Türkiye

Cezası kesinleşmeyene sınırsız af piyangosu

27.01.2001
Oya ARMUTÇU/ANKARA

Af yasasının yoruma açık hükümleri, mahkemeleri ve Yargıtay'ı içinden çıkılmaz bir duruma sokarken, tam bir kaos yarattı. Yargıtay'ın yorumuna göre cezası keşinleşene sadece 10 yıl, kesinleşmeyene ‘‘sınırsız af’’ uygulanıyor.

Yargıtay'ın, ‘‘Hırsızlık’’ başta olmak üzere tekrarlanan suçların sanıklarından cezası kesinleşmeyenlere; yasadaki indirim 10 yıl olmasına rağmen, ayrı ayrı suçların toplamında 36 yıl, 24 yıl gibi indirimler yaparak, tahliye kararları verdiği belirlendi.

Yargı çevrelerinde, ‘‘Cezası kesinleşmemiş, bu tip sanıkların suçlarının toplamı 200 yıl olsa da farketmez. Yasaya göre bütün bu suçları affa giriyor. Biz de bu yönde uygulama yapıp tahliye kararı veriyoruz’’ değerlendirmesi yapıldı. Yargıtay'da daireler tarafından da kabul gören bu yoruma göre, af mekanizması şöyle işletiliyor:

Yasanın dördüncü bendine göre, haklarındaki soruşturma süren, mahkeme aşamasında olan, mahkeme tarafından cezası verilen ancak kesinleşmeyenler ya da temyizi süren sanıklar için cezalarının üst sınırı 10 yılı geçmiyorsa ve haklarında kaç tane dosyaları birleşirse birleşsin tüm cezaları affa giriyor ve tahliyeleri mümkün olabiliyor.

Ancak, haklarındaki hüküm kesinleşen sanıklar için sadece yasada öngörülen 10 yıllık ceza indirimi uygulanıyor. Bir örnekle şöyle de anlatılabilir: ‘‘1998 yılında Ahmet'le Mehmet aynı suçu işleyip 25 yıl alsınlar. Ahmet cezasını temyiz etmesin. Mehmet temyiz etsin. Mehmet'in cezası tümüyle affa girip tahliye oluyor. Ahmet'in cezası aftan önce kesinleştiği için 10 yıllık indirimle 15 yıla iniyor. Mehmet cezaevinden çıkarken, Ahmet 15 yıl karşılığı hapis yatıyor.’’

ANAYASA MAHKEMESİ

Yargıtay ve mahkemeler bu sıkıntı ve çelişkileri yaşarken, Anayasa Mahkemesi, afta genişleme düğmesine bastı. Yüksek Mahkeme, ‘‘Daha önce şartlı salıvermeden yararlandıkları halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenlerin kapsam dışı kalacağı’’ ibaresinin iptal istemini esastan inceleme kararı verdi.

 ADnet
Reklam için