Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İnançlar ve Değerler Aile ve toplum

AVRUPA Birliği’nin de desteklediği İnançlar ve Değerler çalışmasının özetlerini vermeye devam ediyorum. Bu kez konu aile ve toplum.

Bu alandaki soruların önemli bir bölümü 1990 yılı çalışmasında bulunmadığından ya da bu sorulara cevap alınamadığından, 1990 yılı ile 2000 yılı arasındaki değişmeler verilemiyor. Ama, Türkiye’den alınan cevapların diğer ülkelerle karşılaştırılması yine de ilginç olacaktır diye düşünüyorum.

Özetlersek,

Türkiye "aile" konusunda göreli olarak tutucu sayılabilir. Çocuk sayısında ise Türkiye’nin orta, üst gelirli ülkelere paralel bir görüşü var. İlerideki nüfus artışının kontrolü açısından sevindirici bir tespit.

Türkiye’de evliliğin başarısında gelir, tatminkar seks, sosyal statü, din birliği gibi konular önemli görünüyor.

Kadının çalışması konusunda Türkiye’deki aileler oldukça açıktır.

Şaşırtıcı bir biçimde, asayişi korumak konusunda Türkiye’de devlete önemli bir rol verilmemektedir. Aynı şekilde, ekonomik istikrar konusunda da devlete ortalamanın altında bir sorumluluk düşmektedir.

Erkeklerin daha iyi siyasi lider olabileceği yönünde bir görüşümüz var. Bu duruşumuzla "doğu" toplumlarına daha yakınız.

Not: Yapılan saha çalışmasında deneklerin soruları anlamamaları düşük bir olasılıktır. Çünkü, anketlerin doldurulması yüz yüze yapılan mülakatlarda gerçekleştirilmiştir.

İnançlar ve Değerler Aile ve toplum

X