Hükümetlerin önündeki büyük sınav: Yeni sanayi devrimi

Hürriyet Haber
19.04.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

Yeni sanayi devrimi ile hızla dijitalleşmeye başlayan endüstriler, ‘eski köye yeni adet getirilen’ bir yaklaşımla karşı karşıya.

Sanayisi kuvvetli ülkeler, daha fazla dijital enstrümanlar kullanarak bu etkiyi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Bunun için ise akla gelen ilk hamle yatırım. Ancak şirketlerin yapacakları yatırımlar kadar hükümetlerin alacağı rol de çok önemli. Dijital sanayi alanına yapılan yatırımların doğru bir şekilde desteklenmesi ve düzenlenmesi hükümetlerin önündeki en önemli görevlerin başında geliyor. Açık, esnek, bilgi ve beceri temelli bir ekonomiyi teşvik etmeyen hükümetler, sağlık ve sosyal hizmetlerinin etkinliğini arttıramayabilir, savunma ve güvenlik alanlarında da geride kalabilir. En önemlisi ise küreselleşen şirketlerin tehdidi. Yeni sanayi devrimiyle ürün ve hizmetlerin web tabanlı olarak sunulmaya başlanması hükümetlerin özellikle vergi gelirini azaltmaya aday. Bu yüzden de hükümetlerin yeni sanayi devrimine olabildiğince hızlı adapte olması ve desteklemesi gerekiyor.

Hükümetlerin önündeki büyük sınav: Yeni sanayi devrimi

Peki hükümetler yeni sanayi devrimiyle nasıl başa çıkacak? Bunun dört maddelik bir formül listesi bulunuyor:
1) Pazar yönetimi: Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde teknolojik dönüşümünün gerçekleşmesi için “Dijital Tek Pazar” stratejisini oluşturdu. Bu sayede AB üyesi tüm ülkelerde tek bir politika oluşturularak toplu bir pazar yönetimi yapılıyor. Böylece istikrarlı büyüme hedefleniyor.

2) Kontrolü ele almak: Güçlü liberalizm gelenekleri olmayan büyük ülkeler, yeni teknolojilere sahip olmak isteyecek. Bu da ülkelerin elinde tuttuğu yeni teknolojilerle kendilerini sınırlamasını sağlayacak. Bunun yerine daha liberal bir ortamda rekabeti kontrolü olarak ele almak çok daha fazla önemli olacak.

3) Odak iş modellerinde : Özellikle küçük hükümetler, dijital sanayi devriminin kontrolünü ele almakta zorlanacak. Bu yüzden de söz konusu hükümetler, ortaya çıkacak iş modelleri yerine yatırım miktarlarına veya alacakları vergilere odaklanacaklar. Hükümetlerin bunun yerine altyapı yatırımlarına odaklanması ve şirketlerin yeni iş modelleri geliştirebilmesine uygun zemin hazırlamasına yardımcı olması gerekiyor.

4) Dikey yönetim: Hükümetleri en çok zorlayacak konuların başında blockchain ve yerel enerji üretimi gibi kullanıcıların kendi aralarında atacakları adımlar olacak. Hükümetlerin karşılaşacağı bu tehdit karşısındaki en iyi çözüm ise dikey ve yerel seviyelerde yönetim gerçekleştirmesi olacak.

Türkiye’de de dijital sanayi devrimi için hükümetlerin izlemesi gereken yollar üzerine çalışmalar yapılıyor. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ‘Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü’ adındaki çalışmasında hükümetlerin yapması gerekenler şu şekilde aktarılıyor:
* Teknolojik altyapının, başta sabit ve mobil genişbant hizmetleri başta olmak üzere güncellenmesi gerekmektedir. Altyapılar, şirketlerin gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilmeleri için kullanabilecekleri ölçüde hızlı ve güvenilir düzeyde olmalıdırlar.

* Eğitim müfredatların, mesleki eğitim ve yüksek öğretim programlarının, işgücünün bilgi teknolojileriyle bağlantılı beceri ve yenilik yetkinliklerini arttıracak şekilde doğru uyarlanması ve girişimci yaklaşımların güçlendirilmesi gerekmektedir.

* Sadece büyük değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de yeni teknolojiler, üretim/çalışma metotları ve daha yetkin işgücüne erişim gibi alanlarda gerekli yatırımları gerçekleştirmelerini mümkün kılmak için kurgulanmış bir teşvik sistemi hayati önem taşımaktadır.

Görüldüğü üzere dijital sanayi devrimi, özellikle hükümetlerin önündeki en önemli sınavların başında yer alıyor. Bu sınavda hükümetlerin yapacağı en ufak bir hata bile dijital sanayi devriminin kaçırılmasını sağlayabilir. Bu yüzden hükümetlerin konuya oldukça hassas ve dinamik bir şekilde eğilmesi gerekiyor.

Etiketler: GE
Sayfa Başı