Gündem Haberleri

  YÖK yasa tasarısı alt komisyona havale

  Hürriyet Haber
  16.10.2003 - 00:00 | Son Güncelleme:

  TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda AKP ve CHP'li üyelerin tartışması üzerine YÖK yasa tasarısı alt komisyona gönderildi.Tasarı'nın görüşülmesinin ertelenmesinin ardından söz alan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ''Eğitim meselesine ideolojik yaklaşmak o ülkeye ihanettir'' dedi. Eğitime, ideolojik değil, pedagojik ve akademik yönden yaklaştıklarını bildiren Çelik, ara dönem ürünü olan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.     Komisyon Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın tasarının alt komisyona gönderilmesi veya bekletilmesi yönündeki önergeleri hatırlatması üzerine Çelik, tasarının alt komisyona sevk edilmesinin yararlı olacağını söyledi. Çelik, ''varsayalım ki YÖK Yasa Tasarısı gelmeyecek. O zaman bu tasarının dondurulması doğru olmaz. Alt komisyona sevk edilerek üzerinde çalışılması yararlı olur'' diye konuştu.      CHP Ankara Milletvekili Zekeriye Akıncı, tasarının alt komisyona sevk edilmesinin doğru olmayacağını belirterek, ''Bu ülkede 90 bin cami var. Buna karşılık 600 bin imam-hatip mezunu var. Birilerinin buraları arka bahçeleri olarak gördüğü hatırlanırsa o zaman kimin ideolojik davrandığı anlaşılır'' dedi.      Akıncı'nın bu sözlerine tepki gösteren AKP Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, ''Yanlış adrese yanlış mektup gönderiyorsunuz. Muhataplarınız burada yok. Camiler sizi niye rahatsız ediyor?'' diye tepki gösterdi.     Çiçek'in sözlerine sinirlenen CHP Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, ''Yüce dinimizi siyasete alet edemezsiniz. Biz yüce dinimizi başımızın üzerinde tutuyoruz ve siyasete alet etmiyoruz. Siz yüce dinimizi küçük amaçlarınıza alet ediyorsunuz'' dedi.      Tartışmaların uzaması üzerine ayağa kalkan Komisyon Başkanı Tayyar Altıkulaç, Zekeriya Akıncı'nın sözlerinde AKP'ye yönelik bir suçlama bulunmadığını ifade ederek, milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.       "MESLEKİ LİSE İÇİN GENELKURMAY'IN GÖRÜŞÜ ALINMAZ"     CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, CHP'nin kurulacak bir alt komisyona üye vermeyeceğini bildirerek, tasarının görüşülmesinin ertelenmesini istedi.      AKP Rize Milletvekili İlyas Çakır da söz alarak, tasarı ile mesleki teknik eğitimin önündeki sorunların giderilmesinin amaçlandığını belirterek, konunun başka yönlere çekilmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Çakır, ''Dünyanın hiçbir yerinde mesleki teknik eğitimle ilgili çalışma yapılırken Genelkurmay'dan görüş alınmaz'' dedi.      CHP KOMİSYONA ÜYE VERMİYORDaha sonra Komisyon Başkanı Altıkulaç, tasarının 15 Kasım'a kadar bekletilmesini, yeni tasarı gelmemesi durumunda komisyonda yeniden ele alınmasını önerdi. Altıkulaç'ın önerisi kabul görmeyince, tasarının alt komisyona sevk edilmesine ilişkin AKP milletvekillerinin önergesini oylandı. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.      AKP alt komisyon için İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve Adana Milletvekili Recep Garip'iüye seçerken, CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, komisyona üye vermeyeceklerini söyledi.       ''İMAM HATİP OLMASAYDI''      AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise ''Eğer imam-hatipler olmasaydı ben şimdi çiftçi olurdum. İmam-Hatip Lisesi'ni birinci bitirdim, Tıp Fakültesi'ni kazandım, oradan da derece ile mezun oldum'' dedi.      CHP'li Berhan Şimşek, ''O zaman imam-hatipleri açan CHP'ye teşekkür et'' derken, CHP Yalova Millevtekili Muharrem İnce, ''Düz liseye gitseydin Oxford Üniversitesi'ni kazanırdın'' diye konuştu.      Komisyon daha sonra gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere çalışmasını sürdürdü.      TASARI NE GETİRİYOR?      Tasarı'da, meslek lisesi öğrencilerinin şikayetlerine konu olan katsayı sorunu başta olmak üzere üniversiteye giriş ile ilgili esaslar yeniden düzenleniyor.     Tasarıya göre, üniversiteye girişte adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yapacağı sınavdan alacakları puanın yüzde 2'si ile diploma notlarının çarpımından bireysel başarı puanlarıelde edilecek. Bireysel başarı puanları adayların ÖSYM'nin yaptığı sınavdan aldıkları puana eklenecek ve üniversitelere yerleştirme bu puanla yapılacak.     2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, mevcut kanunda YÖK'ün görevlerini düzenleyen bazı maddelerde değişiklik öngörüyor.     Söz konusu kanunun ''Yükseköğretim Kurulu'nun Görevleri'' başlıklı 7. maddesinin (h) bendinde yapılan değişiklikle, YÖK'ün, üniversitelere kabul edilecek öğrencileri seçme ve kabul etme ile ilgili esasları belirleme'' yetkisi kaldırılıyor.      Mevcut kanundaki, YÖK'ün ''Üniversitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insan gücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esasları da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek'' şeklindeki görevi; kanun tasarısında, ''kapasitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek ve insan gücü planlaması yapmak'' olarak değiştirildi.      BİREYSEL BAŞARI PUANI     Yürürlükteki kanunda ''yükseköğretime giriş''i düzenleyen 45. maddenin (a) fırkasında yapılan değişiklikle, yükseköğretim kurumlarına girişte esas alınacak puan türleri ve bu puan türlerinin sınavdaki ağırlıkları, bireysel başarı puanının tanımlanması ve bu puanın yerleştirme puanına ilave edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kanun tasarısındaki düzenleme şöyle:     ''Yükseköğretim kurumlarına ÖSYM'nin yapacağı sınavla girilir. Sınav sonuçları, bütün adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınarak değerlendirilir. Adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde puanlamalar; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil olmak üzere dört puan türü esas alınarak yapılır.      Sözel puanın yüzde 45'ini Türkçe, yüzde 40'ını Sosyal Bilimler ve yüzde 15'ini Matematik; sayısal puanın yüzde 20'sini Türkçe, yüzde 40'ını Matematik ve yüzde 40'ını Fen Bilimleri; eşit ağırlıklı puanın yüzde 40'ını Türkçe, yüzde 35'ini Matematik ve yüzde 25'ini Sosyal Bilimler; yabancı dil puanının yüzde 30'unu Türkçe, yüzde 10'unu Sosyal Bilimler ve yüzde 60'ını yabancı dil puanları oluşturur.      Bireysel başarı puanı, adayın 5'li sisteme dayalı ortaöğretim diploma notu ile ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavdan aldığı puanın yüzde 2'sine karşılık gelen sayının çarpımıyla elde edilir. Bütün adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme, her bir adayın ÖSYM'nin yaptığı sınavdan aldıkları puana, bireysel başarı puanı eklenerek ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.''      SAYI VE TARİHİ BAKANLIK BELİRLEYECEK      Tasarıda, ''Yükseköğretime giriş sınavı sayısının, tarihinin, diploma notunun 5'lik sistemin dışında bir puanlama yöntemiyle hesaplandığı ortaöğretim kurumlarında diploma notunun beşlik sisteme uyarlanmasının, ortaöğretimde bir mesleğe veya belli sanat dallarına yönelik programların yükseköğretimdeki devamı niteliğindeki programlarile yükseköğretim programlarının puan türlerine göre belirlenmesinin ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği'' kaydedildi.     ''Yükseköğretim programlarına yerleştirmede, bu maddede yer verilenler dışında herhangi bir ölçüt dikkate alınmaz'' hükmü de tasarıda yer aldı.      ÖSYM'NİN GÖREVİ      YÖK Kanunu'ndaki, ''ÖSYM'nin görev ve işleyişi ile ilgili'' düzenlemelerin yer aldığı 10. maddenin ikinci fıkrasındaki ''ÖSYM, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulu'nca verilecek diğer işleri yapar'' hükmü de şöyle değiştirildi:     ''ÖSYM, yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla öğrenci seçme ve yerleştirmeye ilişkin sınavları hazırlayan ve yapan, kamu veya özel sektör kuruluşlarının talepleri doğrultusunda personel veya öğrenci seçilmesi ve yerleştirilmesine ilişkin sınavlar düzenleyen bir kuruluştur. Bu sınavlar ve yerleştirme işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla doğrudan işbirliğini sağlayan protokoller çerçevesinde yürütülür.''
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı