Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Hadi Uluengin: Rahmet ahlak ve savaş

Hadi ULUENGİN

Her şeyden önce, Kosova'da ‘etnik temizlik’ gerçekleştiren Sırp alçakların hunharca katlettiği masumlara; bilhassa da mübarek bayram sabahı, arife gecesi öldürülen insan hakları savunucusu Bayram Kalmendi'nin mezarı başında fatiha okuduktan hemen sonra kurşunlanan Fehmi Agani'ye Allah'tan rahmet diliyorum.

Atmış altı yaşında cennete giden o Agani ki Arnavut cemaatinin önderleri arasında yer alıyordu ve kimden gelirse gelsin şiddeti her zaman reddetmiş bir ‘bilge adam’ sıfatıyla da Rambouillet Antlaşması'nın altına imza atmıştı.

Doktor, hakim, alim, gazeteci, ‘temizliğe’ Kosova toprağının kalburüstü evlatlarından başlayan Çetnikler tabii ki sosyolog Fehmi Agani'yi unutmadılar.

Bu sembolik şahsiyeti ilk fırsatta infaz ederek melanetlerini kustular.

Rabb'ın mağfireti şehitlerin, Azrail'in kılıcı zalimlerin üzerinde olsun !

* * *

MUHAREBENİN başlangıcından henüz bir hafta sonra Batı dünyası çok ciddi zaaflar sergilemektedir. Daha vahimi, teslimiyetçilik işaretleri vermektedir.

Rus Başbakan Primakov'un Miloseviç'le yaptığı temastan medet umulmaktadır.

Bunun nedeni ‘sıfır ölü seçeneği’ denilen ahmak savaş teorisidir.

Müttefik ülkeler en baştan itibaren, kara birliklerini cepheye sürmeden ve salt hava harekatlarıyla yetinerek Çetnik haydutların dize getirilebileceği gibi gülünç bir hipoteze bel bağlamışlardır. Kendi askerlerinden tek bir tanesinin bile burnu kanamadan işin içinden sıyrılabileceklerini sanmışlardır.

Böyle yağma yoktur !

Modern savaşların dahi kuramcısı Carl von Clausewitz daha 19. yüzyılda ‘a’ artı ‘b’ yazmıştır ki düşman son tahlilde ancak toprak zeminde tasfiye edilir.

Arnavut mazlumlar bilgisayar ekranına düşen sanal noktalar değildir ki onlar klavyede tuşlanacak ‘cerrahi’ komutlarla Sırp katillerden kurtarılsın...

Dolayısıyla, NATO piyadesi Kosova'da mevziye girmedikçe zafer kazanılamaz.

‘Sıfır ölü seçenekli’ ahlaksız savaş teorileriyle ahlaki barış sağlanamaz.

* * *

EVET, Kosova için ölmeyi bugün, şimdi ve derhal göze almak gerekmektedir.

Şartlar dişe diş bir kara savaşının kaçınılmazlığını kabullenmeyi ve Sırp komitacıları cephede dize getirmeyi dayatmaktadır.

Kuşkusuz, böyle bir insiyatifi benimsemek Batı için kolay değildir.

Ohio'daki Amerikan annenin veya Lyon'daki Fransız babanın uzak Balkan'daki arbede uğruna kendi çocuğunu mezara yollamak rizikosunu kabullenmesi zordur.

Üstelik, yukarıdaki insani tereddüt meşrudur.

Zordur ve meşrudur ama, elzemdir !

Zira eğer Batı, Batı'yı Batı yapan ve evrensel addetiği değerler bütününe sadık kalacaksa, bunu en önce Batılı olmayan ‘öteki’ne ispatlamak zorundadır.

Bosna ve Kosova, Miloseviç'in elinde iki yüz bin insanın kanı vardır.

Bunların ezici çoğunluğu da ‘öteki’yle özdeşleşen İslami kimliğe aittir.

Dolayısıyla, Batı yukarıdaki değerler adına ‘öteki’ için de ölebileceğini ortaya koymalıdır ki bu ‘öteki’ ilkin onun samimiyetine kanaat getirsin.

Sonra da Batılı değerlere duyduğu önyargıyı sorgulama refleksi göstersin.

* * *

BATI şalvarlı, poturlu, tesettürlü, külahlı Arnavutlar uğruna ‘sıfır ölü seçeneği’nin korkak savaş teorisinden ‘evrensel barış için mukadder ölü’ savaş teorisine sıçrama yaptığı oranda, o şalvarın, o poturun, o tesettürün, o külahın diğer uygarlıklarını kendi değerlerindeki evrenselliğe inandıracaktır.

Üstelik, her şeye rağmen dünya ölçeğinde çok küçük kalan Kosova'da bedenen çatışarak, sonsuz derece büyük bir ‘medeniyetler çatışması’nı engelleyecektir.

Başta Fehmi Agani Arnavut masumlara Allah'tan gani rahmet; Sırp katillere Azrail'den keskin kılıç ve müttefik Batı ülkelerine ‘sıfır ölü seçeneği’nin korkak ahmaklığını aşacak ahlaki cesaret diliyorum.X