Hükümet ve reel sektör anlaştı

Hürriyet Haber
30.11.2001 - 17:35 | Son Güncelleme:

Hükümet ve reel sektör, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik bir dizi önlem üzerinde uzlaşmaya vardı. Finansal yeniden yapılandırma uygulamasından KOBİ'ler de yararlanırken mali milada ilişkin kaygılar giderilecek.

Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi, Başbakanlık`ta ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı.

Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre, finansal yeniden yapılandırma konusunda; kriz nedeniyle ödeme sıkıntısına düşmüş, üretim ve istihdam kaybına uğramış firmaların borçlarının yeniden yapılandırılması hızlandırılarak, bu suretle firmaların katma değer yaratmaları, istihdamı sürdürmeleri sağlanacak yasal çerçeve ile ilgili düzenlemeler Başbakanlığa iletildi.

Ayrıca, konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alacak.

Bu kanun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu`nun getireceği avantajlardan, sadece çerçeve anlaşmalarına katılma taahhüdünde bulunan mali kurumlar yararlacak.

``VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ`` KURULACAK

Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre,  firmaların bankalara olan borçlarını satın alacak varlık yönetim şirketi kurulacak. Firmaların yabancı para cinsinden aldıkları kredilere karşılık olarak, bankalara yabancı para cinsinden ipotek verebilmeleri sağlanacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Programı çerçeve anlaşmaları, Tobb`un görüşleri alınarak hazırlanacak. Söz konusu yasal çerçeveler, büyük firmalar ve kobi`leri kapsayacak.
   
BANKA YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
   
Kamu bankaları yöneticilerinin özel banka yöneticileri ile aynı hukuki ve cezai sorumluluğa sahip olması başlığı altında, gereklidüzenlemelerin kanun tasarısına konduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

``Bu surette kamu bankalarının kredilerine bankacılık teamülleri çerçevesinde işlerlik kazandırılacak. Bu bankaların kobi`lere açtıkları kredilerin hacmi reel olarak artırılacak ve yürürlükteki kobi teşvik kredilerine işlerlik kazandırılacak.``
   
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
   
Mutabakata varılan hususlara göre, Türk Eximbank programlarında uluslararası taşımacılık sektörünün de yararlandırılması amacıyla, karayolu mal taşımacılığa yönelik uluslararası nakliyat pazarlama kredisi programı 2001 Aralık ayında uygulamaya konulacak.
   
ENFLASYON MUHASEBESİNE 2003`TE GEÇİLECEK
   
Bu arada Enflasyon muhasebesine 2003 yılında geçilmesi ilke olarak benimsendi. Bu konuda, Tobb`un da katılacağı çalışmaların 2002 yılı ortalarına sonuçlandırılması hedeflendi.

KDV İADELERİNE İLİŞKİN USULLER BASİTLEŞTİRİLEREK

Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi, Başbakanlık`ta ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı.

Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre, Mali Milat konusunda kaygı ve endişeleri giderecek ve işlemleri kayıt içine almayı hedefleyen yeni bir model üzerinde, Hükümet ile Tobb arasında anlayış birliği oluştu.

İhracatta katma değer vergisi iadelerine ilişkin usuller basitleştirilerek iade süreci hızlandırılacak. Bununla ilgili tebliği, 23 Kasım tarihli Resmi Gazete`de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yurtdışına çıkış harcı dolar yerine, Türk lirası olarak alınması ve sınır illeri için günübirlik çıkışlarda harcın kaldırılması üzerinde mutabakat sağlandı.
   
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANI
   
2002 yılı için geçerli olmak üzere, işşizlik sigortası prim oranı işçi, işveren ve devlet katkısından 1`er puan olmak üzere, toplam 3 puan indirilecek ve böylece reel sektöre 750 trilyon liralık ek kaynak yaratılacak.

Ayrıca, ilave istihdamı teşvik etmek amacıyla Tobb tarafından gündeme getirilen öneriler, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve 31.12.2001 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı