« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Haluk Ulusoy'a adaylık yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi, Futbol Federasyonu Başkanlığı için “yüksekokul mezunu olma” şartını arayan yasa hükmünü iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.

(a.a.)
SON GÜNCELLEME
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, mahkemenin bugünkü gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıç, CHP'nin 5340 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davanın da karara bağlandığını söyledi.

Kılıç, yasayla 3289 sayılı Kanuna eklenen, “Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif faaliyetlerde, bu kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda görev alabilirler” maddesindeki, “... bu Kanun'da öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda ...” bölümünün, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildiğini kaydetti. Kılıç, bu düzenlemenin hakim ve savcıların özerk federasyonlar bünyesinde görev almalarını düzenlediğini anımsattı. Yasadaki, “hakkında idari makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenler, müsabakanın başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunmak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yasaklı olmasına rağmen spor alanına girenlere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” hükmünün de iptal edildiğini ifade eden Kılıç, ayrıca Futbol Federasyonu Başkanlığı için “yüksekokul mezunu olma” şartını arayan yasa hükmünün, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptaline karar verildiğini bildirdi. Kılıç, bu maddeye yönelik iptal kararının, 3'e karşı 8 üyenin oyuyla, yürürlüğü durdurma kararının ise oybirliği ile alındığını söyledi.

Kılıç, bir soru üzerine yürürlüğü durdurma kararının yarın Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğini kaydetti.

Bu kararla, Futbol Federasyonu Başkan adaylığı için adı geçen lise mezunu Haluk Ulusoy için de adaylık yolu açılmış oldu.

Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu 19-20 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.

Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler