İSTANBUL

Osmanlı’da eğitim kurumu

14.04.1999Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılı faaliyetleri çerçevesinde İslam Konferansı Teşkilatı, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK), Türk Tarih Kurumu (TTK), Dışişleri Bakanlığı, UNESCO ve Milletlerarası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği (IUHPS) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘‘Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi’’ devam ediyor. Dinleyicilerin katılımına açık olan ve simültane çevirinin yapıldığı Tarabya Oteli'ndeki oturumlarda, yurtiçi ve yurtdışından kongreye katılan bilim adamı, uzman ve araştırmacılar bugün son kez tebliğlerini sunacaklar. Kongre, 15 Nisan günü, konuklar için düzenlenen gezilerle sona erecek.

14 NİSAN ÇARŞAMBA

SALON A

Oturum I

Başkan Muhammed Haridy

09.00 ‘‘Zawia of Al-Wairawan and it's Medresses During the Ottoman Period’’, Najwa Othman

09.15 ‘‘The Controlling Role of the Juridical System (Kadılık) in Egypt over Financial and Administrative Institutions at the Beginning of the Ottoman Period’’, Seyyid Muhammed Es-Seyyid

09.30 ‘‘Educational Views of Mustafa Kamil Pasha (End of XIXth and the Beginning of XXth Centuries’’, Eleonora Babayeva

09.45 ‘‘Kahire'de Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Eğitim Müesseselerine İki Örnek: Süleyman Paşa ve Sultan I. Mahmud Medreseleri’’, Ahmet Ali Bayhan

10.00 Tartışmalar

10.30 Çay ikramı

Oturum II

Başkan Oktay Aslanapa

11.00 ‘‘Gelibololu Mustafa Álî'nin Kühnü'l-Ahbár'ına Göre Osmanlı Devleti'nin İlk Devirlerinde (1300-1480) Bilim ve Bilimin Değeri’’, Ahmet Uğur

11.15 ‘‘Gelibolulu Mustafa Álî'ye Göre Osmanlı İlmiye Sınıfı’’, Mehmet Şeker

11.30 ‘‘Gelibolulu Mustafa Álî'nin Kühnü'l-Ahbár'ına Göre Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde (1566-1595) Eğitimciler ve Eğitim Kurumları’’, Faris Çerçi

11.45 ‘‘Birgivi Mehmed Efendi'nin Koruyucu Meleği: 'Ata'ulláh Efendi (Osmanlı Ulemásı'nın Dayanışması)’’, Faruk Bilici

12.00 Tartışmalar

12.30 Öğle Yemeği

Oturum III

Başkan Mübahat Kütükoğlu

14.00 ‘‘Osmanıl Medreseleri'nde Tarih-i Edyan Dersleri’’, Mehmet Aydın

14.15 ‘‘Osmanlı Dünyası'nda Mantık Bilimi ve Eğitimi’’, Abdulkuddus Bingöl

14.30 ‘‘Osmanlı Devleti'nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı (Klasik Dönem)’’, Tahsin Özcan

14.45 ‘‘Osmanlılar Devrinde Arapça Eğitimi’’, Ramazan Şeşen

15.00 Tartışmalar

15.30 Çay İkramı

Oturum IV

Başkan Ekmeleddin İhsanoğlu

16.00 ‘‘Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metodolojisi’’, A. Hadi Adanalı

16.15 ‘‘Osmanlı Son Dönemi Taşra Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler’’, Nesimi Yazıcı

16.30 ‘‘On Sekizinci Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri’’, Ahmet Cihan

16.45 ‘‘Osmanlı Medreselerinde Aklî İlimlerin İhmali Meselesi Üzerine Bazı Mülahazalar’’, Yaşar Sarıkaya

17.00 Tartışmalar

SALON B

Oturum I

Başkan Rıfat Önsoy

09.00 ‘‘Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi’’, Nil Sarı

09.15 ‘‘Osmanlı Devleti'nde Cerrahlık Eğitiminin Tıp Eğitimi İçine Alınması’’, Ayten Altıntaş

09.30 ‘‘Tıphane-i Ámire'den Tıp Fakültesi'ne Tıp Eğitimine Hizmet Edenler’’, Nuran Yıldırım-Suzan Bozkurt-Yeşim Işıl Ülman

09.45 ‘‘İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Saraya Buz ve Kar Sağlanması’’, Bayhan Çubukçu-Mebrure Değer

10.00 Tartışmalar

10.30 Çay İkramı

Oturum II

Başkan Mohammed el-Saeed Gamal Al-Deen

11.00 ‘‘Modern Tıp Bilgi ve Terimlerinin Osmanlı'da Halk Kitlelerine İlanlar Vasıtasıyla Yansıması’’, Orhan Koloğlu

11.15 ‘‘Son Osmanlı Tıbbiyeleri ve Suriye'deki Tıp Öğretimine Tesiri’’, Mohamed Beshir el-Kateb

11.30 ‘‘Ottoman Medical Terminology’’, Mohammad Haytham al-Khayat

11.45 ‘‘Medical Science and Public Health in Algeria During the Ottoman Period’’, Said Chibane & Mahmoud Aroua

12.00 Tartışmalar

12.30 Öğle Yemeği

Oturum III

Başkan Turhan Baytop

14.00 ‘‘Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik ve Modern Eczacılık Eğitimi ve Öğretimi’’, Gülbin Özçelikay-Eriş Asil

14.15 ‘‘Türkiye'de Yayınlanan İlk Kimya Laboratuvar Kitabı: Álát-ı Kimyeviye Risálesi’’, Emre Dölen

14.30 ‘‘Milli Saraylar'dan Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan İlaç Sandığı’’, Rengin Dramur

14.45 ‘‘Osmanlı Devleti'nin İlk Başşehri Olan Bursa'nın Aktarlık Sanatı Açısından Önemi ve Bazı Orijinal Belgeler’’, Ayşegül Demirhan Erdemir

15.00 Tartışmalar

15.30 Çay İkramı

Oturum IV

Başkan Feza Günergun

16.00 ‘‘Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği Alanında Telif, Tercüme ve Yayın Faaliyetleri’’, Ferruh Dinçer-Atilla Özgür-Aşkın Yaşar-Abdullah Özen

16.15 ‘‘Tanzimatta Üretimi Çağdaşlaştırma Çabaları: Ziraat ve Orman Mektepleri’’, Rifat Önsoy

16.30 ‘‘Je Seme a Tout Vent’’, Stefan Prodescu

16.45 ‘‘An Ottoman Agricultural Book: Some Notes on Kitab-ı Revnak-ı Bûstan (Book of the Luminous Garden)’’, Harun Draman

17.00 Tartışmalar

SALON C

Oturum I

Başkan Georgy Hazai

09.00 ‘‘Osmanlı Edebiyatındaki Hac Seyehatnamelerinin Tipleri’’, Menderes Coşkun

09.15 ‘‘Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'nin Paris Sefirliği ve Sefaretnameleri Üzerine Bazı Mütalaalar’’, Bekir Günay

09.30 ‘‘The Republic of Letters and the Ottoman Empire in the Seventeenth Century’’, Sonja Brentjes

09.45 ‘‘Correspondance entre Antoine-Ignace Melling (1763-1831) et Hatice Sultane’’, Frederic Hitzel

10.00 Tartışmalar

10.30 Çay İkramı

Oturum II

Başkan Shigehisa Kuriyama

11.00 ‘‘Enlignhtening the Ottomans: Tott & Mustafa III’’, Virginia H. Aksan

11.15 ‘‘Science as a Vision of the World: the Impact of French Savants in Egypt (1798-1802); Colonialism and Government’’, Jean Dhombres

11.30 ‘‘Orduda Öğretim: On Dokuzuncu Yüzyılda Mekteb-i Hayriye ve Erkan-ı Harbiye Örnekleri’’, Odile Moreau

11.45 ‘‘XVIII. Asrın Başlarında Bir Osmanlı 'Mühendis Hocası' (Mehmet Said Efendi ve Humbara Risalesi Adlı Eseri)’’, Mustafa Kaçar

12.00 Tartışmalar

12.30 Öğle Yemeği

Oturum III

Başkan Fethi el-Niklavi

14.00 ‘‘Topkapı Palace and it's Importance in the History of Architecture and Arts’’, Tahsin Ömer Tahaoğlu

14.15 ‘‘Islamic Arts and Crafts Schools in West Tripoli’’, Abdul Kerim Abu Shwereb

14.30 ‘‘Ottoman Arts in the Light of Possession Prince Mohamed Ali at Manial Palace’’, Abou el-Fetouh el-Leathy Kawther

14.45 ‘‘The Divan of Sultan Beyazid II’’, Zeinab Abu Sinnah

15.00 Tartışmalar

15.30 Çay İkramı

Oturum IV

Başkan Soraya el-Faroqui

16.00 ‘‘A Rainterpretation: American Schools and the Evolution of Ottoman Educational Policies During the Hamidian Period’’, Betül Başaran Alpugan

16.15 ‘‘Late Ottoman Armenian Education: the Sanasarean Academy of Erzurum’’, Rebecca Morris

16.30 ‘‘Christian Missions in the Eastern Provinces of the Ottomen Empire in the Nineteenth Century: Their Educational Work and it's Impact on Ottoman Society’’, Hasan Gökçe

16.45 ‘‘Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Anadolusu'nda Alman Okulları’’, Mustafa Gencer

17.00 Tartışmalar

SALON D

Oturum I

Başkan Omar Tadmoury

09.00 ‘‘Forms of Knowledge Transfer Between Morocco and the Ottoman State’’, Abdul Rahim Ben Hadda

09.15 ‘‘Geographical Knowledge and International Relations: Ottomans, Russians and Moroccans in the Late Eighteenth Century’’, Abderrahmane El Moudden

09.30 ‘‘Molla Khusraw, the Teacher of Fatih Sultan and his Arabic Translation of Nasir-al-Din al-Tousi's Persian Book in Logicss, Asas Ul Iktebas’’, Mohammad el-Saeed Gamal Al-Deen

09.45 ‘‘The Introduction of Arabic Manuscripts to the Ottoman State and their Impact on Ottoman Culture’’, Alman Fu'ad Sayyid

10.00 Tartışmalar

10.30 Çay İkramı

Oturum II

Başkan Nacereddin Saidouni

11.00 ‘‘Arabic Publications in Istanbul Since the Emergence of Printing’’, Badrie Mohammed Fahad

11.15 ‘‘Mısır'da Osmanlı Harfli Türkçe Yayınlar (1830-1914): Bibliyometrik Etüd’’, Mohammed Haridy

11.30 ‘‘The Role of the Syro-Lebanese in the Intellectual Revival’’, Caesar Farah

11.45 ‘‘Fragmented Loyalties in the Modern Age: al-Zahhawi on Wahhabism, Constitutionalism and Language’’, Dina Rizk Khoury

12.00 Tartışmalar

12.30 Öğle Yemeği

Oturum III

Başkan Jean-Louis Bacque-Grammont

14.00 ‘‘Book in Damascene Houses Around 1700’’, Colette Establet

14.15 ‘‘Islamic Reformist Discourse in the Tulip Period (1718-1730) Ibrahim Muteferriqa and his Arguments for Printing’’, Stefan Reichmuth

14.30 ‘‘Pre-Republican Women's Magazines - A From of Education: Comparative Study Between Ottoman and English Publications’’, Valerie Smallwood

14.45 ‘‘Ottoman Women's Organizations and the Education of the Nation’’, Nicole van Os

15.00 Tartışmalar

15.30 Çay İkramı

Oturum IV

Başkan Ali Haydar Bayat

16.00 ‘‘Kınalızáde Ali Efendi'ye göre Kız Çocuklarının Eğitimi’’, M. Şevki Aydın

16.15 ‘‘Osmanlı'da Bir Meslekî Eğitim ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Dárü'l-Hayr-ı Áli (1903-1909)’’, Cemil Öztürk

16.30 ‘‘Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)’’, Mefail Hızlı

16.45 ‘‘Eski Van'da Osmanlı Şehirciliği’’, Abdüsselam Uluçam

17.00 Tartışmalar

SALON E

Oturum I

Başkan Emre Dölen

09.00 ‘‘'Süleymannámeler'in Osmanlı Toplumu'nun Siyasî Eğitiminde Oynadığı Rol’’, Şefaettin Severcan

09.15 ‘‘Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Sisteminin Gelişimine Mukayeseli Bir Bakış’’, Mustafa Ergün

09.30 ‘‘On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Isparta Sancağı'nda Eğitim Öğretim Kurumları’’, Mutullah Sungur

09.45 ‘‘Tanzimat Dönemi'nde Avrupa Şehirlerine Gönderilen Öğrenciler’’, Hamiyet Sezer

10.00 Tartışmalar

10.30 Çay İkramı

Oturum II

Başkan Mehmet Genç

11.00 ‘‘Mekteb-i Fenn-i Nücum’’, Salim Aydüz

11.15 ‘‘Ahmet Cevdet Pasha and the Development of the Ottoman Medrese’’, Magda Makhlouf

11.30 ‘‘Tanzimatçı Osmanlı Aydını Hayrullah Efendi (1818-1866)'ye Göre Fransız Bilim ve Eğitim Kurumları’’, Ercüment Kuran

11.45 ‘‘A late Attempt to Find an Integrative Approach Through Common Secular Education: Midhat Pasha as Governor of the Danube Province (1864-1868)’’, Diana Karabinova

12.00 Tartışmalar

12.30 Öğle Yemeği

Oturum III

Başkan Hasan Kayalı

14.00 ‘‘Abdülhamid Döneminin Bir 'Toplum Mühendisliği' Projesi: Aşiret Mektebi’’, Selim Deringil

14.15 ‘‘Bezmiálem Válide Sultan'ın Eğitim Islahatlarındaki Rolü ve Valide Mektebi/Dárü'l-Maárif’’, Nuran Kara Pilehvarian

14.30 ‘‘On Dokuzuncu Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde İngiliz Müesseseleri’’, Adnan Şişman

14.45 ‘‘The Strike of Istanbul Elemantary School Teachers (1920)’’, Yavuz Selim Karakışla

15.00 Tartışmalar

Prof. Alaattin Yavaşça

Bugün saat 21.00'de Prof. Alaattin Yavaşça ve Türk Musiki Vakfı Mensupları tarafından AKM'de Osmanlı padişahlarının bestelerinden oluşan bir Türk Müziği konseri verilecek. Piyanist Vedat Kosal ise, dün Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda Osmanlı padişahlarının Batı formlarındaki bestelerini seslendirdiği resitalini, 16 Nisan'da saat 21.00'de tekrar edecek. Ayrıca, tezhip, ebru, minyatür ve cilt gibi klasik sanatlar alanındaki çalışmaları 25. yılını doldurmuş ve IRCICA tarafından takdir plaketi ve berat sunulmuş sanatçıların eserlerinden oluşan sergi 25 Nisan'a kadar Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda gezilebilir.

Bilgi için: (0212) 259 17 42

 ADnet
Reklam için