Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Hastaneler rapor parası alır!

 

 

ESKİSİ gibi değil işleyiş, artık GSS var. Birçok açıdan olumlu anlamlar yüklenen GSS uygulaması, işçiler açısından bazı olumsuzluklar taşıyor.
İlaç kuyruğu, muayene sırası vb. derken işçilerin SSK hastaneleri artık yok. Olsaydı raporlar dahil birçok işlem için hiç para ödenmeyecekti…
Neyse, biz gelelim bugünkü duruma..

Sağlık raporlarında ayrım...

Kamu yada özel hastane ayrımı olmaksızın alınan raporlar arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor.
Sağlık tesisleri, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı hallerinde istirahat raporu düzenlerler. Yine, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybına ilişkin sağlık kurulu raporu düzenlenebilir.
Bahsi geçen raporların tek hekim yada sağlık kulu halinde düzenlenmesi niteliğini değiştirmez. Bu raporlar sosyal sigorta mevzuatının uygulanmasının doğal sonucu olan raporlardır.
Bu raporlar sebebiyle işçilerden veya genel olarak sağlık hak sahiplerinden muayene ve rapor parası alınmaz. Sağlık tesisleri bununla ilgili tutarları SGK ya fatura ederler.

Özellikli sağlık raporları...

Birde işçiler için özellikli sağlık raporları vardır. Örneğin; işe giriş sağlık raporu, portör muayene raporu vb. gibi… Bu raporlar esasen iş mevzuatı ve halk sağlığı mevzuatı uyarınca alınması zorunlu raporlardır.
İşe giriş sağlık raporu, işçinin o işte çalışmasına bedence uygun olup olmadığının tespiti açısından elzemdir. İşte bu raporu almak için kamu yada özel sağlık tesislerine başvuran işçiden o sağlık tesisleri para alabilirler. Eskiden bu amaçla raporlarını SSK hastanelerinden alan işçiler doğal olarak para ödemiyorlardı. Ama artık GSS var...
Portör muayene raporu ise gıda imali yapan işyerleri ile sıhhi işyerlerinde çalışan işçiler için alınması gereken rapordur. Buradaki amaç, hizmet alan halkın sağlıklı kişilerle muhatap olmasını sağlamaktır. İşte bu raporlar için de artık para ödenmesi gerekiyor. Gidilen kamu yada özel sağlık tesisinin para istemesi halinde ödemek dışında bir seçenek yok maalesef…
Dahası SGK sadece bu özel amaçlı raporların parasını değil, bunlara ilişkin muayene parasını da karşılamıyor.

X