Gündem Haberleri

GÜNDEM

  İkinci bin yılın başlamasıyla, SAMSUNG da ikinci yüzyılına başladı

  Hürriyet Haber
  10.10.2008 - 00:00 | Son Güncelleme: 08.10.2008 - 01:57

  Dijital çağ, global iş hayatõna devrim ni-teliğinde fõrsatlar ve değişiklikler getirdi.

  SAMSUNG olarak bu değişimlere gerekli tepkiyi vererek iş yapõmõzõ, yönetim bakõş açõsõnõ ve şirket kültürünü değişen şartlara uydurdukÉ Dijital teknoloji ve tasarõm ala-nõnda kabul görmüş lider firmalardan biri olarak tüketiciye sürekli katma değer sağla-mayõ; ürünlerimizle hem hayatlarõnõ kolaylaştõrmayõ hem de fark yaratmayõ hedefliyoruz.

  "Dünyanõn En İyisi" olma kararlõlõğõmõz ile tüm ürün gruplarõnda büyük başarõlar elde ettik; son 8 çeyrektir LCD TV pazarõnda küresel liderliğimizi koruyoruz, yine cep telefonu pazarõndaki hõzlõ yükselişimiz gün geçtikçe artõyor. Daimi hedefimiz, tüm ürün gruplarõmõzdaki başarõyõ koruyarak geleceğin lider teknoloji firmalarõ arasõndaki yerimizi en üst sevi-yeye taşõmak.

  Türkiye’deki ürün portföyümüzü genişleterek, tüketici elektroniğinin tüm alanlarõnda var olarak kullanõcõlarõmõza komple çözümler sunan bir marka olmak istiyoruz. Türkiye pazarõna sunduğumuz ürünlerin başarõsõ, bize ürün gamõmõzõ daha da genişletme konusunda cesaret veriyor. Özellikle cep telefonu ve düz ekran televiz-yon pazarõnda son dönemde sunulan portföy oldukça genişledi. Küresel örneklerde olduğu gibi Türkiye’de de Samsung, komple çözüm sunan bir marka olma yolunda hõzla ilerliyor. Yine kõsa bir süre önce Türkiye pazarõna tanõttõğõmõz dizüstü bilgisayar-larõmõz ile bu iddiamõzõ destekliyoruz. Bizim için gerek kurumsal gerekse bireysel müşterilerimiz ile bir araya gelmek, onlara Samsung deneyimini yaşatmak büyük önem taşõyor.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı