldönümü dolayısıyla Türk kamuoyunun bilgisine sunulmasının tüm katılımcıların ortak iradesiyle kararlaştırıldığı belirtildi. Toplantının sonuç bildirgesi şöyle:

  ''- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin özünde insanı en yüksek değer olarak kabul eden bir anlayış yer almaktadır. Bu nedenle de insanlar, eşit ve özgür olarak dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, bölünmez ve evrensel nitelikte haklara sahiptirler. Medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları olan bu haklar, insan haysiyetini, onurunu esas aldığından korunmalarıve geliştirilmeleri, tüm dünyanın refah, barış, adalet ve esenlik içinde yaşaması için bir ön koşul teşkil etmektedir. Bizim ve ülkemizin en önemli hedefi, bu ön koşulu sürdürmektir.

  - Öncelikle devletlerin asli görevleri arasında olmasına rağmen insan haklarının korunması ile geliştirilmesi hedefine bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili uluslararası kuruluşların katkıları da olmadan ulaşılamaz.

  Hoşgörü geleneği

  - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin öngördüğü esaslar, insan hakları kavramının dinamik yapısına bağlı olarak sürekli bir gelişme göstermiştir. Günümüzde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, buna ek çeşitli protokoller, Birleşmiş Milletler'deki diğer çalışma ve sözleşmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Helsinki ve Paris'te kabul edilen ilkeler, insan haklarının evrenselliğini kanıtladığı kadar, bu hakların genel çerçevesini ve niteliklerini de tanımlamakta ve genişletmektedir.

  - Türkiye'deki insan hakları konusunda yürütülen iyileştirme çabalarına, işte bu uluslararası düzenlemelerle geliştirilen standart ve ölçütler ışık tutmalıdır.

  - Anayasası gereği, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini, Cumhuriyet'in temel esasları olarak gören Türkiye için insan hakları alanındaki bu evrensel ve bölünmez değerler, kendi insanının refah ve mutluluğu bakımından vazgeçilmez öğelerdir.

  Tarihinden gelen birikimi ve hoşgörü geleneğinden aldığı güçle Türkiye, gelecekte de insan haklarının çağdaş ölçülere uygun bir biçimde korunması ve geliştirilmesi hususunda kararlıdır.

  Eğitime öncelik

  - Bu bağlamda, bir yandan anayasamızda, yasalarımızda ve idari uygulamalarımızda öngörülen yeni düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülürken, öte yandan da bu alandaki başarının ön koşulunu oluşturan insan hakları eğitimine, gerekli öncelik ve önem verilmektedir.

  - Küreselleşen ve ortak insani değerleri paylaşan günümüz dünyasında artık demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan ve gelişmesine önemli katkılarda bulunan sivil toplum örgütleriyle ilişkiler ve iletişim, insan hakları il ve ilçe kurullarında olduğu gibi her düzeyde ve her alanda sürdürülecektir.

  - İnsan hakları alanında ulusça çağdaş bir anlayış ve yaklaşım benimsediğimiz bir dönemde, ülke ve insanımızın evrensel insan hakları norm ve standartlarını yakalaması ana hedefimizdir. Bu amaca ulaşılmasında toplumumuzun her kesiminin üzerine düşen görev ve sorumlulukları üstlenmesi ve katkıda bulunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.''


  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı