Eğitim Haberleri

  İBB: Okul servis ücretlerinde UKOME’nin kararı geçerli

  DHA
  14.09.2013 - 15:58 | Son Güncelleme:

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nden yapılan açıklamada Ulaşım Koordinasyon Merkez (UKOME)’nin okul servis ücret tarifesine yönelik kararının hukuken geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada servis taşımacıları ve velilerden, karar doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

  Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (f) bendinde açıkça, "ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzerg?hlarını belirlemek, …" görev, yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

  Bu görev ve yetki, yine 5216 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi adına, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yerine getirilir. 9 uncu maddede yer alan hüküm gereğince, UKOME tarafından alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 5216 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi gereğince, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve yetkiler konusunda diğer kanunlarda çelişkili hükümler bulunması halinde, 5216 sayılı Kanun uygulanır. Bu bağlamda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 nci maddesinde, "Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatk?rlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir" hükmü bulunmakta olup, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen "her türlü servis ve toplu taşıma araçlarının ücret ve tarifelerini belirleme yetkisi" ile çelişmektedir. Ama örneğin, ekmek fiyatlarını belirleme konusunda 5216 sayılı Kanun’da bir hüküm bulunmadığından, ekmek fiyatları 5362 sayılı Kanun’un 62 nci maddesine göre belirlenir. Açıklanan bu durum çerçevesinde, UKOME tarafından alınan okul servis ücret tarifesine ilişkin karar hukuken geçerlidir. UKOME kararının ihlali halinde, ilgilileri hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, servis taşımacılarının zarar görmemesi ve velilerin mağdur olmaması için, UKOME tarafından belirlenen okul servis ücret tarifesine uyulması gerektiği hususu, servis taşımacıları ve velilere duyurulur"

  KM’ye uygulanan UKOME kararı şöyle:

  2012-2013 2013-2014
  (Azami Ücret TL)
  0 - 1 140,00 140,00
  1 - 3 145,00 155,00
  3 - 5 155,00 165,00
  5 - 7 165,00 170,00
  7 - 9 175,00 180,00
  9 - 11 210,00 220,00
  11 -13 240,00 250,00
  13 - 15 260,00 270,00
  15 - 17 270,00 280,00
  17 - 19 290,00 300,00
  19 -21 310,00 320,00
  21 - 23 330,00 340,00
  23 - 25 335,00 345,00
  25 KM’ yi 3.00 3,00
  (Aşan her km İçin)

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı