İllerin ‘makro’ planı olacak, getto bitecek

Nuray BABACAN Bülent SARIOĞLU
28.01.2012 - 00:00 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye genelinde illerin coğrafi sınırlarını belediye sınırı haline getirecek çalışma yapıldığını söyledi.

Şimşek, “Birçok ilde gettolar, kenar mahalleler oluşuyor. Bunları makro planlarla engelleyeceğiz” dedi.

HÜKÜMET, şehirlerde gecekondulaşma ve afet riskine karşı makro planları uygulamak amacıyla yetki reformuna hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen çalışmaya göre, İstanbul ve İzmit örneğinde olduğu gibi Türkiye genelinde illerin coğrafi sınırları, belediye sınırı kabul edilecek. Böylece büyük ölçekli imar planlarında il belediye meclislerinin kararları esas olacak. İlçe ve ilk kademe belediyeleri daha çok belirlenen makro plan içinde çalışacak.
Gettolar oluşuyor
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taslak çalışmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Şu anda üzerinde çalışılan il sınırları belediye sınırı haline getirmek. Böyle bir fikir var. Özellikle çarpık kentleşmeyi engellemeye dönük bir adım. İlçe, köy ve beldelerde hizmetler sınırlı. Yukarıda makro planlama yapılacak, ilçe belediyesi daha çok makro plan içinde çalışacak. Zaman içinde şehirler büyüyor. Birçok ilde gettolar, kenar mahaleler oluşuyor, bunları engellemek belki böyle mümkün olabilir. Belediyeler bir istihdam bürosu olmaktan çıkıp bir hizmet birimi haline gelmeliler” dedi.
Beldeler kalkmalı
Geçmişte yargı engeline takılan, “Belde belediyelerinin kaldırılması” projesini anımsatan Şimşek, şunları söyledi: “Hükümet olarak belediyelerin önünü açmak için üç adım attık. Birincisi merkezi bütçeden yüzde 30 fazla gelir sağladık. İkincisi eleman konusunda belediyelere açık çek verdik. Eskiden norm kadro vardı, ondan vazgeçtik. ‘Arzu ediyorsanız elemanlarınızı başka bir kuruma verin, bir daha da eleman almayın’ dedik. Üçüncüsü belde belediyelerinin kaldırılması. Onu başaramadık. O hala çok önemli bir adım.”
Vergiler çözülebilir
Şimşek, beldedeki vatandaşların yüksek harç ve vergiler nedeniyle itirazları konusunda “O çözülebilir. Belediye meclisleri karar alabilir, belde bölgesini bir ücra mahalle kabul edebilir, oradan daha az ücret alabilir” dedi.

Personel gideri gelirin 3 katı olan belediye var

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, belediyelerle ilgili sorunların sıklıkla önüne geldiğini vurgularken iki ilginç örnek verdi:
Geçen günlerde Tunceli’den bir belde belediye başkanı geldi. 110 nüfusu var, aylık 6 bin lira kaynak alıyor. Sadece personel gideri bile gelirinin üç katı. ‘Aslında ben belediye başkanı değildim, başkan bıraktı gitti, iş bize kaldı. Ben bunlara nasıl maaş ödeyeceğim’ diyor.
Örnek uygulamalardan birini de Ankara’nın Altındağ ilçesinde gördüm. Önceki ramazan ayında davet ettiler, gittim, bir sunum yaptılar. Başkan, ‘Seçildiğimde bütçenin yüzde 80’i maaşlara gidiyordu, geri kalanıyla
hizmet yapmak mümkün değil. Çalışan sayısını düşürdük, şimdi yüzde 40-46’sı yatırıma gidiyor. Bu projelerle çıkardığımız çalışan sayısının 4 katı kadar bölgede yeni istihdam sağladık’ dedi. Çok başarılı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiler. O zaman 14 bin gecekonduyu kaldırdılar. ‘Sizden sadece bir isteğimiz var, yollar genişleyince TEDAŞ’ın direkleri ortada kaldı, kaldırılması için yardımcı olun’ dediler.

İmar planlarında kafaya göre değişiklik olmayacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Vatandaşların imarla ilgili yetkilerin belediyelerden alınmasına ilişkin talepleri var, şikayetleri var. Biz buna dokunmayacağız ama yeni kıstaslar koyacağız. Ruhsat alımında vatandaşın lehine iyileştirmeler yapacağız. Denetimli ama basit ve pratik olacak. Yeşil alanlar ve sosyal donatılara ağırlık vereceğiz. Yeşil alanı ve sosyal donatısı olmayan hiçbir inşaata izin verilmeyecek. Belediyeler imar planlarında kafasına göre değişiklik yapamayacak. Yeşil alanlar binalara çevrileme-yecek. Sonradan kat çıkılmasına izin verilmeyecek” dedi.

İmar uygulaması nasıl değişecek

2004’te değiştirilen yasayla İstanbul ve İzmit’te il sınırları büyükşehir belediye sınırı oldu. Böylece büyükşehir belediye meclislerinin yetki ve sorumlulukları üç kat arttı. Yapılaşma kararı ve ifraz yetkileri büyükşehir belediye meclisine geçti. Çevre düzeni planlama alanını tespit etme; 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapma ve uygulama yetkisi büyükşehir meclislerine verildi. Ayrıca belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar, parselasyon ve imar ıslah planlarını onaylama ve değiştirme yetkisi de büyükşehire geçti. İlk kademe belediyelerinin 1/5.000’in altında yaptığı imar planları da nazım plana uygunlukları yönünden büyükşehir meclislerinin onayından geçiyor. Bu planların ilk kademe belediyelerince hiç yapılmaması durumunda da büyükşehir belediyesi yetkili bulunuyor.

 

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı