Gündem

Anadolu liselerinde nakil ve kontenjanlara düzenleme

A.A 27.04.2006

Anadolu liselerinin nakil koşulları ve kontenjanlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Askeri liseler, Polis Koleji, resmi fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullarda okuyan öğrenciler, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı'nda (OKS) aldıkları puanın, gitmek istedikleri okulun taban puanından az olmaması ve boş kontenjan bulunması koşuluyla, Anadolu liselerine nakil yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin nakil ve kontenjanlarla ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, alanlara yönelme veya nakil sebebiyle bütün sınıflarda açık kontenjan oluşması halinde kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla saptanacak ve takip eden 3 iş günü süresince okul ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web sayfasında ilan edilecek.

Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş günü yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilecek. Ancak, ders yılı içinde istekleri ile ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilan edilecek.

ANADOLU LİSELERİNE NAKİL OLANAĞI

Yönetmelikle, OKS ile öğrenci alan diğer bazı okullardan Anadolu liselerine nakil olanağı getirildi.

Anadolu liseleri arasında öğrenci nakilleri “birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydıyla açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre” yapılacak.

Merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmi fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askeri liseler ile Polis Koleji öğrencileri de Anadolu liselerine nakil yaptırabilecekler. Bu okullardaki öğrencilerin nakilleri, OKS'ye girmiş ve sınavdan, gitmek istediği okulun taban puanından az olmamak koşuluyla puan almış olmaları ve boş kontenjan bulunması halinde yapılacak.

Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmi ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmayacak.

NAKİL BAŞVURULARI

Nakil için başvurular, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okulundan velisinin alacağı nakil durum belgesi ile birlikte, naklen gidilmek istenilen okulun müdürlüğüne yapılacak.

Nakil başvuruları, açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilecek. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içerisinde bildirilecek. Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunlu olacak.

Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilecek. Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenecek.

İZİN YOKTU

MEB yetkilileri, geçmiş yıllarda Anadolu liseleri dışındaki bazı okullardan Anadolu liselerine nakile izin verildiğini, ancak yıllar önce mevzuatta yapılan değişiklikle bu iznin kaldırıldığını ifade ettiler.

Yetkililer, bu nedenle birçok öğrencinin sıkıntı yaşadığını belirterek, söz konusu okullardan Anadolu liselerine nakil yaptırılmasına yeniden izin verilmesi ihtiyacı duyulduğunu bildirdiler.
 ADnet
Reklam için