Gündem Haberleri

  Yolsuzluğun da klibi çekilecek

  Hürriyet Haber
  28.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Etkin Devlet kararname taslağında, yolsuzlukla mücadele için, reklam ve klip hazırlanması öneriliyor. Taslaktaki önerilerden biri de, yolsuzlukla mücadelenin ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına alınması.Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan ‘Türkiye’de Şeffaflığın Arttırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin İyileştirilmesi'' kararname taslağında, Türk mevzuatında; farklı yasalarda geçen ticari sır, bankacılık sırrı, askeri sır, mahremiyet, gizli, gizlilik gibi, ‘sır’ kavramı kapsamında, yaklaşık 30 adet deyim bulunduğu bildirildi. Taslakta, yolsuzlukla mücadele için, reklam ve klip hazırlanması ve yolsuzlukla mücadelenin ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına alınması da öjneriliyor.Türkiye'de kamu yönetiminin, gizlilikle güç kazanma eğiliminde olduğu vurgulanan kararnamede, ‘sır, mahremiyet ve gizlilik kavramları, kurum bazında yeniden tanımlanmalı, gizliliği teşvik eden, sistematik olarak yerleşmeini sağlayan unsurlar, -ulusal güvenlik konuları hariç- çok iyi incelenerek yeniden gözden geçirilmeli’ denildi.Devlet Bakanı Kemal Derviş'in hükümete sunduğu, aynı zamanda IMF ile Dünya Bankası'na verilen taahhütlerin de gereği olan kararname, Başbakanlıkca daha önce oluşturulan Yönlendirme Komitesi ve Çalışma Grubu'nun hazırladığı bir Eylem Planı'nı içeriyor. ‘Şeffaf ve Etkin Devlet Eylem Planı’, ‘giriş, amaçlar, alanlar, sorunlar, öneriler, sonuç ve ekler’’ biçimindeki formatıyla, alışılmış kararnamelerden çok, akademik bir çalışma formatı içeriyor. MENFAAT İLİŞKİLERİKararnamenin sağlık sektörüyle ilgili bölümünde; doktor eczane ve ilaç firmaları arasında ‘gittikçe kalıplaşan menfaate dayalı kişisel ilişkiler’ bulunduğu vurgulanıyor. İlaç, kozmetik vb, ruhsatlandırma işlemlerinde mevzuat yetersizliği nedeniyle ayrıca çıkar ilişkileri oluştuğu belirtilen raporda, önemli sorunlardan birisinin de doktorlara, hediye veya bıçak parası adı altında ödeme yapılması olduğu belirtiliyor.Sağlık sektörü sorunlarının çözümü için müfettişlerin, hasta kılığına girerek, yolsuzlukların kaynağını yerinde saptamaları öneriliyor. Kararnamede şöyle deniliyor:Sağlık sisteminde yerleşmiş ve organize olmuş usulsüzlük gruplarıyla mücadele için, denetim elemanlarından gruplar oluşturulmalı. Bu denetim elemanları, ‘hizmetten yararlanan vatandaş sıfatıyla’ istihbari mahiyette çalışarak hastanalerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görülen yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin kaynağını ve işleyişini tesbit etmeli. MERNİS projesi kapsamında, vatandaşlık kimlik numaralarıyla tanımlı bir sisteme geçilerek, her hastanın durumunu gösterir bir uygulama başlatılmalı. Böylece farklı hastanelerde ayrı ayrı dosyalar açılarak zaman ve emek kaybına son verilmeli. Hastanelerde vakıf veya döner sermaelere bağış sistemi yeniden gözden geçirilerek, vatanadşalra nezdinde oluşan ‘‘döner sermayeleye vakfa bağışta bulunmazsan tedavi görememzsin’’ yargısı ortadan kaldırılmalı. Eşit muamelenin oluşmasını sağlalak ve eşit muamelenin olduğunu göstermek için hastanelerdeki bölümler bazında hasta ve yatak bilgileri her hastane büynesindeki üç kişilik bağımsız bir komisyon taraından düzenli olarak ombudsman yaklaşımı içinde denetlenmeli.Kararnamede, devlette etkin yönetim ile şeffaflık sürecindeki en önemli unsurlardan birinin, ‘sivil toplum örgütlerinin desteği’ olduğu kaydedilerek, şu öneriler sıralanıyor:Basın yayın kuruluşlarının desteği ile medyada yer alacak çalışmalar, (açık oturumlar, stanrdart kısa programlar, klipler, reklamlar vb) aracılığıyla vatanadşalra etkin yönetim ve yolsuzlukla mücadele konusunda bilinçlendirilmeli ve bilgi sahibi yapılmalı. Temiz toplum kavramının zihinlerde yer bulması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması amaçıyla, bu konulara temel eğitimden başlamak üzere eğitim müfredatında yer verilmeli.Bir web sitesi oluşturularak halkın katılımı sağlanmalı.Yolsuzluk yapan işadamı kamuoyuna teşhir edilmeli Rüşvet ve yasa dışı işlemlerin, haksız rekabete yol açtığı hatırlatılan kararnamede, ‘‘Büyük yolsuzluklar bazı büyük şirketlere aşırı karlar sağlarken, KOBİ'lere yüksek maliyetler getirmektedir’’ denilerek, şu öneriler getiriliyor:Meslek kuruluşlarının disiplin prosedürleri etkin işlemeli, yolsuzluğa bulaşan özel sektör temsilcileri ilan edilmeli Bankaların kredi verecekleri müşterilerle ilgili istihbari bilgiler alabilecekleri TC Merkez Bankası, BDDK veya Bankalar Birliği'nin işbirliğinde geniş kapsamlı bir bilgi bankası oluşturulmalı.Kamu vakıfları, kamu kuruluşlarının hizmet sürecinde yer almamalı, hizmet sürecinin herhangi bir noktasında bağış toplanması engellenmeli ve kamu binaları içinde yer tahsisinin englellenmesi sağlanmalıVakıfları zaman içinde tasfiye edecek bir görev gücü oluşturulmalı.MASAK'a, şüpheli işlem bildirimi ile yükümlü tutulan bankalar ile diğer mali kurumları, cezai ve hukuki sorumluluktan koruyacak düzenleme, yasa metnine eklenmeli.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı