Gündem

Kaldırıma TSE standardı

24.11.2005

TSE, Şehiriçi Yollar - Yaya Kaldırımı Koruyucu Engelleri - Tasarım Kuralları el kitabında ideal kaldırım ölçütlerini açıkladı.

İş bölgelerinde, yaya kaldırımı genişliğinin en az 5 metre, bordür taşının ise 0.70-1 metre boyunda ve 0.15-0.20 metre genişliğinde olmasını öngören yeni standart, kaldırım yüzeyinde ise ayakların takılacağı çıkıntılar ve topukların girebileceği delikli yüzeyler bulunmamasını şart koşuyor.

TSE tarafından yayınlanan “Şehiriçi Yollar - Yaya Kaldırımı Koruyucu Engelleri - Tasarım Kuralları” el kitabına göre, ideal kaldırımlarda aranacak nitelikler şöyle:

“-Kısmen hemzemin kesişmeli, yarı erişme kontrollü çevre yollarında, yaya kaldırımı genişliği en az 1.50 metre olmalı.

-Yaya kaldırımı yapılması gerekli olmayan hallerde 0.75-2 metre genişliğinde banket yapılmalı.

-Bölge bağlantı, bölge içi toplayıcı, bölge içi ve servis yollarında taşıt yolunun her iki tarafına en az 2 metre genişliğinde yaya yolu yapılmalı.

-Ön bahçesiz yapı düzenine sahip yollardaki yaya kaldırımı, en az 2.50 metre genişliğinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu ticaret, büro, resmi daireler gibi benzeri kullanımların yer aldığı merkezi iş bölgelerinde ise yaya kaldırımı genişliği, en az 5 metre olmalı.

-Yol genişliğinin el vermediği hallerde 3 metreye kadar genişlik inebilir. Ancak şehrin yapılaşmasına açık meskun alanlardaki yollarda yapılacak yeni düzenlemelerde yaya kaldırımı genişliği 1 metreden az olamaz.

-Yaya kaldırımında yayanın emniyetle yürümesine mani olacak çiçeklik, taş veya demir gibi her türlü engellerle, elektrik direği, trafik işaret direği, ilan levhaları ağaç ve benzeri elemanlar bulunmamalıdır.

-Yaya kaldırımında bordür taşı üst seviyesi taşıt yolu üst kaplamasından en fazla 0.15 metre yükseklikte olmalıdır.

-Yaya kaldırımının eğimi yüzey sularının akıtılması için taşıt yoluna doğru yüzde 2-3 oranında olmalıdır.

-Bordür taşı 0.70 metre ile 1 metre boyunda ve 0.15-0.20 metre genişliğinde olmalıdır.

-Yaya kaldırımı, parke taşı, beton döşeme blokları kolay sökülüp tekrar kullanılabilir malzemeyle kaplanmalıdır.

-Yaya kaldırımı üzerine yapılan alt yapıya ait rögar, baca kontrol ve benzeri tesislerin kapakları kaplama yüzeyiyle aynı düzlemde olmalıdır. Ayrıca, yayanın ayağının takılacağı beton veya demir baba veya diğer herhangi bir çıkıntı, bitmiş kaplama taşında topukların girebileceği genişlikteki delikli yüzeylerden kaçınılmalıdır.
   
ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NIN GÖRÜŞÜ
   
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Eser Atak, Ankara'da ihtiyaç olan hiçbir yere kaldırım yapılmadığını savundu.

Özellikle büyük şehirlerde sık rastlanan "kaldırım manzaralarından" biri.

Belediye faaliyetlerinin önemli bir bölümünü kaldırım inşasının oluşturduğunu ifade eden Atak, “Ancak bu kaldırımlar, hem yapılan yerler, hem de yapılma biçimi açısından bilinçli ya da bilinçsiz pek çok ihmal ve yanlışı içeriyor” dedi. Atak, şöyle devam etti:  “Ankara'nın kent merkezi olan Kızılay'ın Mithatpaşa, Necatibey ve Meşrutiyet caddelerinin kenarındaki kaldırımların neredeyse yürünemez ölçüde bozuk olduğu görülüyor. Oysa, şehrin dışına doğru genişletilen yol ve bulvarlar üzerinde, çok fazla kişi tarafından kullanılmayan kaldırım ve refüjler ise defalarca yenileniyor. Burada özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin doğru bir ihtiyaç ve kaynak planlaması yapmadığı anlaşılıyor. Standartlara uygunluk yok. Kaldırımlarla ilgili diğer bir önemli konu, yapılanların da ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmadan yapılması. Bugün, Ankara'da yapılan kaldırımların pek çoğu maalesef standartlara uygun ölçü ve nitelikte yapılmıyor. Olması gereken en dar kaldırım genişliği olan 1,75 metrelik mesafe, bir çok kaldırımda sağlanmıyor. Kaldırım yükseklikleri 25-30 cm gibi özürlü ve yaşlı insanlar için çıkılamayacak ölçülerde yapılıyor.”
   
“REKLAM PANOSU, ÇÖP KUTUSU, TELEFON KULÜBESİ...”
   

Atak, reklam panosu, taşıt engelleyicileri, çöp kutusu, bank, telefon kulübesi, aydınlatma direği, ağaç, durak, büfe, gibi kent mobilyası ve peyzaj ögelerinin, yaya hareketini engelleyecek biçimde ve yine hiçbir bilimsel kritere bağlı olmadan kaldırımlar üzerine yerleştirildiğini söyledi.

“Zaten dar olan kaldırımlar, bu uygulamalar nedeniyle iyice yürünemez hale geliyor” diyen Atak, taşıtların da bu kaldırımlara park ettiğine dikkati çekti.

Atak, taşıtların kaldırımlara park etmesi nedeniyle taşların kırıldığını ve bu yolla kaldırımların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

 ADnet
Reklam için