Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İ. Melih'in avukatı!

Emin ÇÖLAŞAN

Burada size bazen İ. Melih ve onun Mehmet Ali Alan isimli avukatından söz ederim. Avukat beyi, kendisine İ. Melih'e bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından son olarak verilen 12 milyon dolarlık davadan hatırlayacaksınız.

Kendisine burada İ. Melih'ten aldığı vekalet ücretlerini falan arada sırada soruyordum. Bir türlü rakam açıklayamadı. Neyse, artık o konuların üzerinde durmuyorum.

Efendim, Refah'lı ve Müslüman İ. Melih'in yine Refah'lı ve Müslüman avukatı Mehmet Ali, geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu'na şikâyet edilmiş. Gerekçe: Müvekilleri adına çektiği paraları onlara iade etmemek... Ya da eksik iade etmek...

Ve haklarını isteyen iki fakir fukara insanı bürosundan kovmak!

Bunlar ‘‘Müslüman’’ adamlardır! Hiç böyle şey yaparlar mı?

Vallahi ben Baro Disiplin Kurulu'nun yalancısıyım. Elimde beş imzalı kapı gibi belge var. Özetliyorum:

***

‘‘Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu Kararı.

Esas No: 1997/10. Karar No: 1997/67.

Şikayet eden: Zehra Şafak ve Gündem Köylü.

Şikayet edilen: Avukat Mehmet Ali Alan.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun 5 Şubat 1997 tarih ve 1206 sayılı kararı ile hakkında disiplin kovuşturması açılan avukat Mehmet Ali Alan ile ilgili disiplin kovuşturmasında yapılan gizli duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Şikâyetçiler Baro Başkanlığı'na verdikleri dilekçede avukat Mehmet Ali Alan'a vekaletname verdiklerini, ücret sözleşmesi imzaladıklarını, haklarına isabet eden paranın Mehmet Ali Alan tarafından mahkemeden alındığı halde kendilerine eksik ödendiğini, ayrıca gayrimenkul satışını kendilerine haber vermediğini, açık arttırmaya katılamadıklarından malın düşük fiyata satıldığını, bu hususları sormak için avukatın bürosuna gittiklerinde kovulduklarını, bu yüzden şikâyetçi olduklarını bildirmişlerdir...’’

Evet, bu iki vatandaşımız avukat Mehmet Ali Alan'a gidip vekaletname vermişler. Avukat bey bunların davalarına girmiş. Onlar adına, ama onlara haber vermeden bazı satış işlemleri yapmış. Bu durumda gayrimenkul ucuza gitmiş.

Bay avukat, müvekkillerine ödemesi gereken paraları ‘‘eksik’’ ödemeye kalkışmış. Sonra da onları bürosundan kovmuş.

Hadise özetle böyle.

Disiplin Kurulu kararından öğrendiğimize göre Mehmet Ali Alan müvekkilleri ile sözleşme yapmış ama sözleşmede imzasının olmadığı ortaya çıkmış! İlginç olaylar!..

Şimdi kararı okumaya devam edelim:

‘‘Bu durumda şikâyet edilen avukatın her bir müvekkili adına tahsil ettiği 121 milyon 321 bin liradan 1 milyon 235 bin lirasını ücret olarak alıkoyduktan sonra geri kalanını müvekkillerine ödemesi gerekirken, eksik ödeme yapmıştır.’’

Bu para değerinin 1990'lı yılların başına ait olduğunu da hemen belirteyim.

Kararın son bölümü şöyle:

‘‘Yukarıda açıklanan nedenler ve dosya kapsamından anlaşılacağı üzere, şikâyet edilen avukatın, yüklendiği görevin kutsallığına yakışır biçimde özenle ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygınlık ve güvene yakışır biçimde davranmadığı, kamunun inancını ve mesleğe güveni sağlayacak biçimde hareket etmediği ve en önemlisi, müvekkilleri adına tahsil ettiği paraları geciktirmeden ve eksiksiz olarak müvekkiline duyurup ödemediği konusunda Kurulumuzda yeterli kanaat oluştuğundan, ceza vermek gerekmiştir.

KARAR:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Avukatlık Yasası 34, 134 ve Meslek Kuralları 3, 4 ve 43. maddeleri ihlal ettiği anlaşılan avukat Mehmet Ali Alan'ın Avukatlık Yasası 136/1 yollamasıyla 135/2 madde gereğince KINAMA cezası ile cezalandırılmasına, gizli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 18 Temmuz 1997.

Başkan İskender Oğuz. Üyeler Daham Keleş, Cahit Tansu, İsmail Balcı, M. Akif Gülersoy.’’

Başkan ve üyelerin tümü hukukçu.

***

Evet, hadise bu kadar basit! Bay Mehmet Ali Alan müvekkili adına dosyadan paraları çekiyor ve onlara ödemiyor!

Müvekkillerine üçkağıt yapan bazı avukatlar maalesef ortalıkta dolanıyor. Bunlardan bazıları, müvekkil adına aldıkları paraların üzerine yatıyor.

Bazıları başka şeyler yapıyor!

Bu durumda müvekkillere düşen bir görev var. Ellerindeki belgelerle bu gibi avukatları, bağlı oldukları Baro Başkanlığı'na şikâyet etmek.

Barolar gereğini yapıyor.

Verilen cezalar uyarma ile başlıyor. Bunu Mehmet Ali'ye verilen kınama cezası izliyor. Kınama, meslek açısından verilmiş ağır bir ceza.

Cezalar daha sonra şu sırayı izliyor:

Para cezası.

Geçici olarak meslekten çıkarma. Bu süre üç aydan az, üç yıldan fazla olamıyor.

Son aşama ise meslekten temelli çıkarma.

Bütün bunlar yasalarla belirlenmiş.

Örneğin Mehmet Ali Alan hakkında bir şikayet daha olursa, kendisine para cezası verilecek. Daha sonra meslekten çıkarma cezası alacak.

İ. Melih'in ‘‘saygın’’ avukatı Mehmet Ali, aman dikkat et canım!

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI