Gündem

Mahkeme alkolmetre ölçümünü geçersiz saydı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, (DHA) 15.11.2008

İZMİR Barosu avukatlarından Cem Nemutlu, alkolmetreyle tespit edilen alkol nedeniyle 6 ay süreyle el konulan ehliyetini, mahkeme kararıyla 4 ayda geri aldı

. Mahkeme gerekçeli kararında, alkol testi yapılan sürücünün itirazı üzerine kan tahlili yapılması gerektiğine, bu yapılmadan ehliyete el konulması işleminin geçersiz olduğuna karar verdi.

İzmir'de 9 yıldır avukatlık yapan Cem Nemutlu, geçen mart ayında, ailesiyle birlikte misafirlikten dönerken Bozyaka semtinde trafik kontrolü için durduruldu. Trafik polislerinin, üflettikleri alkolmetreyle yaptıkları kontrolde 76 promil alkollü olduğu sonucu çıktı ve Nemutlu'nun sürücü belgesine el konuldu. Ancak avukat Cem Nemutlu, alkolmetrenin ölçümüne itiraz edip, alkollü olmadığını belirterek, kan testiyle ölçüm yapılmasını istedi. Ancak polis ekibi, böyle bir uygulama olmadığını belirterek sürücü belgesine 6 ay süreyle el koydu.

Polislerin hazırladığı hiçbir belgeye imza atmayan Nemutlu, o gece Adli Tıp Kurumu'na gidip kan testini yaptırmak istedi. Ancak görevliler polis sevk etmediği için kandan alkol testi yapmadı. Alkolsüz olduğunu kanıtlayamayan Nemutlu, sürücü belgesinin haksız şekilde alındığını iddia ederek, idari işlemin iptali için İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Nemutlu, alkolmetre cihazlarının arızalı olabileceğini, doğal şartların etki edebileceğini vurgulayarak, istediği halde sağlıklı şekilde alkol kontrolüne tabi tutulmadığını belirtti. Nemutlu, Danıştay 8'inci Dairesi'nin başvuru üzerine bir süre önce Karayolları Trafik Yönetmenli'ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in alkolmetre ile ölçüme itirazı ortadan kaldıran maddesinin yürütmesini durduran karanını da mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme, alkolmetre cihazlarıyla yapılan ölçümlerde zaman zaman yanlış sonuçlara ulaşıldığını, itiraz halinde sürücünün kanındaki alkol oranının tespitinin, yetkili sağlık kuruluşlarında, ilk kontrol anından itibaren en geç 2 saat içinde yeniden yapılması gerektiğini belirtti. Uygulanan idari işlemin yürütmesini durdurdu. Avukat Cem Nemutlu, yürütmeyi durdurma kararı üzerine 4 aydır poliste olan ehliyetini geçen temmuz ayında geri aldı.
Yürütmeyi durdurmanın ardından Nemutlu'nun şikayetçi olduğu idari işlemin iptaline de karar verildi. Mahkemenin, gerçekli kararında, “Davacının cihazla yapılan ölçüm tutanığını imzalamayarak itiraz etmesi üzerine, kan tahlili için yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, cihazla yapılan ölçüm esas alınmak suretiyle sürücü belgesinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alınmasına ilişkin dava konusu işlemde mezuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi.
El konulan ehliyetini mahkeme kararıyla geri alan avukat Cem Nemutlu, 4 ay süreyle ehliyeti olmadığı için aracını kullanamadığını, bu nedenle hem iş anlamında, hem de manevi anlamda büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, dayanaksız uygulamadan dolayı İçişleri Bakanlığı’na karşı 5 bin YTL’lik maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.

Avukat Nemutlu, mahkemenin verdiği kararı toplumsal anlamda değerlendirmek gerektiğini belirtti. Bunun hukuksal açıdan doğru bir karar olduğunu, görevlilerin ve vatandaşların bu tür durumlarda mağdur olmaması için, alkol kontrollerinin sağlık kuruluşunda yapılmasının zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

 ADnet
Reklam için