İnşaat ustası bile 15 yıl sorumlu

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
04.06.2013 - 00:00 | Son Güncelleme: 04.06.2013 - 12:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son şeklini verdiği yeni Yapı Denetim Kanun Taslağı’na göre teknik müşavirler, laboratuvar kuruluşları, ortakları, denetçileri, yardımcı kontrol elemanları, müstakil yapı denetçileri, müteahhitler, şantiye şefi, taşeronlar ve ustalar yapının ruhsatına, standartlara, teknik şartnamelere, mevzuata aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması sebebiyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı kusurları oranında ayrı ayrı sorumlu olacak.

Bu sorumluluğun süresi yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı 15 yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise 2 yıl olacak.

Dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde inşaat yapabileceklerine veya yaptırabileceklerine dair açık hüküm bulunan kamu yararına görev yapan derneklerle vakıflar, ticari amaç gütmemek, tüzükte veya senette belirtilenlerle sınırlı kalmak ve yetki belgesi almak koşuluyla, kendilerine ya da kamuya ait alanlarda dini tesis, sağlık, eğitim ve yurt yapıları gibi teknik, sosyal ve kültürel altyapı tesisleri inşa edebilecek.

İKİ KATTAN SONRA ŞEF ŞART

Kamu yapılarıyla toplam inşaat alanı 500 metrekareyi veya bir bodrum kat ve çatı arası hariç iki katı geçen yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu olacak. Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda şantiye şefi aranmayacak. Müteahhitlerin yapı kullanma izin belgesi alınmış olsa dahi neden      olduğu mevzuata aykırılığı gidermesi zorunlu olacak.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı