« Hürriyet.com.tr
MENÜ

İklim değişimi depremlere de yol açıyor mu?

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, iklimde köklü değişiklikler depremlere neden olabiliyor. Deprem tahminleri, jeolojik ve paleosismolojik araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara dayanır.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Eski depremlerin sıklığı ve şiddeti öğrenilir. Elde edilen veriler, yer kabuğundaki oluşturan levhaların hareketliliklerini ve 100 - 10.000 yıllık bir süre içinde hareketlerinde büyük oynamalar yaşandığını gösteriyor.

Ancak bu oynamaların nedeni bilinmiyordu. Şimdi Bern ve Münster Üniversiteleri bilim adamları bu oynamaların kısmen, yeryüzünde iklime bağlı değişimlerle ilgili olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, son buz devrinde geri çekilen buzulların ve göllerin de deprem tehdidiyle ilgili incelemelerde dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yerkabuğundaki buzul-göl geri çekilmleri gibi itilmeler- çekilmeler, depremleri geciktiren ya da tetikleyen gerilim değişimlerine yol açıyor.

İklim değişimlerinin Amerika’daki ‘Wasatch fayı’ üzerindeki etkisi bilinen bir örnek. Bu fay Salt Lake City’deki ciddi bir tehdit. 400m uzunluğundaki faydaki hareketlenmeler, 10.000 yıl öncesine kadar önemli ölçüde artmış.

20.000 yıl önce doruğa ulaşan buz devrinde Wasath fayındaki yerkabuğu tuz gölü ve yakınındaki dağlarla örtülüydü.

Son araştırmaya göre, Wasatch fayındaki sismik etkinliklerin artışı, gölün kurumuş olması ve buzulların çekilmesiyle açıklanmakta.

Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler