Halis Toprak'ın Ahmet Ertürk'ün iddialarına yanıtları

Hürriyet Haber
28.08.2009 - 11:09 | Son Güncelleme:

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk 26 Ağustos 2009 tarihinde CNBC-E'nin Yatırımcı Kimliği ve 20 Ağustos 2009 tarihinde Habertürk TV'de katıldığı Teke Tek programlarında şahsım ve şirketlerimle ilgili iddialarına yanıtlarımı aşağıda sunmaktayım. Bu vesileyle siz basın mensupları aracılığıyla Ahmet Ertürk'ü tarafsız bir kanalda tartışmaya davet ediyorum:

Ahmet Ertürk İddia 1. Halis Toprak'a şirketlerini geri veremeyiz, onun yönetme becerisi kaybettiğini görüyoruz
 
Halis Toprak yanıt.  Türkiye Cumhuriyeti bir Ahmet Ertürk veya TMSF Cumhuriyeti değildir. Önümüzdeki 6 aylık süreçte TMSF kararları aleyhine başta Danıştay 13. Dairesi olmak üzere yürütmeyi durdurma talebiyle açtığımız davalar lehimize sonuçlanırsa evliliğimi fırsat bilerek, kamu vicdanını rahatlatma bahanesiyle el koyduğunuz şirketlerimi ve yok pahasına dostlarınız Remzi Gür ve Ahmet Çalık'a sattığınız gayrimenkullerimi geri vermek zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti Ahmet Ertürk ve TMSF'nin çiftliği değildir, ülkemizde hukukun üstünlüğü egemendir. Ben inanıyorum ki Yüce Türk Yargısı 450 milyon Dolarlık protokol borcunu 480 milyon Dolar olarak fazlasıyla ödememiz nedeniyle bizi haklı bulacaktır. Ayrıca Toprak Holding'i yönetme becerimin olmadığını ifade etmek Ahmet Ertürk'ün haddine değildir. Şayet Ahmet Ertürk ve TMSF yöneticileri TMSF'nin nasıl yonetildiğiyle ilgili vatandaşlarımızın düşüncesini öğrenmek istiyorsa, TMSF'nin Toprak Grubuyla ilgili gerçekleştirdiği icraatlarıyla ilgili Internet sitelerinde yayınlanan haberlere yapılan binlerce okuyucu yorumunu okumalıdırlar.
 
 
Ahmet Ertürk İddia 2.  Toprak Grubu işlerine bakmak yerine bizimle savaştı. Bu nedenle sanayi kapasitesinin büyük kısmı atıl durumdadır.
 
Halis Toprak yanıt. Ülkemizin 6 bölgesinde 23 sanayi tesisi bulunan Toprak Grubu'nun tesislerinin büyük bölümünün üretim faaliyetlerine ara vermesinin sebebi Toprak Grubuyla TMSF arasında imzalanan protokole göre yüzlerce taşınmazımız ve 23 sanayi tesisimiz üzerindeki hacizleriniz ve ipoteklerinizi kaldırması gerekirken kaldırmayan kurumunuz TMSF'dir. Haciz ve ipoteklerinizi kaldırmamanız sonucu Toprak Grubu finansal kuruluşlardan kredi temin edememiş, bunun sonucunda üretim faaliyetleri aksamıştır. Toprak Grubu'nun istihdamına, ihracatına, üretimine darbe vurarak kamuyu ve Toprak grubunu yüzmilyonlarca Dolar zarara uğrattınız.

Bu durum nedeniyle oluşan zararlarımız nedeniyle Toprak Grubu şirketleri İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi'nde 1 milyar 184 milyon TL'lik maddi tazminat davası açmıştır. Ancak korkunuz nedeniyle şirketlerime el koyup kendi atadığınız yöneticiler vasıtasıyla bu davalarımı geri çektirmeye başladınız. Korkunun ecele faydası yok, bu davalarımı şahsım adına tekrar açıp, alacağım tazminatlardan bizzat görevinizi ihmal nedeniyle sorumlu bulunacağınızdan sizden aynen sizin bana yaptığınız gibi evinizi ve kullandığınız son model BMW 7.50'yi satıp küçük bir kısmını İsviçre'ye ailenizin yanınıza kaçsanız bile tahsil edeceğim. Merak etmeyin evinizdeki çatal bıçağı sizin bana mahsur gördüğünüz gibi almayıp size bırakacağım, arabanızada sokak ortasında el koysam bile sizin bana mahsur gördüğünüz gibi yapmayıp arabanızla sizi evinize bıraktıracağım.
 
 
Ahmet Ertürk iddia 3. Toprak Grubu'nun yeni şirketleri için satış kararları alacağız. Toprak Grubu şartlarımızı kabul ederse tekrar masaya otururuz.
 
Halis Toprak yanıt 3. Yargı kararları sonuçlanana kadar "Kendi çalıp kendi oynamak" aynen buna denir. Şirketlerimi yargı kararları çıkana kadar yine bir dostunuza yok pahasına satmaya devam edersiniz, ancak bunun hiç önemi yok yüce Türk Yargısı'nın dostlarınıza gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz bu satışları iptal edip şirketlerimi ve gayrimenkullerimi tarafima iade edeceğinden şüphe duymamaktayım. Toprak Grubu sizinle ve yöneticilerinizle şartlarınız doğrultusunda masaya oturmayacaktır, çünkü sizin masaya otururken ilk şartınız dostlarınız Remzi Gür ve Ahmet Çalık'a süren davalarım nedeniyle henüz tapu devirleri gerçekleşmeyen ve tapuları halen şirketlerimin üzerinde olan İstinye Aslanlı Köşk ve Beşiktaş Toprak Center'ın hediye edilmesi olacaktır. Hatta bu davalarımdan vazgeçmem şartıyla bırakın iddia ettiğiniz 132 milyon Dolarlık borcu silmeyi, üste Toprak Grubu'na para verirsiniz.
 
 
Ahmet Ertürk iddia 4.  TMSF her borçlu gruba eşit davranmaktadır, Toprak Grubu'na ayrı bir muamele yapamaz ve yapmaz.
 
Halis Toprak yanıt. Türkiye gündemini sarsacak ve bir hakim ortağı kayırdığınızla ilgili belgeyi kısa süre içinde açıklayacağım. Evimdeki çatalı, bıçağı haczedip beni korku imparatorluğu'na çevirdiğiniz TMSF gücüyle susturabileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz.
 

Ahmet Ertürk iddia 5. İş Bankası'dan Toprak Grubu'nun 160 milyon Dolarlık borcunu devralmamızın sebebi grubun hiçbir gayrimenkulünü İş Bankası ipotekleri nedeniyle satamamız neden olmuştur.
 
Halis Toprak yanıt. Bankalar Kanunu TMSF'ye bir alacaklının borcunu kamu kaynağını ödeyerek devralınması yetkisini vermediğinden dolayı öncelikle TMSF'nin bu işlemi sakattır. Yetkin olmadığın halde belgelerle sabit olan 2012 yılı vadeli 107 milyon Dolarlık İş Bankası borcumu fazladan, hemde peşin ödeyerek hem Toprak Grubu'nu hemde kamuyu zarara uğrattın. İş Bankası ipotekleri nedeniyle hiçbir gayrimenkulümü satamadığın tamamen yalandır. Sadece Libadiye arsam 400 milyon Dolara satıldı, İş Bankası'nin iddia ettiğin 160 milyon Dolarlık borcu ve ipoteği Libadiye arsasının satışına engel degildi. Sadece Libadiye arsasının satışıyla tüm TMSF borçlarımı ödeyebilirdim, ancak TMSF'nin amacı beni kamuya borçlu bırakıp mallarımı dostlarına hediye etmektir. İş Bankası'na hukuksuz bir şekilde ödenen bu tutar olmasaydı, Ertürk'ün iddia ettiği 132 milyon Dolarlık borcum TMSF'ye kalmayacaktı, hatta alacaklı olacaktım.

Ahmet Ertürk iddia 6. Toprakbank 800 milyon Dolar zararla 2001 yılında TMSF'ye devredilmiştir, Toprak Grubu'ndan tahsil edilen 500 milyon Doları çıkardıktan sonra aradaki 300 milyon Dolarlık bankanın kötü yonetilmesinden oluşan fark kamunun sırtına yüklenmiştir.
 
Halis Toprak yanıt. Toprakbank karlı bir bankaydı ve Toprakbank'a bankanın iştiraklerinin rasyoya sayılmaması ve Toprak Grubu'na teşvik bedellerinin devletçe ödenmemesinden dolayı haksız bir şekilde el konulmuştur. Toprakbank'ın 795 tane gayrimenkulü, 200 tane şubesi, 6 tane iştiraki, şu anda Ahmet Ertürk'ün ve TMSF yöneticilerinin oturduğu Esentepe TMSF binası Toprakbank'a aitti ve buraların satış değerleri Toprak Grubu'nun borcundan düşülmemiştir. Ahmet Ertürk hezeyanlarıyla kamuoyunu yanıltmayı bırakıp bu satışlardan tahsil ettiği tutarlarıda Toprak Grubu'nun iddia ettiği borcundan düşmelidir.
 
 
Ahmet Ertürk iddia 7. Halis Toprak ile ilişkimiz bizden alacaklı olduğunu iddia ettiği zaman bozuldu.
 
Halıs Toprak yanıt. Şahsımla ilişkininin bozulması 17 Aralık 2006 tarihinde benimle TMSF binasındaki odanda kişisel kavgan sonucu başlamıştır. Bu kavgadan sonra şahsıma kan davası yürütüp mallarımı haraç mezat satmaya başladın. Bu durum Aralık 2006 tarihinden itibaren şahsımla ilgili basına yaptığın açıklamalarla sabittir. Bu tarihten önce benimle kişisel bir husumetin olmadığı için bana savaş ilan etmemiştiniz. Devletin gücüyle egolarınızı tatmin ediyorsunuz.
 
Ahmet Ertürk iddia 8.  Mehmet Hattat'a Halis Toprak'ın 2.2 milyon Dolara sattığı helikopteri TMSF ihalesiyle Hattat'a 1.900 milyon Dolara daha ucuza sattım. Ancak Hattat aradaki 300 bin Dolarlık farkı daha sonra kendi rızasıyla TMSF'ye ödemiştir. TMSF'nin tüm işlemleri şeffaftır.
 
Halis Toprak yanıt. Mehmet Hattat 300 bin dolarlık farkı kendi rızasıyla değil, zorla ve TMSF'nin tehditlerinden sonra ihaleden 5 ay sonra TMSF'ye ödemek zorunda bırakılmıştır. Elimdeki belgeleri 18 sene hapis talebiyle sizin ve 11 yöneticiniz hakkında açtığım davada mahkemeye sunacağim. Görüştüğüm ceza hukukçuları helikopter satışıyla ilgili olarak mahkum olacağınızı bana ifade etmişlerdir. Sizin ve yöneticileriniz hakkınızda yaptığım birçok suç duyurularından bir taneside TMSF'nin takriben 100 milyon Dolarlık yaptığı tekne satışlarından aracı Celal Sadıkoğlu'na ödediğiniz yuzde 7 yani 7 milyon Dolarlık komisyondur. Hatta bizzat Toprak Grubu'nun kendisi sattığı tekneden dolayı aracı Sadıkoğlu'na yuzde 7 komisyon ödemesi yapıp borcumuza eklediniz. Bu işlemlerle ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri davamda mahkemeye sunacağım, şirketlerime el koyarak bu davalarımı geri çektirmeye zorlayıp mahkum olmaktan kaçamayacaksınız.
 
Ahmet Ertürk iddia 9. Toprak Grubu'nun TMSF'ye 132 milyon Dolar borcu kalmıştır
 
Halis Toprak yanıt. 2004 yılında imzalanan protokolle borcum 450 milyon Dolar olarak belirlendi. 450 milyon Dolarlık protokol borcunu 480 milyon Dolar olarak fazladan ödememe rağmen afaki yeni borçlar ekleyerek borcumu 750 milyon Dolara çıkartıp 132 milyon Dolar daha alacağının olduğunu iddia ettin. Toprak Center, İstinye Aslanlı Köşk, Kuşadası taşınmazlarımı bu 132 milyon Dolarlık borca mahsuben yok yok pahasına dostlarına sattın ve bu taşınmazlarımın satış değerleriyle 132 milyonluk borç kapanacakken şirketlerime el koydun. Anladığım kadarıyla bazı şirketlerimde dostlarının gözü var, kamuoyuyla birlikte hangi dostlarını zengin etmeye devam edeceksin merak ediyorum. Ancak Türk Yargısı'nın size dur diyeceğine şüphe duymamaktayım.
 
 
Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
 
Halis Toprak

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı