Ankara

Kamyoncunun isyanı Meclis gündeminde

Cengizhan ÇATAL 13.05.2008

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, kamyoncuların sorunlarına ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırladı. Konuyla ilgili olarak bir soru önergesi de hazırlayan Bingöl, "Yükselmekte olan mazot fiyatları ve vergi oranları sosyal devlet ilkesi doğrultusunda değildir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, kamyoncuların yaptığı kontak kapatma eylemine dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında bir soru önergesi verdi. Bingöl, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesinde, şunları söyledi:

"Ülkemizde, 2008 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 ile yüzde 16 arasında artış gösteren benzin ve mazot fiyatlarıyla beraber nakliye sektörü ağır bir darbe almıştır. Nakliye ücretlerinin düşük olması, buna karşın ÖTV’nin çok yüksek olmasına bağlı olarak kamyoncu esnafımız evini geçindirmekte zorlanmaktadır. Ayrıca, kamyoncu esnafımızın ödemekte olduğu 8 adet vergi bulunmaktadır. Bunların arasında; gelir vergisi, ÖTV, KDV, mazot vergisi, sigorta, kasko, bandrol ve muayene vergileri bulunmaktadır" dedi.

Kayıtdışı büyük dert

Kayıtdışı çalışan nakliye firmalırının da sektöre ağır darbe vurduğunu belirten Bingöl, şöyle devam etti: "Kamyoncu esnafımız, yetki ve SCR belgelerine belirli bir meblağ öderlerken kendilerine, belgeleri olmayan çalışamayacak, denetimler yapılacak, her ana arterlere kantar konacak ve ton/kilometre üzerinden taşıma yapılacak denilmiştir. Ancak, 2006 yılından bu yana, ana arterlerde ne tonaj uygulamaları ne de kilometre fiyat uygulamaları yapılmamakta ve denetimler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, denetim eksiklerinden dolayı da kayıtsız çalışan nakliye şirketlerine de göz yumulmaktadır."

Neler yapılacak?

Kamyoncuların sorunlarına ilişkin ayrıntılı bir rapor da hazırlayan bingöl, bu konunun ekonomi açısından çok önemli olduğuna değinerek bakanlığa şu soruları sordu:

"Resmi Gazete’de yayımlanan "Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulandıkça kamyoncu esnafı daha da mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin sona ermesi için Bakanlığınızca yürütmekte olduğunuz çalışmalar nelerdir? Yüksek mazot fiyatları ve vergi oranları sebebiyle kontak kapatma eylemi düzenleyen kamyoncu esnafının bu mağduriyetine dur diyebilmek ve onları bu sıkıntılı dönemlerinde bir nebze bile olsa rahatlatabilmek için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma gerçekleştirilmekte midir? Bütün bu yaşanan sıkıntıların, kamyoncu esnafının mağdur edilmesinin, büyük bir ivme ile yükselmekte olan mazot fiyatları ve vergi oranlarının sosyal devlet ilkesi doğrultusunda olduğunu düşünüyor musunuz?"
 ADnet
Reklam için