Son Dakika

Geçici köy korucularının maaşlarını artıran yasa tamam

(a.a.) 23.05.2007

Geçici köy korucularının sosyal haklarında iyileştirme öngören ve maaşlarını 390 YTL'den 540 YTL'ye çıkaran yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde, olağanüstü hal ilanı gerektiren nedenlere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması halinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilecek. Bu şekilde görevlendirilecek geçici köy korucusu sayısı 40 bin kişiyi geçemeyecek. Bakanlar Kurulu bu sayıyı yüzde 50'ye kadar artırabilecek.

Görevlendirmeyi gerektiren hallerin ortadan kalkması veya idari zaruret halinde, görevlendirmeye ilişkin aynı usul uygulanmak suretiyle geçici köy korucusu olarak yapılan görevlendirmeye son verilebilecek.

Geçici köy korucularına, hizmetin devamı süresince her ay 11 bin 500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenecek.

KORUCU BAŞLARINA EK ÜCRET

Geçici köy korucuları arasından, toplam geçici köy korucusu sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ayrılan korucu başlarına, geçici köy korucularına ödenen ücretin yüzde 10'u kadar ek ücret verilecek.

Belirtilen görevler, doğal afetler ve olağanüstü hallerde yararlılık gösteren geçici köy korucularına, valinin teklifi ve içişleri bakanının onayıyla yılda 1 kez aylık ücretinin 2 katına kadar ödül verilebilecek.

Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan geçici köy korucularına, vergi ve kesinti olmaksızın her ay 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenecek.

AYLIK BAĞLANACAK

55 yaşını dolduranların geçici köy koruculuğu sona erecek.

İlişkileri kesilenlerden 15 yıl veya daha fazla hizmeti olanlara, hayatta bulundukları sürece, 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanacak.

Aylık bağlananmış olanlardan vefat edenlerin dul eşleri ile 55 yaşını doldurmayan ancak 15 yıl veya daha fazla süre geçici köy koruculuğu yaparken vefat edenlerin dul eşlerine yüzde 75'i oranında aylık verilecek.

Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde malullük, dul ve yetim aylığı bağlanmışsa, ayrıca aylık bağlanmayacak.

TAZMİNAT ÖDENECEK

55 yaşını dolduran ancak 15 yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmayan geçici köy korucularından, sağlık ve idari nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere 20 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenecek.

55 yaşını doldurmadan kendi isteğiyle görevinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat uygulanacak.

Terörle mücadele sırasında şehit veya malul olan geçici köy korucularının öncelik sırasıyla eş, çocuk ve kardeşlerinden birisi için, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde binde 5 olan istihdam oranı binde 7'ye çıkarıldı.

55 yaşını doldurmaları nedeniyle ilişkileri kesilecek geçici köy korucularından, geçici köy korucusu olarak 10 ila 15 yıl arasında hizmeti bulunanlara 5 bin gösterge rakamı esas alınarak Köy Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanacak.
55 yaşını doldurmuş geçici köy korucularından 10 yıldan az hizmeti olanlar ise istekleri halinde, 10 hizmet yılını tamamlayıncaya kadar görevlerinde bulunabilecek ve bunlar hakkında da aynı hükümler uygulanacak.

55 yaşını doldurmamış geçici köy korucuları ise istekleri halinde 55 yaşını dolduruncaya kadar görevde kalabilecek.

“SAĞLIKLI YAPIYA KAVUŞTURULMALI”

Teklifle ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Osman Güneş, düzenlemenin yasalaşmasıyla 390 YTL olan geçici köy korucusu maaşının 540 YTL'ye çıkacağını bildirdi. Güneş, ayrıca 19 YTL civarında operasyon tazminatı ödeneceğini ifade etti.

Güneş, emeklilik maaşının ise hizmet yılına göre 235 ila 320 YTL arasında olacağını belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zekai Özcan, geçici köy korucularının bazı yerlerde fazlayken, bazı yerlerde az olduğunu vurgulayarak, “Geçici köy koruculuğu sistemi daha sağlıklı yapıya kavuşturulmalı. İhtiyaç olan yerde, ihtiyaç kadar köy korucusu olmalı” dedi.

ANAVATAN Mardin Milletvekili Muharrem Doğan, geçici köy korucularının, Silahlı Kuvvetleri'nin yanında, “fedai” gibi çalıştığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya, 15-20 yıldır devam eden bir sistemin, geçicilik özelliğini kaybettiğini vurguladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy da geçici köy korucularının, terörün hedefi olduğunu, bu kişilere maaş verildiğini ancak bugüne kadar sosyal haklarının olmadığını söyledi.

Aksoy, “40 yaşında koruculuğa başlayıp bugün 60-62 yaşına gelmiş insanlar, zorlu çalışma şartları nedeniyle 90 yaşında görünüyorlar” dedi.
 ADnet
Reklam için