POLİTİKA

6 yasa Köşk'ten onay bekliyor

08.08.2003

TBMM'nin 22. Dönem Birinci Yasama Yılı'nın son günlerinde kabul edilip Cumhurbaşkanlığı'nda onay için bekleyen altı yasa kaldı.Bunlardan orman alanları ve seçilme yaşına ilişkin Anayasa değişikliği, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapan yasa ile kızılağaçve aşılı kestaneliklerin orman alanı dışına çıkarılmasını öngören yasalar, 1 Ağustos Cuma günü onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
   
Yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması ile okul satışına olanak sağlayan yasa, Bütçe Kanunu'nun iptal edilen hükümlerinin ilgili yasalara işlenmesine öngören yasa ile özelleştirme konusunda düzenlemeler getiren yasa ise 4 Ağustos Pazartesi günü onaya sunuldu.
   
Anayasa'nın 89. maddesi ''Cumhurbaşkanı TBMM'ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar'' hükmünü getiriyor. Sözkonusu düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen ve tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. 
   
Geri gönderilen yasalar TBMM'de aynen kabul edilirse kanun Cumhurbaşkanı'nca yayımlanıyor. Herhangi bir değişiklik yapılırsa Cumhurbaşkanı'nın bunu geri gönderme yetkisi bulunuyor.
   
Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen yasaların 15 günlük inceleme süresi TBMM'den gönderiliş tarihinden sonraki işgününde başlıyor. Onayda bekleyen yasalar ve içerikleri özetle şöyle:
           
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
   
Anayasa değişikliğine ilişkin yasa, 170. maddesinde, 31 Aralık 1981'den önce orman niteliğini yitiren alanların satışı ile 76. maddesindeki milletvekili seçilme yaşının 30'dan 25'e indirilmesini öngörüyor. 
   
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderdiği yasa, 29 Temmuz'da Genel Kurul'da kabul edildi ve 1 Ağustos'ta Köşk'e gönderildi. 
   
Sezer'in, değiştirilerek kabul edilen yasayı bir kez daha Meclis'e iade etme hakkı bulunuyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın öngördüğü üçte ikilik çoğunluğun oyunu alan yasası onaylayabileceği gibi halkoyuna sunabilecek.
    
ORMAN KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
    
Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, kızılağaç ve aşılı kestanelikler orman alanı dışına çıkarılıyor. 
   
Milli park alanları yanında tabiat parkları ve tabiatı koruma alanlarının orman sınırları dışına çıkarılamayacağı hükmünü getiren yasa, Milli Parklar Kanunu'na tabi alanlardaki yerler ile buralardaki yapı ve tesislerin 29 yıla kadar kiraya verilmesine olanak sağlıyor.
   
Yasa, 31 Temmuz'da TBMM'de kabul edildi ve 1 Ağustos'ta onaya sunuldu. 
        
İHALE KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
    
Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik öngören yasa ise enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren KİT'ler ile vakıf üniversiteleri yasa kapsamı dışına çıkarıyor. 
   
''Doğrudan temin'' yöntemini ihale usulleri arasından çıkaran yasayla yerel basına verilecek ihale ilanlarındaki limit artırılıyor. 
   
Yeni düzenlemeyle özel finans kurumlarının da teminat mektubu verebilmesine olanak sağlanıyor ve ihale sözleşmesinde noter onayı zorunluluğu kaldırılıyor. 
   
30 Temmuz'da kabul edilen yasa, 1 Ağustos'ta Köşk'e gönderildi. 
   
Bu üç yasaya ilişkin 15 günlük onay süresi 16 Ağustos Cumartesi günü bitecek. 
    
YOKSUL ÖĞRENCİYE ÖZEL OKUL
    
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa, 31 Temmuz'da kabul edildi ve 4 Ağustos'ta onaya sunuldu. 
   
Yasa, yoksul öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel okullarda okutulmanı öngörüyor. 
   
Devlet okullarından gerekli görülenlerin arazileri ile birlikte satılmasına olanak sağlayan yasayla yardımcı kaynak kitaplarını belirlenmesini Bakanlık yerine okullara bırakıyor. 
    
EL KONULAN BANKALAR
    
Bütçe Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi'nce yürürlüğü durdurulan hükümleri ilgili yasalara nakleden düzenleme ise 31 Temmuz'da kabul edildi ve 4 Ağustos'ta Köşk'e gönderildi. 
   
Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankaların sahiplerine ek sorumluluklar getiriyor. Buna göre, Fon'a devredilen bankalarda beyan edilen tasarrufla tespit edilen arasında fark olursa,bu fark oranında banka yöneticileri ile eş ve çocuklarının bütün hak ve alacakları dondurulacak. 
   
Bunların mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerinin zapt edilmesini öngören yasa, sahte belgelerle kendisine veya başkasına ödeme yapılmasını talep edenlere 4-8 yıl arasında ağır hapis cezası öngörüyor. 
    
ÖZELLEŞTİRME
    
Özelleştirme konusunda bazı düzenlemeler getiren yasa ise 1 Ağustos'ta kabul edildi ve 4 Ağustos'ta onay için Köşk'e gönderildi. 
   
Özelleştirme sürecin hızlandıran yasayla, Türk Telekom'un özelleştirmesinde hisse senedi satışı ve AYCELL'in bir başka GSM şirketiyle birleşmesinin yolu açılıyor. 
   
Yasayla Milli Piyango'nun şans oyunları faaliyetlerinin özelleştirilmesine ilişkin düzenlemeler getiriliyor. 
   
Bu üç yasanın onayına ilişkin 15 günlük süre ise 19 Ağustos'ta sona erecek.

 ADnet
Reklam için