GeriGündem Yurtdışında ofis ve mağaza açana destek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yurtdışında ofis ve mağaza açana destek

BELKİ dikkatinizden kaçmıştır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’hakkında, 31 Temmuz 1997’den bu yana çok sayıda tebliğ yayımlandı.Daha önce, bu konuda yayımlanan bir başka tebliğde değişiklik yapan ve 28 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/4 sayılı Tebliğ ile yurtdışında halihazırda faaliyette bulunan ya da açılacak olan şirket/mağaza/depo ve şubelerin bazı giderlerinin, ‘Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacağı açıklandı.DEMİRBAŞ, KİRA VE REKLAMA DEVLET DESTEĞİYapılacak olan Devlet desteği, üçlü bir ayırıma göre uygulanıyor.a) Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan ya da yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ‘yurt dışında kendi unvan ve markasıyla’toptan ve/veya perakende satış yapmak amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açması durumunda;- Demirbaşların bir defalık alımından doğan masrafların 20.000 ABD dolarını aşmaması koşuluyla yüzde 50’si, - Kira bedelinin yıllık 50.000 ABD Dolarını aşmaması koşuluyla, birinci yıl yüzde 50’si, ikinci yıl yüzde 30’u,- Yazılı ve görsel tanıtım araçları kullanılarak yapılan reklam harcamalarının ise, yıllık 30.000 ABD dolarını aşmaması koşuluyla, birinci yıl yüzde 30’u, ikinci yıl ise yüzde 20’si, b) Türkiye’de ticari faaliyette bulunan ya da yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ‘yurt dışında mal ticareti’amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açması halinde;- Bu yerlerin kira ve yapacağı tanıtıma ilişkin harcamaların, yıllık 30.000 ABD dolarını aşmaması koşuluyla, birinci yıl yüzde 50’si, ikinci yıl yüzde 30’u, c) Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan ya da yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin veya sektörel dış ticaret şirketinin (SDŞ) ‘yurtdışındaki bir firmaya temsilcilik ya da distribütörlük hakkı vermesi’ halinde de, giderlerin belli bir kısmı,Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacaktır.HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİYurtdışındaki şirket/mağaza/depo/şubelerin, yukarıda belirtilen harcamalarının desteklenebilmesi için; harcamaların;- Fatura/ ödeme makbuzu ile belgelendirilmesi,- Ödemenin de bankacılık sistemi aracılığıyla yapıldığının (bunun mümkün olmaması halinde, ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi veya diğer idari makamlarının onayı ile belgelendirilmiş olması), gerekmektedir.Firmanın kira desteğinden yararlanabilmesi için, kiracı ile kiraya veren arasında, organik bir bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması, gerekmektedir.Yukarıdaki açıklamalardan da farkedileceği gibi, girişimci Türk firmalarının, yurt dışına adım atmasını desteklemek için Devlet’de belli bir ölçüde maddi katkıda bulunmaktadır.