MENÜ

Doğa Hse Group

Doğa Hse Group ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Doğa Hse Group haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Toplam 44 Doğa Hse Group haberi bulunmuştur.

Doğa Hse Group Haberleri

Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri

Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri

Türkiye’den birçok firmanın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden ve sektörlerden kurumlar; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını ve iyi uygulamalarını British Safety Council’ün prestijli Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) ile her yıl taçlandırıyor.

İş güvenliğinde etkin iletişim

İş güvenliğinde etkin iletişim

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel ilke; yapılan işin türüne, çalışma koşullarına veya yaş, dil becerileri, engellilik ya da hamilelik gibi diğer faktörlere bağlı olmadan ve makul ölçüde uygulanabilir olduğunda, işyerinde herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamak olmalıdır.

Dünyamızı tüketiyoruz

Dünyamızı tüketiyoruz

Günümüzde tüm ülkelerin gündemindeki en büyük küresel çevre sorunu olan iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız.

Atık yönetimi

Atık yönetimi

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesini kapsar. Kuruluşlar, tehlikeli atıkların güvenli ve çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesi için bazı basit prosedürleri izleyerek; hem yasal mevzuata uyum sağlayabilir, hem de finansal tasarruflarda bulunabilirler.

Mış gibi yapmakla iş kazaları azalmıyor

"Mış gibi yapmak"la iş kazaları azalmıyor

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012’de yürürlüğe girdi. Ayrıca, bunun yanında pek çok yönetmelik de uygulamaya geçti. Ancak, sayısı her yıl artan iş kazaları halen Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri. Uzmanlar, çalışanlara belge vermekle kazaların azalmayacağını, gerçekten uygulamalı eğitim verilmesi gerektiğini söylüyor.

Nükleer enerji güvenliği

Nükleer enerji güvenliği

Coğrafi konum, toprak yapısı, iklim koşulları ve radyoaktif elementler gibi maruz kaldığımız doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen birçok faktör vardır. Buna ek olarak, dünya genelinde her geçen gün enerji üretimi, tıp, endüstri, araştırma, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda kullanılan yapay radyasyona da maruz kalıyoruz. Son yüzyılda ise bu radyasyon maruziyeti, nükleer bomba denemeleri ve bazı teknolojik ürünlerin kullanımı ile birlikte artış göstermiştir.

Bir el değil ama en az onun kadar önemli

Bir el değil ama en az onun kadar önemli

Yaşamımız boyunca en çok kullandığımız organlarımızdan biri olan ellerimiz birçok canlıya göre daha işlevseldir. Ellerimizi bu kadar aktif şekilde kullanabilmemizin en önemli nedeni; elimizin irili ufaklı 27 kemikten ve bu kemikleri hareket ettirmeye yarayan kas, tendom ve lenflerden oluşmasıdır. Bu sayede kavrama ve el kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiştir.

Her şey bir ‘nefes’ ile başlar

Her şey bir ‘nefes’ ile başlar

Akciğer kanseri, silikozis, tüberküloz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıkları ortadan kaldırmak ve bu hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için tehlikeli toz ve gaz buharı solumalarına ve havada bulunan diğer tehlikeli parçacıklara karşı çalışanları korumak gereklidir.

7.04.2018Atamalar
ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi

ISO 14001: 2015 öncesi beş aşamalı çevre yönetim sistemi

Pek çok ülkenin ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bazen göz korkutucu görünen çevre yönetim sistemlerini, aşamalı bir yaklaşımla da kurmak mümkündür.

İş kazaları önlenebilir mi

İş kazaları önlenebilir mi?

Farklı kurumların iş güvenliği verilerini değerlendirerek karşılaştıran Herbert William Heinrich, her bir major yaralanmadan önce 29 minor yaralanma ve 300 ramak kala olay meydana geldiğini ileri sürmüş ve Heinrich Piramit Teorisi’ni ortaya koymuştur.

Yüksek performans için ergonomi

Yüksek performans için ergonomi

Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA) ergonomiyi; bir sistemdeki faktörlerle insan arasındaki etkileşimi anlamakla ilgilenen, bilimsel bir disiplin ve tüm sistem performansı ile insan refahını optimize etmek için teori, ilke, veri ve tasarım yöntemlerini uygulayan meslek olarak tanımlıyor.

İşyerlerinde gürültü maruziyeti

İşyerlerinde gürültü maruziyeti

İşyerlerinde maruz kalınan gürültü, çalışanların kalıcı olarak işitme kaybı yaşamalarına sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda ise; bazı seslerin net bir şekilde duyulmaması, telefonda sesin boğuk gelmesi, başkalarıyla konuşmanın zorlaşması gibi iletişim problemleri yaşanmaktadır.

İşyeriniz acil durumlara hazır mı

İşyeriniz acil durumlara hazır mı?

Ülkemizde çok uluslu, büyük ve kurumsal şirketler ile endüstriyel olarak stratejik öneme sahip şirketlerde acil durumlara karşı belli hazırlıkların olduğu bilinmekle beraber; genelde çalışan sayısının 10 ile 50 kişi arasında değiştiği KOBİ’lerde deprem ve acil durumlarla ile ilgili önlem ve hazırlıklara dair ciddi önlemler alınması gerekmektedir.

Ramak kala raporlama

Ramak kala raporlama

‘Ramak kala’, işyerlerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zararın gerçekleşmediği olay olarak tanımlanır.

Çalışma hayatının kaçınılmaz problemi: Stres

Çalışma hayatının kaçınılmaz problemi: Stres

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre iş sağlığı her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal refahlarını en üst düzeye yükseltmek; çalışanların sağlıklarında iş şartlarından kaynaklanan bozulmaları önlemek, çalışanları sağlığa aykırı risk faktörlerinden korumak, her çalışanı kendi iş çevresinde bedensel ve psikolojik şartlarına uygun yere yerleştirmek ve orada muhafaza etmek olarak tanımlanır.

Yeşil yatırımlar ve yeşil düşünen şirketler her geçen gün artıyor

Yeşil yatırımlar ve yeşil düşünen şirketler her geçen gün artıyor

Ülkemizde her geçen gün yeşil yatırımlara ve projelere verilen önem artmaktadır. İşverenler ve yatırımcılar projelerde çevre kriterlerini ve performansını ilk sıralara taşımaya başladı.

İş sağlığı ve güvenliğinde mesleki farkındalık yaratmak

İş sağlığı ve güvenliğinde mesleki farkındalık yaratmak

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olmak ve bu işi mesleki anlamda yürütmek kararlılık ve rol model olmayı gerektirir. En fazla çaba ve emek gerektiren işlerden biridir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetmek ve bu süreçleri yönetirken benimsetmek ve liderlik etmek.

İş sağlığı ve güvenliğinde ‘liderlik’

İş sağlığı ve güvenliğinde ‘liderlik’

Liderlik kavramını günlük hayatımızda çok sık duyarız.

Önlemek ödemekten ucuzdur

Önlemek ödemekten ucuzdur

“Önlemek ödemekten ucuzdur” veya “iş güvenliği her zaman kazandırır” bakış açısına göre doğru bir planlama ve yönetim mekanizması ile hareket etmek hem işveren hem de çalışanlar için ciddi faydalar sağlayacak ve farkındalığı arttıracaktır.

Hangi İSG eğitimi

Hangi İSG eğitimi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı son dönemde önemli bir meslek kolu haline geldi.

İş sağlığı ve güvenliği doğru yönetmekle başlar

İş sağlığı ve güvenliği doğru yönetmekle başlar

İşverenlerin ve yöneticilerin “Sıfır kaza” hedeflerine ulaşabilmeleri için önce doğru bir organizasyonel planlama ile yola çıkmaları gerekmektedir.

Etkin bir İSG Uzmanı olmak için...

Etkin bir İSG Uzmanı olmak için...

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak başarılı olmanız için çalışanların güvenini, saygısını ve işbirliğini kazanmanız gerekmekte.

OHSAS 18001 yerine ISO 45001

OHSAS 18001 yerine ISO 45001

İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirerek, iş kazalarını azaltmayı amaçlayan, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının (ISO 45001) Şubat 2018 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Taşeron mu, alt işveren mi

Taşeron mu, alt işveren mi?

Alt işveren, müteahhit, yüklenici, taşeron terimleri iş hayatımızın parçası haline gelmiş olsa da, oldukça fazla karıştırılmakta ve sonucu çok ciddi maddi ve hukuki boyutlara varabilecek, mevzuata aykırı durumlar görülmektedir. Terimlere tek tek bakacak olursak:

Türkiye’de en büyük tehlike ‘çalışmak’

Türkiye’de en büyük tehlike ‘çalışmak’

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılına ait iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerini yayınladı.

İşyerim güvenli mi

İşyerim güvenli mi?

Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim stratejisi konusunda verdikleri taahhüt, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak görülür.

Yasaya rağmen işçi ölümleri artıyor

Yasaya rağmen işçi ölümleri artıyor

Dünyada her yıl ortalama 2.2 milyon kişi iş kazalarında ölüyor, 160 milyon kişi de meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye’de ise yılda 240 bin iş kazası meydana geliyor. Sadece 2016 yılında 1.970 kişi iş kazaları sonucu öldü. 2013’te yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’na rağmen iş kazalarında bir azalma olmadı. İSG yasası temmuz ayından itibaren kamuyu ve 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerini de kapsayacak.

5 yıldızlı ofis binası

5 yıldızlı ofis binası

ANADOLU Grubu’nun gayrimenkul sektöründeki markası AND Gayrimenkul’ün  ‘AND Kozyatağı’ projesi British Safety Council tarafından yapılan değerlendirme ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında 94.9 puanla 5 Star sertifikası almaya hak kazandı.

8.04.2017Ekonomi