"Erdal Sağlam" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Erdal Sağlam" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Erdal Sağlam

IMF: İlaç harcamalarını disiplin altına alın

ÖNCEKİ gün yapılan basın toplantısında IMF Türkiye Masası Şefi Giorgianni’nin ‘orta vadede mali politikalarda orta ölçekli bir sıkılaştırmaya gidileceği’ yönündeki sözlerinin anlamını tam olarak çözememiştik.

Dün görüştüğümüz IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp’a önce bu soruyu yönettik. Bredenkamp, mali sıkılaştırmanın daha çok sosyal güvenlik açıklarına dönük gerçekleştirileceğini söyledi.

IMF Heyeti’nin ABD’ye dönmesinin hemen ardından, son müzakereleri değerlendirdiğimiz Bredenkamp’ı, alınan sonuçlardan tatmin olmuş gördük. Önümüzdeki yıl yatırım harcamalarının milli gelire oranının biraz artacağını ama cari harcamalar ile mal ve hizmet alımlarının milli gelire oranının sabit kalacağını kaydeden Bredenkamp, ‘Hükümetin sosyal güvenlik açığının azaltılmasına dönük önemli tedbirler alacağını’ söyledi.

Hedefin üzerinde seyreden sosyal güvenlik açığının iki nedeni bulunduğunu, bunlardan ilkinin bu yıl baharda sosyal güvenlik primlerine yönelik olarak bir af çıkarılacağına dair söylentiler nedeniyle prim tahsilatının düşmesi, ikincisinin ise sağlık harcamalarında, özellikle de ilaç harcamalarındaki artış olduğuna dikkat çekti. /images/100/0x0/55ea2a11f018fbb8f86f24cb

SSK ve Bağ-Kur primlerine ilişkin çıkarılacak düzenleme ile bundan sonra prim tahsilatlarının yeniden artacağını kaydeden Hugh Bredenkamp, sağlık harcamalarının azaltılması için yapılacakları ise şöyle anlattı: ‘Biz hükümetle bu harcamaların tekrar kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler üzerinde görüşmelerde bulunduk. İlaç harcamalarıyla ilgili olarak görüştüğümüz önlemler arasında sağlık sigortaları kapsamında öngörülen pozitif ilaç listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve revizyonu, jenerik ilaçların fiyatlarının değiştirilmesi, üçüncü olarak da alternatif ilaçların kullanımına yönelik tedbirlerin alınması bulunuyor. Bunlarla birlikte ilaç harcamalarının kontrol altına alınması söz konusu olabilir.’

Sağlık harcamalarının azaltılmasına dönük ayrı bir önlem olarak SSK hastaneleri ile diğer hastaneler arasında finansal ilişkinin düzenlenmesine yönelik bir takım tedbirlerin de görüşüldüğünü kaydeden Bredenkamp, ‘Mevcut sistemde hastaneler SSK’ya limitsiz olarak ilgili sağlık harcamalarını gönderiyorlar ve bunların ödenmesini talep ediyorlar. Bunun yerine hastanelere baştan belirli limitler verilir ve ilgili sağlık harcamalarının baştan belirlenen o limitler içinde yapılması öngörülebilir’ diye konuştu.

Bredenkamp, Hükümetin bu konuda önlem alacağına inandıklarını kaydederken, bu konuda daha önce niyet mektuplarında gösterge niteliğinde kriter olarak yeralan limitleri, yeni niyet mektubunda ‘performans kriteri’ düzeyine çıkardıklarını söyledi.

Sanıldığı kadar esnek değiliz

HUGH Bredenkamp, ‘IMF artık ‘light IMF’ olarak anılıyor, IMF çapasının artık kalmadığı söyleniyor’ şeklinde başladığımız soruya, ‘Sanıldığı kadar esnek olmadıkları’ yanıtını verdi. Bir tek sosyal güvenlik reformunun süresinin uzatılmasında taviz verdiklerini, bunu da geniş kesimlerle uzlaşarak reform yapılmasının yararına inandıkları için kabul ettiklerini söyledi. Bredenkamp, ‘Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha sıkı oldukları’nın altını çizerken, IMF’nin çok esnediği şeklindeki iddialara ise, ‘Ekonomi yöneticileri tam tersi düşünüyor. Siz bence ne kadar esnediğimize bir de Başbakanın kendisine sorun’ yanıtını verdi. Bredenkamp, bununla birlikte, ‘Kriz döneminde takınılan tutumla, şimdi daha fazla hareket kabiliyeti kazanılan dönemde takınılan tutumların farklı olmasının da doğal karşılanması gerektiğini’ söyledi.

Sosyal güvenlik harcamasına ‘blokaj’

HUGH Bredenkamp, sağlık harcamalarına ilişkin tedbirlerin dışında, genel olarak başka tedbir getirilmediğini söyledi. Ancak hemen arkasından eklediği unsur, bundan sonra, yani yılın geriye kalan bölümünde harcamaların büyük ölçüde blokaja tabi tutulacağını gösteriyor. Yani son iki ayda zorunlu olanları dışında pek bir harcama yapılamayacak.

Bredenkamp, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ‘Genel olarak başka ek tedbir yok. Fakat yetkililerin yapması gereken bu yılın bütçesinde öngörülen ödenekler içerisinde kalmak. Çünkü şu an itibariyle bakıldığında ödeneklerin ötesinde seyrediyor. Sosyal güvenlik harcamalarında hedeflenenin ötesinde seyredilmesine rağmen bazı kalemlerde de öngörülen ödeneklerin altında harcama yapılmış bulunuyor. Bizim beklentimiz; ödeneklerin altında kalan harcamalara bloke konulması ve onların öngörülen ödeneklere yükselmesine, bir süre için de olsa, sınırlama getirmek. Böylelikle yıl sonuna doğru sosyal güvenlikteki ödenek fazlası harcamalarla diğerlerindeki blokajla birlikte genel toplam öngörülene yaklaşabilir, ondan sonra diğer kalemlerde ne kadar harcamaya imkan-izin vereceklerine karar verebilirler. Ama bu da bütçede öngörülen genel ödenek limitleri içerisinde kalınması kaydıyla...’

SSK ve Bağ-Kur prim affı için hükümet bizi ikna etti

KENDİLERİNİN eskiden olduğu gibi, bir defalık gelir olan özelleştirmeden gelecek paraları ve TMSF satışlarından gelen kaynağı, faiz dışı fazla (FDF) hesabına almamaya devam ettiklerini kaydeden Hugh Bredenkamp, bu nedenle bütçenin FDF’si ile program tanımlı FDF arasında farklar olacağını kaydetti.

SSK ve Bağ-Kur primlerinin ödenmesini kolaylaştıran yasaya izin vermelerinin altında yatan önceliğin, sanıldığı gibi ‘bu yolla sosyal güvenlik açıklarının kapatılması’ olmadığını kaydeden Bredenkamp, Hükümetin bu konuda baştan beri IMF’nin savunduğu ilkelerin çoğunu hayata geçirdiğini, bir tek 50 milyar liranın altındaki alacaklara ilişkin dosyaların tek tek ele alınamayacağı konusunda Hükümetin kendilerini ikna ettiğini söyledi. Bredenkamp bu yasa ile reel olarak borçların değerinin korunduğunu da söyledi.

Kamu mali yönetim yasasında yapılacak değişiklikler için dile getirdiğimiz kaygıları incelediklerini ve ABD’de teknik uzmanlara yasa değişikliklerini incelettiklerini kaydeden Bredenkamp, müzakerelerin sanıldığı kadar kolay geçmediğini belirtirken, özellikle yüzde 6.5’luk FDF’nin Hükümete kabul ettirilmesi konusunda sıkıntı yaşandığını ancak sonunda bunun kabul ettirildiğini söyledi.
X