Gündem Haberleri

  İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

  AA
  14.10.2005 - 14:02 | Son Güncelleme:

  İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrenci olaylarından kaynaklanabilecek problemlerin çözümüne yönelik yayınlanan genelgeye, yeni bir genelgeyle açıklık getirdi.

  Genelgede, üniversite gençlerini tehlikelerden koruyabilmek ve onarılamayacak zararlar görmelerini engellemek için eğlence ve dinlenme yerlerinin kolluk görevlilerince sık sık kontrol edilmesi, gerektiği hallerde üniversite yönetimi ve ailelerle işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

  İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun imzasıyla valilik ve ilgili kurumlara gönderilen genelgede, 2005-2006 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde meydana gelmesi muhtemel öğrenci olaylarından kaynaklanabilecek problemlerin çözümüne yönelik hazırlanan genelgenin ”Eğitim Dönemi Başladıktan Sonra Alınacak Tedbirler” başlıklı bölümüne ve ilgili paragrafına atıf yapıldı.

  Paragraftaki “Kolluk kuvvetlerince gençleri kötü alışkanlıklara itici faaliyette bulunduğu tespit edilen bar, pavyon, kahvehane, otel, diskotek ve benzeri eğlence ve dinlenme yerlerinde kontroller yapılarak, buralarda uygunsuz halde bulunan öğrencilerin rektörlüklere bildirilmesi ve zararlı faaliyetleri görülen eğlence ve dinlenme yerleri hakkında gerekli adli-idari işlemlerin yapılması” talimatının anımsatıldığı genelgede, şöyle devam edildi:

  “Bu düzenlemeler çerçevesinde, cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yetiştirilmeleri için kurulan yüksek eğitim kurumlarımızda:

  Üniversite gençlerinin huzurlu ve rahat bir ortamda öğretime devam etmelerine yardımcı olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyetlerden korunması ve eğlenmek amacıyla gidebilecekleri bar, pavyon, diskotek, otel ve kahvehane gibi yerlerde esrar, eroin ve uyuşturucu hap gibi maddelere bağımlı hale getirilmesinin ya da fuhuş tuzağına düşürülmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması bağlamında illerimiz uyarılmıştır.

  Üniversite gençliğimizi bu tehlikelerden koruyabilmek ve yaşamları boyunca onarılamayacak zararlar görmelerini engellemek için bu gibi yerlerin kolluk görevlilerince sık sık kontrol edilmesi ve gerektiği hallerde üniversite yönetimi ve öğrencilerimizin aileleri ile işbirliği yapılması kaçınılmaz bir zaruret olduğu gibi, devletimizin asli yükümlülüklerinden de başlıcasıdır.

  Zira, 'Gençliğin Korunması' başlıklı Anayasamızın 58. maddesi (Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

  Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır) hükmünü amirdir.

  Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun 11 ve 12. maddeleri de bu konuda kolluk kuvvetlerine yetki ve sorumluluklar yüklemektedir.

  Bu amaç ve doğrultuda kaleme alınan paragrafın başka türlü yorumlanması ve değerlendirilmesi genelgenin amacıyla bağdaşmamaktadır.”

  Genelgede, söz konusu paragrafın açıklandığı şekilde yorumlanması ve uygulamanın bu yönde gerçekleştirilmesi istendi.
  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı